Krångligt att vara arrangör?

Då och då kommer frågan om funktionärer upp. De är för få och det saknas intresse brukar det heta.

Nu senast aktualiseras frågan i ett öppet brev från Anders Nilsson på Öresund Regatta till SSF, eftersom flera race verkar sakna tillräckligt utbildade funktionärer för att få sanktion…

Öppet brev till Skånes, Smålands och Svenska seglarförbundet

Nedan är kartan över de platser som SSF kört licensuppdateringar för tävlingsledare, seglingsledare, besiktningsmän och jurymedlemmar/domare för att täcka Sveriges behov av funktionärer.

Utbildningsansvariga menar att det är viktigt att dessa görs med fysisk närvaro. Varför? Med minimala ändringar i regelboken krävs alltså fysisk närvaro.

arrangorskurser
Söder om linjen Stockholm – Göteborg har det hållits 1 uppdateringstillfälle. Resultatet ser vi nu när sanktionsansökningarna ska in för 2014 års regattor. Klar brist på funktionärer då de inte brytt sig om att åka iväg till Stockholm eller Göteborg. Övriga orter i programmet saknar möjlighet att nå med kollektivtrafik…

LICENSUPPDATERINGAR
26-27 januari Arlanda Svenska Seglarförbundet
09-februari Helsingborg Svenska Seglarförbundet
16 februari Stockholm Svenska Seglarförbundet
23-februari Göteborg Svenska Seglarförbundet
09-mars Västerås Västmanlands Seglarförbund
10-mars Göteborg Svenska Seglarförbundet
16-mars Sundsvall Svenska Seglarförbundet
23-mars Mariestad Värmland-Västergötlands Seglarförbund

Sedan så har det varit ett uppsamlingsheat i Göteborg o Stockholm.

De anslutna klubbarnas i SSF, Skånes- och Smålands seglarförbund kan inte anse detta vara tillräckligt med tillfällen och platser. Samtidigt ställer arrangörskommittén krav på att sanktionerade tävlingar kräver blå eller röd tävlingsledare, seglingsledare och säkerhetsansvarig.

Inför 2014 kommer med all säkerhet dessa certifierade funktionärer att saknas i många klubbar. Flera av förbunden har i år fått problem som de inte haft tidigare. Klubbarna kan inte få sanktion. Följden blir att race kommer att få läggas ner eller köras utan kappseglingsreglerna. Alternativt så löses det på pappret och med funktionärer som inte är certifierade funktionärer men fortfarande fullt kapabla uppgiften.

Om vi som ännu inte har något certifikat vill skaffa ett så är det 2 dagar mitt i sjösättningstider som gäller. Detta, med motiveringen, att utbildningen ska ha praktik inbakad i anslutning till den teoretiska delen. Denna blev inställd för det fanns ”inget intresse”.

Hur kan ni vara förvånade över att ingen är intresserad?

Problemet är att vi som seglar också måste ta på oss att arrangera för varandra om det ska bli några race. Vid planeringen av utbildningar måste ni ta hänsyn till detta.

Gör det enkelt!

– Uppdateringar av licenser bör kunna köras on-line i webinar form.
– Blå seglingsledare bör kunna köras med teoridel på vinterhalvåret antingen i webinarform med inlämningsuppgifter eller i lektionsal. Praktik kan klubbarna ta hand om. Röd seglingsledare bör till exempel kunna certifiera praktikdelen för blå seglingsledare
– Gör skillnad på utbildningarna för blå och röd. Röd kan i så fall motiveras att föras i seminarieform.
– Motsvarande kan göras för domare.

Hälsningar

Anders Nilsson
Malmö
+46 706 39 90 65
http://sundetregatta.blogspot.com<

Senast jag var involverad i funktionärsfrågan var 2011 när man ordnade “Funktionärsutbildning för aktiva kappseglare” som en slags genväg för oss som var lite “up-to-speed”. Jag var lite sugen på att bli domare, men det visade sig vara extremt krångligt och jag tror inte ens att jag lyckades registrera mig på rätt ställen i systemet. Nästan 70 aktiva kappseglare var intresserade, men jag är osäker på hur många som fullföljde.

ssfledareutb
Nu har man höjt kraven för det som kallas regional tävling, dvs alla normala SRS-race som finns i tävlingskalendern, men det verkar inte riktigt finnas beredskap ute i landet. Flera race söker i stället för “lokal tävling” där man inte kommer med i den vanliga kappseglingskalendern där vi normalt hittar våra race.

Jag är för en högre nivå på de race som vi seglar. Så klart skall allt funka korrekt, från inbjudan till resultatrapportering. Men jag ser också att de allra mest meriterade klubbarna som KSSS, StSS och NSS är de som har haft störst problem de senaste åren.

SSF har “ökad tillgänglighet” som ett fokusområde och “fler klubbar som arrangerar kappsegling” som ett uttalat mål.

Om vi nu har ett stigande intresse för kappsegling, borde inte detta gå hand i hand på ett bättre sätt?

Det är möjligt att klubbarna fått bra förvarning, men har struntat i de möjligheter man hade att utbilda sig? Eller så har man tänkt på regionala jolleregattor och missat att samma krav gäller för en SRS-segling runt en ö? Oavsett hur det är så borde detta inte komma som en överraskning för någon.

Det känns otroligt tråkigt om detta blir ett hinder för den positiva utveckling vi ser inom breddkappseglingen.

29 Comments

 1. Olle Dec 19, 2013 Reply

  Delvis ett resultat av Skånes DSF motion på seglardagen 2013. Man ville höja de formella kraven på funktionärer på regionala regattor. Så Anders Nilsson, ta kontakt med Skånes DSF så kan de ju förklara sig :-) Det fanns några framsynta personer som fattade vad som skulle hända, men det lyssnade man inte på! Frågan är vilken skillnad det är att arrangera en lokal regatta med över 100 deltagare och ett SM med 20 deltagare.Andra flaggor? Andra bojar? Andra startlinjer? Andra typer av resultatlistor?

  • Anders Nilsson Dec 19, 2013 Reply

   Det är väl inte så att förslagsställaren som ska ställas ansvarig. Det är väl de som tog beslutet.

  • Pelle Pedersen Dec 19, 2013 Reply

   Så nu kan pajkastnigen börja; jag tar fram chipsen…

   • Anders Nilsson Dec 19, 2013 Reply

    Pelle
    Det här är min poäng och den är konstruktiv tycker jag:
    Gör det enkelt!

    – Uppdateringar av licenser bör kunna köras on-line i webinar form.
    – Blå seglingsledare bör kunna köras med teoridel på vinterhalvåret antingen i webinarform med inlämningsuppgifter eller i lektionsal. Praktik kan klubbarna ta hand om. Röd seglingsledare bör till exempel kunna certifiera praktikdelen för blå seglingsledare
    – Gör skillnad på utbildningarna för blå och röd. Röd kan i så fall motiveras att föras i seminarieform.
    – Motsvarande kan göras för domare.

 2. Patrik S Dec 19, 2013 Reply

  “De anslutna klubbarnas i SSF, Skånes- och Smålands seglarförbund kan inte anse detta vara tillräckligt med tillfällen och platser.”

  En stilla undran. Varför är Småland inblandad i denna fråga?
  Om vi ser på hur många som var licensierade i småland så var det knappast ett underlag till att köra en uppdateringskurs i vårt distrikt.
  Vi här däremot i sommar/höst utbildat 6 nya SL/TL och håller på med att utbilda ytterligare 11 st i vinter/vår. Finns planer på ytterligare utbildning under nästa år.
  Så vid nästa uppdatering 2017 kanske det finns ett behov av seminarie i småland/blekinge regionen.

  När det gäller kraven så kan distrikten ge dispens 2014 om arrangören och distriktet har en utbildningsplan.

  Smålands Seglarförbund
  Patrik S

 3. Ulf Palm Dec 19, 2013 Reply

  Jag var en av dem som körde “genvägen” för några år sedan som du frågade om, Peter. Jag fullföljde aldrig. Först fick vi ett “prov” med en instruktion som var näst intill obegriplig därefter (mycket långt efter) fick vi reda på att vi blivit godkända (men inget resultat) och en anmodan att uppvisa praktik men ingen information om hur det skulle gå till. När jag försökte komma i kontakt med någon på SSF för att få litet mer information fick jag inget svar trots flera påstötningar. Till slut la jag ner.
  Jag har förstår att SSF’s arbete bedrivs i stort sett ideellt och att man måste ha stor respekt för det, jag jobbar själv ideellt i många föreningar så jag vet att det inte alltid är så lätt, men hanteringen av detta projekt var tyvärr helt under isen. Det gav mig ingen som helt lust att delta i SSF’s arbete i fortsättningen, eller att gå vidare med en “ledarkarriär”. Tråkigt.
  Det vore intressant att höra om någon fullföljde.

 4. Olle Dec 19, 2013 Reply

  Jag kan inte se grejen med nivåindelning överhuvudtaget! Skall våra lägre nivåer hålla en sämre nivå? Är det andra regler på blå nivå? Självklart inte, så varför denna indelning?

  En bra funktionär är den som har en lång praktisk erfarenhet av kappsegling. Med dagens system kan man plocka in någon från gatan, ge dem teori och haka på dem lite praktik, vips har vi en seglingsledare som aldrig själv suttit i en segelbåt! Är det bra kvalité?
  Vi har överbyråkratisetat seglingen att folk tappar lusten att genomföra kappseglingar.

  • Gus Dec 19, 2013 Reply

   +1

  • Leo Dec 21, 2013 Reply

   +11

 5. Author
  Peter Gustafsson Dec 19, 2013 Reply

  Inom jolle finns en tydligare uppdelning baserat på geografi, och matcharcingen har sina “grades”. Men nästan all distanssegling i kölbåt hamnar som “regional tävling” oavsett om det är 300 båtar på Lidingö Runt eller 7 båtar som skall köra doublehanded till Skagen.

  Går det att ställa samma krav på alla dessa race?

  Hermanö Runt med ~60 båtar är “lokal tävling” medan ÅF Inshore Race tydlig anses vara en “nationell tävling”. Jag har svårt att se systematiken i detta.

  Jag har aldrig funderat på vad som är vad, men nu är det tydligen ytterligare en sak som vi seglare måste sätta oss in i..

  • johan Dec 21, 2013 Reply

   Att Hermanö Runt är lokal tävling måste ju bara vara fel sökt sanktion. Och det är väl upp till arrangören att säga att sin tävling likt ÅF är nationell och Lidingö runt är regional. Om nu arrangören bakom tex LR vill ranka sin tävlings som regional eller nationell är upp till dem. Reglerna (KSR) är dock de samma för
   seglarna. En nationell tävlingen har högre funktionärskrav och jag är helt övertygad om att en röd SL är mer erfaren än en Blå SL.
   Att man på SM ställer krav på en röd SL eller domare finner jag helt naturligt. Och det finns väl inget som hindrar en röd Domare eller seglingsledare att vara funktionär på en blå segling.

   Någon som vet hur många färre funktionärer det blev efter uppdateringarna?
   Kanske är det inte så himla svårt eller krånglingt vad vet jag. Men har man inte tid att gå en helgkurs kanske man heller inte har tid att vara domare heller………

 6. Martin Hållsten Dec 21, 2013 Reply

  vi vill att fler ska segla
  vi vill att fler ska kappsegla

  det är bökigt att hitta behöriga funktionärer
  det är lätt att hitta obehöriga funktionärer

  börja att arrangera tävlingar med kompisar för kompisar
  testa olika format tex :
  24 timmars, le mans start, speed tävling, bara undanvind, slalom, bara tjejer, byta besättning varje race, yngsta styr, osv

  gör tävlandet kul igen
  ssf har inte ensam rätt till segeltävlingar

  det var länge sedan jag var med på ett race där snittåldern låg under 55 år/där det fanns aktiva kappseglare i organisationen

  starta att göra kappseglingar själva, gör det bra så kommer det att sprida sig
  då får dom stora klubbarna skärpa sig för att behålla sina tävlingar

  martin hållsten

  • Olle Dec 21, 2013 Reply

   Tyvärr har SSF ensamrätt på tävlingar så länge man hänvisar till KSR i seglingsföreskrifterna. Danskarna har infört cruisingklasser där man bara använder sig av de internationella sjövägsreglerna!

   Fortfarande har ingen förklarat vilka regler, paragrafer eller genomförande som blir annorlunda mellan blå behörighet och röd? Är det lagom mycket styrbord/barbord, eller måste man lämna lite mer plats på en regional regatta? Eller är startlinjen rakare på en nationell regatta?

  • Mikael Vesala Dec 21, 2013 Reply

   helt i min anda. Det är svårt nog att få i hop det för arrangörerna, så det vore synd om fler seglingar försvinner för att det ställs ökade krav på funktionärer eller liknande. Seglar hellre en skojig segling utan formellt godkända funktionärer om alternativet är att klubben lägger ner seglingen.

   • johan Dec 21, 2013 Reply

    Hur är kraven? Hur många funktionärer ställs det krav på? Och vet vi hur många tävlingar som ställts in pga dessa krav?

 7. Johan Dec 21, 2013 Reply

  Har det inte med ansvar och försäkringsfrågor att göra? Bollsporterna betalar domarna för att döma matcher, ända ner i pojklagsserierna. Kanske dags att seglarna betalar för domarna på regattorna också om det krävs för att öka intresset för att bli domare. Matchsekreterare i bollsporter får dock i regel inget betalt vad jag känner till.

 8. Julhälsning från SSF Dec 21, 2013 Reply

  Du skall icke tro, att du är något.
  Du skall icke tro att du är klokare än vi.
  Du skall icke tro att du är bättre än vi.
  Du skall icke tro att du vet mer än vi.
  Du skall icke tro att du är förmer än vi.
  Du skall icke tro att du duger något till.
  Du skall icke skratta åt oss.
  Du skall icke tro att någon bryr sig om dig.
  Du skall icke tro att du kan lära oss något.

 9. Art-sailing Dec 21, 2013 Reply

  Jag är medlem i en liten båtklubb mellan Helsingborg och Höganäs.
  För 23 år sedan konverterade vi SXK 24-timmars regler och gjorde en
  4-timmars segling. Under dessa 23 år har vi haft mellan 15 och 25 deltagare
  varje år. Totalt finns ca40 segelbåtar i vår lilla hamn som skulle kunna deltaga.
  SRS tal från 0,78 till 1,55 som har jättekul tillsammans utan anmälningsavgift och protestflaggor.
  Klubben är med i SSF och SBU men i denna tävling som arrangeras av ca. 2-3 pers. klarar vi oss utan dem.

  Krångla inte. Segla och ha kul

  • johan Dec 22, 2013 Reply

   Vem hindrar er i er klubb att segla och ha roligt?
   Låt er tävling vara en lokal tävling och inga krav finns på varken det ena eller andra…….Om ni nu tänker er att använda SRS och KSR.

 10. Author
  Peter Gustafsson Jan 4, 2014 Reply

  Just nu finns det 85 SRS-race i SSFs tävlingskalender att jämföra med 152 förra året.

  Det kan vara så att många är sena med sanktionen, men det är också de som valt att söka som “lokal regatta” och då inte kommer med i kalendern.

  I en tid då synlighet och marknadsföring är det som behövs för att lyfta mindre regattor – hur kan SSF tycka att det är en bra idé att inte visa vilken verksamhet som bedrivs i de egna klubbarna?

  Och vem tar på sig jobbet att göra en alternativ kalender så att vi kan få koll på vilka race som faktiskt seglas i Sverige 2014?

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 26, 2014 Reply

   Nu 123 SRS-race i kalendern. Har man någon känsla för när alla sanktioner bör vara klara?

 11. Erik Barkefors Jan 4, 2014 Reply

  Osynligheten ställer till bekymmer både för seglare och arrangörer. Hoppas att de tar tillbaka de lokala regattorna i kalendern och gärna också klubbseglingar som kan vara bra gastrekrytering.
  Tangosailing brukar har en bra kalender för oss i Sörmland/Stockholm.

 12. Johan L Jan 4, 2014 Reply

  Är det inte så enkelt som att t ex Västkustens seglarförbund inte har hunnit lägga ut tävlingarna i kalendern ännu eftersom alla tävlingars datum inte vara klara före juluppehållet. Tror helt enkelt man börjar med att lägga ut VM, EM, NM, SM, kval, Europacuper, GP osv först.

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 4, 2014 Reply

   Nja, Pia på VKSF har koll och Excelarket från i December såg komplett ut. Men det kan ju vara andra regioner som inte är lika snabba… Fast vi vet ju också att ett antal race runt om i Sverige nu har valt att köra som “lokala regattor”. Ett exempel här i Göteborg är ju Öckerö Doublehanded som man inte hittar i någon officiell kalender – trots att man (troligtvis) har sanktion.

   Det är ju en annan bieffekt. Hur skall vi seglare kunna avgöra om en segling är sanktionerad eller ej? Antar man att alla som inte finns i kalendern är “lokala regattor” och har automatisk sanktion?

 13. Jan-Olof Nilsson Jan 27, 2014 Reply

  Ang Öckerö Shorthanded Race så har vi valt att första året söka sanktionering (vilket vi fått) för en lokal regatta. Detta innebär att alla grannklubbar i distriktet är välkomna. De som kommer utanför distriktet ingår medlemskap resen av året, i XSS, i startavgiften.
  Jag är medveden om att detta är att tänja lite på gränserna men alternativet vore att inte ha någon tävling. Vi har väldigt kompetenta/erfarna tävlingsledare men de saknar den formella utbildning som SSF kräver vilket är orsaken.

  (Nu ligger inbjudan uppe på http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/p/inbjudan.html)

  Jan-Olof Nilsson
  XSS

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.