Inbjudan Gotland Runt 2008

Nu är inbjudan uppe för Gotland Runt 2008.

Kungl Svenska Segel Sällskapet, KSSS, arrangerar Eurocard Gotland Runt med start i Sandhamn den 29 juni 2008

Eurocard Gotland Runt är öppen för:

ORC International och ORC Club med minst GPH 525,0 och högst 755,0 sek/M enligt 2007 års regler. Justeringar kan komma att ske med hänsyn till 2008 års regel.

Grand Open (mätregel ORC Club) med GPH mindre än 525,0 enligt 2007 års. regel. Justeringar kan komma att ske med hänsyn till 2008 års regel.

IRC med “endorsed certificate“, samma storleksklass som ORC International och ORC Club.

LYS enligt gällande LYS tabell 2008 med LYS-tal 1,07 eller högre.

Swan-klass enligt Nautors Swan Rating.

Multihull, 30 eller 60 fot, scratch.

Classic Yachts, båtar byggda före 1968 i antingen trä eller metall och utan stora avvikelser från original ritningarna. Alternativt en replika eller kopia på ovanstående, byggd utan åldersbegränsning. (Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att av avgöra vad som kan klassas som Classic Yachts.)

Samtliga respitklasser skall vara minst 15 anmälda båtar.

Entypsklasser skall vara minst 10 anmälda båtar i varje klass.

Båtar under 7 m måste godkännas av tävlingsledningen.

Slutlig klassindelning sker först efter anmälningstidens utgång då antalet anmälningar kan överblickas.

Vi öppnar för anmälan den 1 februari 2008.