Shorthanded Sailing Norway (SSN)


J/105 Reduction under årets Watski Skagerrak TwoStar. De är förresten anmälda till årets Bohusrace.

Nu har shorthanded-seglarna i Norge organiserat sig i Shorthanded Sailing Norway (SSN). SEILmagasinet blir mediapartner och rapporterar från det historiska mötet.

Egen norsk Shorthanded klasseklubb etablert –
Shorthanded samlinger med faglig innhold vinteren 2009

Det er en sterkt gryende interesse for shorthanded seiling i Norge. Det er ikke mange årene siden de første shorthanded seilasene startet i Norge Det vi har erfart er at deltakelsen og interessen for disse har økt jevnt og trutt. I andre land, som for eksempel Frankrike og England, har denne type seilaser vært en tradisjon i mange år, og dyrkes på høyde med andre grener av seilsporten. Nå ser vi det samme skjer i Norge.

Bakgrunnen, i regattasammenheng, er nok i stor grad at mange har kjøpt seilbåt de siste årene, også det tradisjonelle”mannskapet”. Dette har gjort at det er stadig vanskeligere å bemanne opp båtene med åtte eller ti stabile mannskaper. Det er langt enklere å stille på startlinjen alene eller med kun én makker. I tillegg gir dette en ekstra personlig mestringsdimensjon , som mange finner mer stimulerende enn utfordringene under en mer tradisjonell teamseilas.

I tursammenheng er i grunnen ikke dette noe nytt. De fleste som seiler tur har i stor grad kun med nærmeste familie eller noen venner med begrenset kompetanse, og derfor har det uansett falt mange oppgaver på skipperen. Ut fra dette har vi lært mye om også å håndtere båten med lite mannskap – en kompetanse som nå også kan viderutvikles ytterligere og praktiseres i regattaer.

Med bakgrunn i denne store interessen for shorthandedseiling i hele landet, både i tur- og regatta sammenheng, har noen ildsjeler konstituert en egen klasseklubb, Shorthanded Sailing Norway (SSN). Klubben har som formål å gjøre shorthandedseiling til en attraktiv seilsport for alle. Virkemiddelet er i første omgang å bidra til at kunnskap fordeles og diskuteres mellom både tur- og regattaseilere gjennom kompetansesamlinger i hele landet.
Vinteren 2009 vil SSN invitere til samlinger – med sosialt og faglig innhold -, for alle med interesse for shorthandedseiling på alle nivåer, i hele landet. Over tre kvelder i Oslo (februar og mars) skal vi gjennom temaer som sikkerhet, oppsett av båten, praktisk båthåndtering, seil og seilhåndtering og de fleste andre temaer man bør tenke gjennom for å seile trygt og effektivt med en eller to i båten. Det samme vil det være i Bergen (januar og februar) og Trondheim (februar og mars), hvor samlingene skal gjennomføres over to kvelder. I Bodø og Tromsø tas det sikte på en helg i april.

Fokusområder i samlingene:

Under samlingene skal områdene som er relevante for både shorthanded tur- og regattaseiling dekkes. Det mest iøynefallende likhetstrekket er at det er langt færre hender tilgjengelig til å gjennomføre alle de oppgaver som må til for å seile en båt fra A til B. Vi vil også se på sikkerhet fra et annet synspunkt enn kun sjekklisten over sikkerhetsutstyr til regattaer; Vi vil vektlegge sikkerhet i forbindelse med hvordan du setter opp hele båten din, at du er trygg på både denne og din makker og at dere er sikre på hvordan dette skal håndteres i alle situasjoner dere vil kunne komme ut for. En rød tråd i det som skal til for å lykkes i å håndtere båten og alle oppgavene om bord, er å være i stand til å gjøre om alle de parallelle prosessene som foregår samtidig om bord i en båt med et stort mannskap, til sekvensielle oppgaver fordelt på maks to personer.

Oppsummert:

1. Sikkerhet
Gode rutiner, vel planlagte og innøvde manøvere gir en økt sikkerhet utover det man kan oppnå med passive midler som redningsvest, livliner etc.

2. Sekvensiell tenking gjør det umulige mulig
Ved å gjøre om på hvordan man utfører operasjoner slik at man i større grad gjør ting i rekkefølge, blir det mulig for et lite mannskap å utføre manøvere man ikke får til ved å kopiere metodene til komplette mannskaper.

3. Overførbart til turseiling, og visa versa
Turseiling er shorthandedseiling. Det aller meste man lærer som shothanded seiler er direkte overførbart. Det gjelder alt fra utstyr, forbedringer på båt til rene seilteknikker.

For å gjennomføre disse kurskveldene har vi invitert flere seilere med lang og bred erfaring. Disse vil dele sine erfaringer med alle, gjennom presentasjoner og debatter. Med denne arbeidsformen åpner vi også for et aktivt engasjement fra alle som ønsker å bidra med sine erfaringer og synspunkter.

Til tross for navnet er shorthandedseiling svært sosialt. I stedet for å bygge ”laget” rundt båt og mannskap, er det i større grad snakk om et felles miljø med et sterkt ønske om å dele erfaringer og ellers bidra til at alle kommer trygt frem.

Til våren vil det arrangeres minst en samling for praktisk seiling og sosialt. Dette gjelder i første rekke i Oslofjorden.

Vi oppfordrer alle som ønsker å delta på dette å tegne medlemskap i klasseklubben. For dette vil du få fri tilgang til all kunnskap som deles og du vil bidra med ditt medlemskap til at klasseklubben vil kunne komme i posisjon til å sette shorthandedseiling ennå mer på agendaen i både NSF og hos landets seilforeninger.

Ved å besøke SSN’s egne hjemmesider (link) vil du se kalenderen for samlingene samt terminlister, i tillegg til masse bra stoff om shorthandedseiling, som vil oppdateres etter hvert.