LYS blir SRS (Svenskt Respitsystem)

Nu finns nya versionen av SweLys, SRS, på SSFs hemsida.

Det finns tre olika regler (pdf):

  • Klassregler för Standardbåtar, typ de som finns i den
    gamla hederliga tabellen
  • Klassregler för Klassbåtar, båtar som kan klassregler
    antagna av ISAF, SSF eller Skandinaviska Seglarförbundet.
  • Klassregler för Mätbrevsbåtar, alla andra, som idag har cert.

Generellt har man förenklat genom att ha tre olika, mer lättförståeliga regler, utan massa korsreferenser. Jag har inte lusläst alla men det ser helt OK ut. De som också blir bra är att standardavdragen försvinner, utan varje båt har nu ett mätbrev med ett visst LYS. Det är också tal om att alla mätbrev kommer att finnas tillgängliga, något som har efterfrågats av många.


Update: här är den officiella texten från SSF:

SweLYS blir SRS
SweLYS kommer under 2009 att innehålla en rad förändringar, med syfte att göra det enklare för seglare och arrangörer. På sikt kommer dessa förändringar att bli så stora att man även väljer att göra en namnändring för att inte skapa förväxling med det gamla LYS-systemet. Svenskt Respitsystem, SRS, kommer att finnas med som del i namnet.

– LYS-systemets grundprinciper var bra, men klassreglerna hade genom åren blivit mycket komplicerade med många undantag och korsreferenser samt tillägg och avdrag till respittalet. De nya klassreglerna som nu införs är resultatet av en total genomgång regelverket och vi är övertygade om att seglare och arrangörer kommer att uppskatta förändringarna, säger Jan Dejmo, ordförande i Svenska Seglarförbundets Tekniska kommitté.
Det finns flera skäl för namnbytet, men det viktigaste är kanske att markera att det är fråga om en stor revision och att det därför finns goda skäl för seglare och arrangörer att ta informera sig om de nya klassreglerna.
För att göra det enklare för framförallt arrangörerna har det rensats ordentligt bland möjliga avdrag. Det enda avdraget som finns kvar i det nya systemet är möjligheten för en arrangör att tillåta ett spinnacker-/gennackeravdrag. 0,03 om man inte använder spinn-/gennaker. Detta ska då anges i inbjudan och seglingsföreskrifter. Arrangören kan också ange en tidsgräns för sådan anmälan.

I det gamla systemet delade man upp båtarna i två kategorier; standardbåtar (med i LYS-tabellen) och mätbrevsbåtar. I det nya systemet tillkommer en kategori, klassbåtar.
• Standardbåtar är sådana båtar som ska överensstämma med en båttyp dokumenterat i ett SweLYS/SRS-båtdatablad.
• Klassbåtar är sådana båtar som ska överensstämmer med en båttyps klassregler. Inriktningen är att båttypens klassregler i övrigt ska påverkas så lite som möjligt av SRS.
• Mätbrevsbåtar är sådana båtar som ska överensstämma med sitt SweLYS/SRSmätbrev.

För att göra det enklare för den som seglar har varje kategori av dessa fått sin egen klassregel. Allt som gäller en kategori av båtar presenteras därmed utan undantag och korsreferenser och det blir lättare att läsa.

Sportbåtarna har tidigare legat i en egen kategori. För att förtydliga att de är en del av den övriga seglingen har man i SweLYS/ SRS 2009 gjort en ny fördelning där man delat upp sportbåtskategorin på jollar och kölbåtar. Båttyperna är från och med 2009 kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar.

För en allmän översikt av LYS kan man kolla in den här artikeln “Med LYS kan alla vara med