Skip to content

219 Comments

 1. what the fock
  Jan 30, 2009 @ 22:46

  så nu får man inte dra av 0,01 om man kör med fock istället för genua ???????? det är ju rätt bra när det är ont om gastar…

  Reply

 2. PeterK
  Jan 30, 2009 @ 23:07

  #1 nej, men det går att söka mätbrev. (blir kanske 2 pinnar då???)

  Reply

 3. F424
  Jan 30, 2009 @ 23:21

  Innebär detta att man måste ha ett mätbrev för genuasegling och ett för focksegling? Varför är 0,01-avdraget borttaget?
  //Niklas S

  Reply

 4. PeterK
  Jan 30, 2009 @ 23:45

  Jag tror ej att det går att ha flera mätbrev.

  Reply

 5. Öresund regatta, Anders
  Jan 30, 2009 @ 23:52

  Det verkar som om en båt är antingen en klassbåt, standardbåt eller mätbrevsbåt. I rimlighetens namn kan man ju inte vara mer än en typ. Ett mättal/båt.

  http://sundetregatta.blogspot.com/2009/01/srs-i-korthet-bravo-ssf-lyskommitte.html
  och
  http://sundetregatta.blogspot.com/2009/01/nstan-20-av-de-100-frsta-btarna-i-tjrn.html?showComment=1233355140000

  Reply

 6. what the fock
  Jan 31, 2009 @ 00:02

  #2 ssf lär ju inte dra av 0.02 om man söker mätbrev på fock, vad får dig att tro det? man får väl vara glad om man får 0.01.
  #4, nej men men kan väl ha ett mätbrev som man seglar på ibland. och ibland seglar man enl standardSRS.
  Är det ok??

  Reply

 7. Erik B
  Jan 31, 2009 @ 00:18

  “Båtar med SRS-mätbrev ges SRS-tal med säkerhetsmarginal.”

  Reply

 8. F424
  Jan 31, 2009 @ 00:25

  #5. Antag en båt som inte har något standard-SRS. Man vill segla med genua i en kappsegling (fullcrew) och med fock i en annan kappsegling (exvis shorthanded). Hur göra då?
  //Niklas S

  Reply

 9. PelleL
  Jan 31, 2009 @ 00:48

  I normalfallet är ALLA avdrag och tillägg borttagna. Meningen är att man helt enkelt får bestämma sig för vilken konfiguration man skall segla med. Det finns dock en möjlighet för arrangörer att aktivera spinnakeravdraget i inbjudan och seglingsförskrifter. Vill man byta konfiguration är det nytt mätbrev som gäller.

  Och nej man kan inte ha ett “standard”-certifikat och mätbrev samtidigt….en båt-en konfiguration samtidigt precis som i alla andra respit-system. Blir det stort intresse kanske det blir specialla shorthandedmätbrev i framtiden så ni som vill ha det kan ju skriva till Kjell på SSF och tala om att ni tycker det är en bra ide.

  För de som är sugna på nya segelkombos och annat så är det nu fritt fram med mätbrev……men vad det kommer att kosta får vi väl se…

  Mätbreven kommer att finnas på nätet men den tekniska lösningen för det är inte klar än.

  Reply

 10. Peter Gustafsson
  Jan 31, 2009 @ 08:10

  #7 Erik B, Det finns på två ställen på hemsidan

  Båtar med SRS-mätbrev ges SRS-tal med säkerhetsmarginal

  Nya båttyper ges SRS-tal med säkerhetsmarginal

  Detta var en olycklig praxis i det gamla systemet, men nu verkar man bli mer offentlig med detta (frågan är varför det inte finns i regeln, utan man “tolkar” sin egen regel på hemsidan)?

  Jag hade hoppats att man skulle ge båtar ett så rätt SRS-tal som det bara var möjligt. I Norge har man inte detta, utan man strävar efter att sätta rätt NorLYS direkt. Jag förstår inte varför man har kvar detta sätt att medvetetet straffa nya båtar, framförallt om det finns bra underlag i IRC eller ORCi och båten kappseglats i andra länder.

  Dessutom är det väl så att alla standardbåtar som avviker från grundkonfiguration, men tidigare kunda använda standardavdrag/tillägg, nu måste ha SRS-mätbrev. Får de säkerhetsmarginal på en pinne då också?

  Kom igen nu – ni har så bra koll att ni kan gissa rätt direkt!!!

  Reply

 11. Patrick L
  Jan 31, 2009 @ 08:25

  Skall jag tolka detta som att vi som har internationella entypsklasser men inte har fått ha båten i tabell i Sverige tidigare nu för första gången får möjlighet att också i SRS köra enligt våra klassregler? T.ex. halsa gennakern på bom?

  Reply

 12. PeterK
  Jan 31, 2009 @ 08:48

  #10 Peter det är väl samma text som fanns förut utom SweLYS byttes mot SRS. Vi får avvakta, det blir säkerligen några förändring i info-material fram tills säsongen börjar. Tittar man på NORLYS så har de visst samma förfandet som SweLYS hade men kanske inte nerskriven.

  #11 för att en klass ska räknas som klassbåt ska vara två definitioner i reglerna vara uppfyllda. Klassreglerna måste vara antagna från ISAF, SSF eller Skandinaviska Seglarförbundet. Dessutom måste båttypen vara angiven i tabellen som en klassbåt. Sen gäller dock klassreglerna på banan inkl. assybom. Det borde dock inte spelar någon roll. Finns båttypen inte med i tabellen gäller det som står på mätbrev man söker för (inkl. assybom). Det blir viktigt att vara tydligt vilken konfiguration man vill seglar med.

  Reply

 13. Patrick L
  Jan 31, 2009 @ 08:54

  Hmmm. Då är det väl ingen skillnad mot förut? Mumm 30 är en internationell klass men den finns inte med i tabellen och måste därför segla enligt mätbrevsreglerna (som inte övertrumfas av klassreglerna)?

  Reply

 14. PeterK
  Jan 31, 2009 @ 10:01

  Patrik visst är det skillnad mot förut. Assybom var ej tillåten. Nu är den det via klassregel eller mätbrev. Vill du segla enligt den konfiguration som finns i de intenationella klassregler som gäller för Farr 30:orna (bytte namn) så är det bara att förtydliga det i mätbrevsansökan. Jag har svårt att se någon skillnad utom att den ena behöver ha ett mätbrev och den andre behöver from 2010 ett certifikat.
  Det är för tidigt att uttala sig om vilka båtar finns med i tabellen i någon form. Du får avvakta helt enkelt.

  Reply

 15. Patrik
  Jan 31, 2009 @ 10:14

  Jag saknar definierat vad skillnaden är mellan Spinnaker och Gennaker rent måttmässigt…
  Att gennaker måste ha minst 65% halvbredd av UL för att inte vara en CodeZero står, men inte vad som skiljer en Gennaker mot en Spinnaker förutom att den ena halsas i centrumplanet.
  Gennakeravdraget är ju borta så nu måste man skaffa en fräsch Spinnaker igen då skillnaden på en Kryss-Läns bana är uppenbar och obestridlig.
  Inte bara Fockavdraget är borta utan även Propeller samt fastpropelleravdraget är borta.
  Låt mig gissa att en hel del tidigare standardbåtar vill/ behöver skaffa mätbrev till i år.

  Reply

 16. Patrick L
  Jan 31, 2009 @ 10:15

  Ok, det låter spännande – avvaktar med spänning!

  Reply

 17. Patrik
  Jan 31, 2009 @ 10:22

  Något som segelmakarna bör gilla är att det inte finns någon begränsning på antalet segel ombord heller…

  Reply

 18. PeterK
  Jan 31, 2009 @ 10:48

  #15 Patrik ser det så här:
  gennaker halsas på centrumslinjen.
  asymetrisk och symetrisk spinnaker halsas på bom.

  Måtten som gäller samt en del annan information kommer att finnas i tabellen, klassregeln (endast de båtar som är klassade som klassbåt i tabellen) eller på mätbrevet. Iom tabellen och mätbreven är inte utgivna ännu finns det ingen för tillfället som kan säga vad som kommer att gälla för en bestämmt båttyp. Det gäller att avvakta.

  Reply

 19. Peter
  Jan 31, 2009 @ 10:49

  Hur reglerar breddmått för standardbåter (utan klassregel)?. Många båtar har ju fått större storsegel med så kallad “lys stor”

  Reply

 20. Erik B
  Jan 31, 2009 @ 11:05


  Kika på skissen så ser du vilka mått som ska tas.
  http://www.ssf.se/tk/lys/instru.html

  En Standardbåt eller Klassbåt som ändras måste ha ett certifikat medan t ex en One-offbåt ska ha ett SRS-mätbrev.

  Både Standardbåt och Klassbåt måste ha certifikat from 2010-01-01!

  Reply

 21. • LYS blir SRS « tangosailing.nu
  Jan 31, 2009 @ 11:39

  […] Diskussion på Blur.se >>> […]

  Reply

 22. Peter Gustafsson
  Jan 31, 2009 @ 11:54

  Det torde vara ganska självklart att man inte kan vara standardbåt/klassbåt på någon segling och mätbrevsbåt på någon annan. Behövs det förtydligas?

  Det enda fallet jag kan se är att man ansöker om ett speciellt shorthanded-mätbrev/cert som man kan använda då man är ensam eller två ombord. Då kan man i tillägg till minskad besättningsvikt välja andra segelkonfigurationer (fock + gennaker i stället för genua + spinnaker t.ex.) och kommitten kan då göra en vettig bedömning vad shorthand-SRS-tal skulle vara för varje båttyp (är antagligen olika diff på en Stare och en First 45). Här kan man få bra indikationer från andra mätregler. Detta skulle säkert uppmuntra folk att ställa upp shorthanded i vanliga race?

  En annan fundering är ledtiden för mätbrev. Nu öppnas det ju för nya konfigurationer och fler segel. Till exempel tycker jag personligen att det är vettigt att kunna ha tre gennakers på en J/109 (för att motsvara 2 symmetriska), och det är ju ok i många andra respitregler. Men om jag sökte mätbrev för detta, skulle jag inte få veta om jag blev straffad eller inte förrän i augusti (troligtvis dagen före Tjörn Runt). Och då är det ju för sent att tacka nej till det nya mätbrevet? Så klart får man ju en dämpande effekt på nya konfigurationer, men efter ett tag lär det ju ändå utkristalisera sig någon form av praxis?

  Reply

 23. Erik B
  Jan 31, 2009 @ 12:08

  Peter,

  C.4 Segel
  C.4.1 Utrustningsbegränsning
  Enligt SRS-mätbrevet samt eventuellt A.4.3b) och c).

  Har inte J/109 en klassregel erkänd av ISAF? Vad står i så fall i den om antal genn? I så fall för du agera för att J/109 blir en Klassbåt för då borde antalet segel tas från klassregeln som är underlag för SRS-mätbrevet
  Annars får du får bilda ett klassförbund för J/109 och skriva en klassregel enligt mallen på SSF hemsida.

  Reply

 24. PeterK
  Jan 31, 2009 @ 12:10

  När man inför förändringar av den här sorten tror jag det är helt centralt att man alltid börjar med att besvara två av nyckelfrågorna i allt förändringsarbete;
  1. Varför väljer vi att genomföra den här förändringen?
  2. På vilket sätt gagnar den här förändringen utövarna, dvs i det här fallet seglarna.

  Finns det någon därute som kan besvara dessa två enkla frågor?

  Reply

 25. PeterK
  Jan 31, 2009 @ 12:15

  Peter, 2 eller 3 gennker, vad lönar sig, vad inte….det lukta optimering och det är inte mening med SRS heller. Det som gäller är att du söker för det du vill segla med. Utifrån det görs det bedömningen. Det är inte mening heller att du ska prova dig fram till en konfiguration som du anser är fördelaktigt. Jag hoppas också att det aldrig kommer bli. Det finns andra respitsystem som är anpassade för optimering. Tänk dig att det finns en del seglare som inte har sådana möjligheter rent ekonomiskt.
  (tips, om du nu vill veta vad som betraktas som “Standard” så får du titta tavbellen på liknande båtar. Dessutom kan man ha fler segel än man har sökt mätbrev för. På tävlingsdagen får man dock inte ta med fler än som står i mätbrev och alla segel ombord måste mäta in)

  Reply

 26. Erik B
  Jan 31, 2009 @ 12:35

  #24:2
  För relativt aktiva kappseglare gör bytet av namn från LYS till SRS ingen större skillnad. Frånvaron av avdrag för byte från genua till fock respektive folding till fast prop är ändå inte intressant för den gruppen.
  Utövarna på klubbnivå är förlorarna eftersom det kommer att krävas SRS-certifikat av alla from 2010-01-01. Det kostar nu 400:- första gången och 200:- för förnyelse (varje år). Det kan innebära att klubbar tappar på lokala seglingar och breddkör typ Tjörn Runt och Lidingö Runt som för en del är enda kappseglingen per år. Vill Kalle och Nisse (shorthanded) betala 400:- utöver startavgiften för Arkö Runt och inte få anmäla sin 30 år gamla Ballad med fast prop och fock? Resultatet dissekeras ju brutalt på fikapausen på SSAB veckan efter…

  Reply

 27. Peter Gustafsson
  Jan 31, 2009 @ 12:43

  “lukta optimering” :-)

  Handlar inte all segling (entyp, box eller respit) om att få sin båt att gå så fort som möjligt inom givna ramar? Senast i går berömde Pelle Petterson Starbåten just för att den var så intressant ur optimeringsperspektiv av skrovet, kölen och annat…

  Den största optimeringen ser vi i de 80-talsbåtar som finns bland standardbåtarna. Detta blir ju i sig en “Boxregel” där man kan göra vad fan man vill så länge man inte överträffar måtten som står i tabellen. Vi är många som kan plocka ut 2-3% extra ut en gammal glömd klassbåt – och det är helt OK – men funderar man på vilka förutsättningar som gäller för en modern båt, då skall man ha smisk på fingrarna.

  Lugn, jag skall inte skicka in 20 ansökningar för att få veta hur man resonerar (jag är ganska säker på att jag får ett tillägg av principskäl). Men öppnar man för “valfria konfigurationer” när det gäller mätbrevsbåtarna så kan man inte försöka stävja detta i jämförelse med “standardbåtar”. För i detta fall finns inga “standarbåtar”, utan alla mätbrevsbåtar är helt unika och skall bedömmas enskilt (och rättvist). Helt rätt tänkt, men man kan inte ta detta resonemang halvvägs…

  Reply

 28. Mikael Vesala
  Jan 31, 2009 @ 12:51

  #10: Instämmer helt Peter.
  Det är även min bestämda inställning att mätetal satta med marginal på nya/udda båtar är olycklig och defenitivt hämmande på
  utvecklingen av segelbåtsfloran. Få väljer att köpa en udda/ ny båt att lyssegla med, när de vet att de tre första åren går åt till att få ett vettigt lystal. ALLA dvs lyskommite´n , kappseglare, båtförsäljare, begagnatköpare skulle tjäna på att ett så riktigt lystal som möjligt sattes från början. Enda faran är att kanske att någon skulle kunna få ett för lågt lystal en säsong, och det måste vi seglare ändå kunna tolerera. Med nuvarande förfarande får 9 av 10 nya alster dras med för högt tal vilket rent statistiskt innebär ett mycket större antal fel!

  Reply

 29. PelleL
  Jan 31, 2009 @ 13:23

  Lite svar på frågor
  Orsaken till omarbetningen av reglerna är väl rätt uppenbar. Det gamla regelverket var extremt snårigt och svårt att tillämpa både för seglare och arrangörer. De gamla reglerna var ju dessutom rätt otidsenliga.

  Segelbegränsningarna (antal och mått) finns kvar men flyttas till båtdatabladen och mätbrev. För standardbåtar kommer det att bli samma som de nuvarande vad gäller antal segel och breddmått på storsegel och fockar. Skillnaden är att uppgifterna kommer att stå utskrivna för varje båttyp i båtdatablad och certifikat. Det kommer dessutom att finnas mått angivna för en gennaker (som är betydligt större än den gamla LYS-gennakern) som ger samma SRS-tal som spinnakern. Tyvärr släpptes reglerna innan de nya båtdatabladen var färdiga så ni får vänta lite på det “kompletta” regelverket

  Den grundläggande tanken med certifikat för standard- och klassbåtar är att båtägaren skall få ett enkelt papper där det står vad som gäller för hans båt och som han måste skriva på för att visa att han (eller hon) läst och förstått. Förhoppningsvis inget mer “det hade jag ingen aning om” alltså.

  Tills vidare är det en “offentlig hemlighet” att de som har den gamla “LYS-gennakern” får en pinnes avdrag om man skaffar mätbrev för den konfigurationen.

  Skillnaden mellan en spinnaker och en gennaker är att en spinnaker halsas på spinnakerbom och en gennaker på peke eller på stäven så halsar men sin gennaker på bom blir den en assymetrisk spinnaker.

  Att formuleringen med säkerhetsmarginal för nya båtar/mätbrevsbåtar står kvar är ett misstag

  Priset för mätbrev och certifikat kommer att vara differentierat och förmodligen baserade på längd som i IRC men det är ett administrativt beslut… att det sen kommer att seglas en del “svart-SRS” ute i vikarna får vi nog leva med.

  Reply

 30. SRS ersätter SweLYS(2) « Norrköping Segelklubb
  Jan 31, 2009 @ 13:31

  Reply

 31. F424
  Jan 31, 2009 @ 13:44

  Jätterbra om “säkerhetsmarginalen” tas bort för nya SRS-tal. Håller helt med #28.

  När det gäller shorthandedsegling är den säkert här för att stanna. Varför inte snegla lite framåt och redan nu hantera de behov som med stor säkerhet kommer att komma (eller redan finns), dvs att man vill segla med en “genua set-up” och full-crew i vissa seglingar och “fock set-up” i shorthanded?

  En enkel lösning kan vara att (det enda) mätbrevet omfattar två olika fasta mätetal. Default gäller full-crewvikt och den segelkonfi som ägaren anmält som standard. Som alternativ finns en på förhand specificerad shorthandedkonfi (kanske med fock istället för genua, gennaker istället för spinn osv.). I mätetalet för shorthanded tar man då lämpligen också hänsyn till att man är just shorthanded (som i Norge med -0,01).
  På detta sätt kan man enkelt hantera en egen shorthandedklass i vanliga “LYS-seglingar”.
  Niklas S

  Reply

 32. Leino
  Jan 31, 2009 @ 13:54

  12 PeterK. Jag har då svårt att tro på att norlys också straffar uddabåtar t.ex. Mini650 serie har i norlys 1.18 medan i Sverige säger man att det går inte att ge ett generellt lys för den båttypen innan det finns minst 10st. En Mini650 serie fick mätbrev i swe-lys på 1.26, ska det behöva skilja 0,8 mellan Norge o Sverige om båda länder tillämpar samma straff för uddabåtar? Jag vill nog ge lyskommiteen lite mer cred än så o säga att de skulle kunna sätta rätt lys med en gång. Vill också påstå att de försöker det i Norge.
  Vi är ett litet litet fåtal som faktiskt köpt den båt vi vill segla trots att vi vet att vi aldrig kommer tillåtas att vinna på lys, några av oss tröttnar redan under första säsongen (skulle tro det är därför vissa båtar är till salu gång på gång, andra båtar kappseglas inte trots att det är just kappseglingsbåtar) vem vet hur många som avstår från segling överhuvudtaget bara för att de vet att den båt de vill segla skulle få alltför högt lystal?
  Vill man ha många aktiva kappseglare så kan man inte försöka bromsa utvecklingen o tro att folk ska välja kappsegling som intresse om de tvingas segla runt i gamla gistna skeva holkar från 70-talet om de vill vara med i matchen.

  Har jag nu förstått rätt så ska jag kunna söka cert enligt Mini650 proto reglerna istället för att mäta in min båt? Om nu Mini650 är en ISAF-klass? Får väl lusläsa o begrunda… om det är så så är ju bara det ett jättekliv framåt :)

  Reply

 33. MiniMe
  Jan 31, 2009 @ 13:58

  #30 det är väl systemet som har tagits fram med en konfiguration för full besättning men shorthanded finns ännu inte med.

  NORLYS hanterar shorthanded med ett gerellt avdrag. Personligen tycker jag att det är enkelt men inte riktigt seriöst då man ger samma avdrag för en båt som kräver 10 gubbar på railen som en båt som egentligen ska seglas med 2 personer mao tar man ingen hänsyn till båtens sanna prestanda när den seglas med minskat besättning

  Reply

 34. PelleL
  Jan 31, 2009 @ 14:03

  En kommentar till Peters kommentar #27 ang. 80-talsbåtar…

  Det är inte riktigt så som Peter säger om man läser både den gamla LYS och SRS. Regel C.1.c är rätt omfattande och det fanns en liknande formulering i den gamla regeln så om jag hade varit besiktningsman hade vissa fått rätt jobbigt att föklara sig men det är väl tur attt jag inte är det =). Det är allså inte bara måtten som gäller….

  Reply

 35. Mikael Vesala
  Jan 31, 2009 @ 14:10

  # 29: pelle: Det var en glädjande uppgift.
  Om det stämmer att det var ett misstag med formuleringen, så är ju saken utagerad!
  Det ger andra förutsättningar, och öppnar upp för en mer spännande båtflora på sikt. Härligt!

  Reply

 36. F424
  Jan 31, 2009 @ 15:19

  #32. Ang shorthandedavdrag. Med SRS-system har vi ju alla möjligheter att hantera avdraget så att det blir mer rättvist än i Norge (helt 100 blir det aldrig, vi pratar ju om ett handikapsystem;)).

  Det är som du påpekar inte rimligt att dra av en shorthandedpinne (>1%) för såväl en Maxi68 (som ju seglas nästan lika bra på två) som för en X-55 (=0,6%) som bör ha 12 pers för att gå optimalt.
  //Niklas S

  Reply

 37. PelleL
  Jan 31, 2009 @ 15:46

  Problemet är bara att man måste skapa en modell för hur avdraget skall funka. Personligen tror jag inte ett shorthandedavdrag som funkar för segling mot båtar med full besättning, SRS är helt enkelt inte nogrannt nog och med steg på 0.01 så blir det för grovt. Däremot så är väl en alternativ konfiguration (tex fock+gennaker)för shorthanded en möjlighet men vi har inte hunnit med detta.

  Reply

 38. HenrikB
  Jan 31, 2009 @ 15:49

  Jag hänger inte riktigt med när det gäller assymetrisk och symetrisk spinnar kontra gennaker…? Får man nu alltså köra en assymetrisk spinnare på bom?

  Reply

 39. PelleL
  Jan 31, 2009 @ 15:55

  Med mätbrev och justerat handikapptal så gåt det bra

  Reply

 40. Gustav
  Jan 31, 2009 @ 16:12

  29 PelleL [Skillnaden mellan en spinnaker och en gennaker är att en spinnaker halsas på spinnakerbom och en gennaker på peke eller på stäven så halsar men sin gennaker på bom blir den en assymetrisk spinnaker.]

  Det torde ju innebära att det är OK att segla med både spinnare och gennaker i samma tävling, bara jag seglar med gennakern på bom (som ju går att montera så den i princip sitter på samma ställe som mitt däcksbeslag sitter)? Ovanstådende torde alltså slå undan C.4.3 iv och göra om gennaker till spinnare?

  Reply

 41. F424
  Jan 31, 2009 @ 16:47

  #36
  Du har naturligtvis rätt (att SRS är för grovt) men jag tycker att du drar fel slutsats. Målet med SRS måste väl vara att göra systemet SÅ RÄTTVIST DET GÅR, även om vi aldrig når fram till 100%. Om vi då vet att en båt normalt seglar långsammare shorthanded än med fullbesättning, varför då inte kompensera för detta? Norrmännen har kommit en bit på vägen, vi kan göra det ännu bättre. Ett förslag kan vara -0,01 vid SRS-tal under 1,20, -0,02 för SRS-tal över 1,20. Vips så har vi ett system som inte är rättvist, men som är RÄTTVISARE än tidigare. Jag tror och hoppas att SRS-seglare accepterar rimliga orättvisor sålänge systemet är transparent och alla är lyhörda för förbättringar.
  //Niklas S

  Reply

 42. MagnusD
  Jan 31, 2009 @ 16:53

  #29 Känns helrätt att “säkerhetsmarginalen” är borta. Verkar som om förbundet har ögon och öron öppna, helt enkelt LYSande..

  /Nyfiken på nya båtdatabladet

  Reply

 43. MiniMe
  Jan 31, 2009 @ 17:21

  #40 det är inte sagt att det blir mer rättvist att hänger upp shorthanded på SRS-tal. Det finns en del små snabba planande båtar med högt SRS-tal som seglas på 2-3. samtidigt finns det stora båtar med höga SRS-tal t.ex. Pogo 40 som är tänkta att seglas med liten besättning.
  Går man in och annalysera ORC I och dess shorthanded GPH så är det inte alls sagt att man kan gå efter storlek eller snabbhet (respittal). Vill man får det bra får man förmodligen göra en bedömning från båt till båt. Det skulle i så fall bli dubbelt arbete.
  Arrangörerna kan redan idag välja att ha shorthanded-klasser eller att köra med dubbel-scorcing. Det är säkerligen inte helt det som efterfrågas men kanske en bit på vägen.

  Reply

 44. PelleL
  Jan 31, 2009 @ 17:40

  Gustav, #39

  Det är OK om du har ett mätbrev där står att du får göra det eller en standard eller klassbåt med den segelföringen i sitt båtdatablad (just nu finns ingen sådan båt) respektive klassregel

  Reply

 45. Leino
  Jan 31, 2009 @ 17:42

  Även jag är nöjd med att man nu lovar sätta så rätt srs-tal man kan :)
  Mindre nöjd med att Mini650 inte finns med bland ISAF-klasserna. Hade ju varit lättare att få srs-tal enligt boxregeln än att mäta båten. Jag skulle tro att alla som kör mini proto vill ha samma mätetal o alla serie ett lite lägre. Kan inte tro att någon skulle få för sig att sy upp mindre segel till en Mini för att få lägre mätetal, att äldre skrov kanske eventuellt är lite saktare än nyare tror jag att vi kan leva med. Känns som att Miniklassen är stor nog för att kunna få srs-tal enl. sina regler istället för genom mätning av varje båt. Hoppas att Kjell M o Co håller med mig :) Om inte så lär jag få mäta, hoppas o tror att jag i vilket fall ska få ett mätetal som inte är helt orimligt att segla upp till :)

  Reply

 46. Öresund regatta, Anders
  Jan 31, 2009 @ 17:49

  Vi får verkligen hoppas att SSF SRS kommitté lyckas sätta SRS tal på era minisar.
  Vår Stefan måste få visa vad den går för. Den var otroligt kul att prova.

  http://sundetregatta.blogspot.com/2009/01/minitransat-650-p-resund-ltt-brett-och.html

  Reply

 47. Calle P
  Jan 31, 2009 @ 17:53

  Skall alla båtar ha et mätbrev eller ett certifikat från 2010?
  Då blir det svårt att få med nya båtar på kappsegling då dom oftast saknar LYS tal…
  Hoppas att detta ändras på till 2010

  Reply

 48. Leino
  Jan 31, 2009 @ 18:10

  Skulle inte tro att någon bryr sig på klubbkappar, listan finns ju kvar ;)

  Reply

 49. Leino
  Jan 31, 2009 @ 18:13

  Åh, ännu en Mini o i mina hemmavatten ;)

  Reply

 50. Leino
  Jan 31, 2009 @ 18:14

  När kommer hans anmälan till Bohusracet då?

  Reply

 51. Erik B
  Jan 31, 2009 @ 18:24

  #39
  Har försökt läsa fram och tillbaka men frågan är knepig.

  Definitionen för spinnaker är att den sätts flygande och halsat till spinnakerbom.
  En gennaker är ett Segel med en halvbredd minst 65 % av underlikslängden satt flygande för om stormasten och halsat till skrov eller bogspröt. En gennaker ska sättas i skrovets centrumplan och får inte sättas med spirbom.

  En båt får inte använda både spinnaker och gennaker under samma tävling.

  Det knepiga är att definitionen på spinnaker inte säger något om att den måste vara symmetrisk. Vän av ordning halsar alltså sin gennaker på spinnbom och hävdar att det inte är en gennaker eftersom man för den på spinnbom ;-)

  Gennakerbåten J/109 har kanske svårare att hävda så eftersom man inte har någon spinnakerbom i standard.

  Reply

 52. Ulf
  Jan 31, 2009 @ 18:39

  Håller helt med vad Leino säger angående
  att alla som kör ”mini proto” vill ha samma mätetal och alla ”mini serie” ett lite lägre
  Är det så man gör i Norge?
  Ännu en till mini??

  Reply

 53. Patrik
  Jan 31, 2009 @ 18:49

  #50 det var precis min tolkning i inlägg #15 men det är klart att kikar man på skissen som du la in i #20 (hur bär du dig åt ?) så gör ju SL begränsningen att de flesta gennakrar “över mäter” med sitt FL…?

  Reply

 54. Erik B
  Jan 31, 2009 @ 18:55

  … Peter hjälpte till med skissen…

  Vad skulle vi göra utan honom!

  Reply

 55. MiniMe
  Jan 31, 2009 @ 19:08

  #50 du kommer förstår när du lägger tabell och regelerna ihop. Pelle förklarade redan. I tabellen kommer det visas mått för gennaker, symetrisk eller assymetrisk spinnaker (om för båtypen tillåten). finns det inga mått för assymetrisk så är den inte tillåten. finns det mått för assymetrisk och symetrisk är båda tillåtna. Även ur mätbrevet framgår vilken typ av de tre undanvindssegel är tillåtna. Mao. det framgår ur tabellen, klassregeln eller mätbrev vilken typ av spinnaker som är tillåten.

  Reply

 56. MiniMe
  Jan 31, 2009 @ 19:16

  #46 det är skillnad mellan mätbrev och certifikat. Certifikat för alla båttyper som finns med i tabellen och mätbrev för alla som avviker eller inte finns med. Tanken är att man får certifikat på ett enklet sätt (printa ut certifikatet och signera). För mätbrev är det ingen skillnad mer än man måste veta vad man vill segla med.

  Reply

 57. Peter.
  Jan 31, 2009 @ 19:42

  Så standardbåt/klassbåt med bara spinnaker i databald/klassregel får alltså inte längre segla LYS/SRS med genacker?

  Reply

 58. krister
  Jan 31, 2009 @ 20:21

  Ass spinne kan man segla med om förliket är = med Sl på spinnen…Det innebär ca 12% bort?
  Vilket skulle innebära att segla ass spinne i vindar över 5m/s ger det alltså en +/- 0 effekt? Men man kan segla o visa lovartsidan mycket mera vilket skulle ge en klar fördel?
  Och sedan om cinden mojnar sätta en 0,5a o dra iväg…..

  Jäpp en klar förmildrande situation och både gennaker o spinne på samma tävling…

  Reply

 59. Gustav
  Jan 31, 2009 @ 20:28

  #50 Precis det jag menade, alltså förvandla gennaker till spinnare. men enligt #43 var det inte så lätt…

  Reply

 60. Öresund regatta, Anders
  Jan 31, 2009 @ 21:17

  Leino
  Stefan ska inte segla Bohusracet om du läser noga på kommentarerna.
  Du får komma ner i sundet och köra.
  /A

  Reply

 61. Smile
  Jan 31, 2009 @ 21:57

  Borde man inte införa fler decimaler på mättalet nu när det blir möjligt med många fler olika segellösningar.
  1 hundradel är stora steg. Mätbrevs båtar borde få möjlighet att få förhandsbesked innan man investerar i ny utrustning.
  Jag anser att det är konstigt att man lägger en annan definition på vad en As-spinn/Code0 är mot vad tex ORC andvänder. Detta kommer skapa förvirring. Man borde följa de praxis som redan finns internationellt och inte hitta på egna eller döpa om segeltyper som redan finns.

  Reply

 62. LYS muutoksia naapurissa « Siesta 32 “LOW”
  Feb 1, 2009 @ 01:50

  Reply

 63. Johan
  Feb 1, 2009 @ 10:28

  Valet att segla entyp har aldrig varit enklare än nu…

  Reply

 64. Patrik
  Feb 1, 2009 @ 13:17

  #63 typiskt onödig kommentar, alla har inte båtarna enbart för kappsegling därför finns LYS/SRS.

  Reply

 65. PelleL
  Feb 1, 2009 @ 14:02

  Symmtrisk/assymetrisk spinnaker /gennaker
  Befintliga standardbåtar kommer att få en gennaker definerad i sitt båtdatablad som man i normalfallet får använda som förut (halsad på CL max 0.33 FB för om förstaget). För nya standardbåtar måste någon (tillverkaren) tala om vad som är standard och då kommer dessa båtar få den utrustingen i sina båtdatablad. Skulle det dyka upp en ny standardbåt där tillverkaren säger att assymetrisk spinnaker är standard kommer det att bli inskrivet i båtdatabladet och vara tillåten utrustning.

  Och det finns som förut “symmetrikontroll”-mått på symmetriska spinnare.

  För klassbåtar gäller klassregeln dvs. klassförbundet “äger” båten och bestämmer vad som är grundstandard.

  Vill man segla med annan konfiguration kan man skaffa mätbrev och då är i princip allt tillåtet.

  Vad gäller Mini’s så kommer nog dom vara mätbrevsbåtar i allafall i år. Ni har kappseglat för lite för att ge underlag att ta in er i tabellen.

  Vad gäller antalet decimaler i SRS-talet så har vi diskuterat frågan och eftersom nogrannhet i SRS-talet inte kan förväntas vara mycket bättre än +/- 0.01 så vore det inte korrekt att ha fler decimaler.

  Reply

 66. Falken
  Feb 1, 2009 @ 15:08

  Antal segel till standard båt kommer det gå att ta ut ett mätbrev ifall man vill andvända fler än tre försegel och två spinnare.
  I NOR-Lys är det väl tillåtet med fem försegel varför inte i nya srs om man nu ska kalla det nytt verkar bara vara namnbyte.

  Reply

 67. MiniMe
  Feb 1, 2009 @ 16:32

  vill du använda fler segel än det står i båtdatablad går det bra att söka mätbrev. I princip kan du ha hur många segel du vill ha men SRS-talet kommer att påverkas. Mao det är det du söker för som bedöms vill du ha 10 försegel och 8 spinnare skriver du in det i ansökan. På mätbrevet kommer att stå sedan antalet segel.

  Reply

 68. Peter.
  Feb 1, 2009 @ 17:56

  Nr 63: Valet att INTE segla entyp har väl aldrig varit så lätt för den som vill kappsegla med familjebesättning på skoj.

  Reply

 69. PelleL
  Feb 1, 2009 @ 18:38

  I NORLYS får man ha totalt fem försegel+spinnare i SRS blir standard tv. 3 försegel och 2 spinnare så skillnaden är inte himmelsvid direkt.

  Reply

 70. Falken
  Feb 1, 2009 @ 20:26

  Valet av försegel har med dagens utveckling gjort att det finns många olika konfigurationer på segel val är det då seglingar som sträcker sig över längre tid så blir det svårt att välja vilka segel som ska lämnas iland.
  Men meningen är väl inte att srs ska följa med i utvecklingen.

  Reply

 71. Patrik
  Feb 1, 2009 @ 20:28

  Om man hellre vill ha 2fockar och 3spinnare då… skulle ju vara mer passande på en båt utan genua.

  Reply

 72. Peter Gustafsson
  Feb 1, 2009 @ 20:44

  Låter som vi får svar på den frågan tills nästa år (då folk har ansökt och antingen fått OK eller avslag) :-)

  Jag hade tyckt att det vore enklare om det fanns någon typ av indikation på vad som är ok (a la NorLYS, IRC, ORCi) där man vet vad man kan köra med för försegel och spinnakers utan att bli straffad. Eller är det så att SRS avser att göra samma bedömningar som i dessa regler, men man vill inte skriva det uttryckligen?

  Reply

 73. Claes
  Feb 1, 2009 @ 20:54

  Har jag missat hela poängen?

  För standardbåtar gäller tabellen som förut med några (redan hårt debatterade) justeringar. Även om allt kan förbättras, är inte detta ett steg i rätt riktning?

  Reply

 74. Siosyfos
  Feb 1, 2009 @ 21:13

  Hej!
  Jag ger mig in mitt i debatten utan att direkt veta vad som tidigare sagts och inte sagts.

  Det nya i SRS tillskillnad från LYS i mina ögon är att det inte går att t.ex. anmäla sig utan spinnaker osv om så inte utlyses i inbjudan till kappseglingen.

  Vidare ser jag att det är båtdatabladet så begränsar båtens utrustning. Allt däröver och därunder kräver mätbrev.

  Så vad ger en så “STOR” förändring? Jag kanske har missat något men med det jag förstår ser jag inte en direkt fördel.

  Man menar att LYS eller SRS ska vara en sätt att kunna kappsegla mot varandra precis som inom golfens handicapsystem.
  Att sedan göra begränsningar i t.ex. segelgarderoben tycker jag missgynnar både systemet och själva seglingen.

  Låt oss säga Gotland Runt vilket är en tillräcklig stor regatta för att man ska kunna dra nytta av t.ex. en lätt 1a, en mellan 1a, en reacher, ett par spinnare osv. Att inte tillåtas använda den utrustningen tycker jag kan jämföras med att som golfspelare endast få använda en wedge på banan.

  Tycker det känns som att SRS inte gör det direkt möjligt att tävla mot varandra genom hela spannet (från 54 till scratch), utan ifrån nybörjare ner till typ 18 hcp.

  Att som aktiv klubbseglare kunna utveckla sig vidare genom att maximera båtens prestanda och polar med olika typer av segel undanbedes som jag ser det med SRS.
  Jag har säker många luckor att fylla i mitt perceptionsprisma och ser gärna kommentarer till ovanstående.

  Reply

 75. Öresund Regatta, Anders
  Feb 1, 2009 @ 21:28

  SRS blir mycket bättre än SWELYS med vad som framkommit.
  Viktigaste förändringarna är att dessa hopplösa avdrag som gjorts beroende på vad femdygnsprognoserna visat är borta.
  Mätbrevsklassen öppnar upp för oss som också kör DH2009 att köra asymmetriska spinnakers på bom.
  Det blir också bra att alla plockar ut sina certifikat och båtdata. Det är inte längre möjligt att “jag visste inte att min spinnakerbom var för lång” eller att förre ägaren hade en för bred spinnaker etc.
  Det blir också tydligt med en möjlig konfigurering av båten.
  Jag tycker verkligen här är många bra saker som tar regeln in i modern tid.

  Reply

 76. MiniMe
  Feb 1, 2009 @ 21:44

  #71 fock-båt har väl lägre SRS-tal än genuabåt och på så sätt redan fått “gottgörelse”. På undanvind splar det sedan ingen roll om det är fockbåt eller genuabåt, eller hur?

  Inga kommentarer att sportbåtarna är borta???

  #74 I VOR får båtarna mäta in endast 24 segel totalt för hela racet och då seglar de dygnet runt och i betydligt fler väderförhållanden än de flesta av oss har upplevt. Man får föresten ha fler segel än angivet i båtdatablad eller mätbrev. Inför tävlingen måste man dock bestäma sig vilka 3 försegel och vilka 2 spinnare man tycker kan vara lämpliga. tycker man att man vill använda fler så finns det inga hinder att söka mätbrev för det.

  Reply

 77. Peter Gustafsson
  Feb 1, 2009 @ 22:08

  Generellt sätt tycker jag att det känns bra!

  Att man tagit bort sportbåtar och säkerhetsmarginal som begrepp känns som ett rejält kliv framåt! Way to go!

  Men eftersom de flesta här är lite nördiga, så försöker man så klart reda ut de saker som är lite kluriga (asym på bom, antal segel, flera mätbrev, osv). Rent generellt tror jag folk vill ha spelreglerna klara innan, och känner sig osäkra inför hur SRS-tal de facto skall sättas när man gör en förändring. Historiskt sett så har man ju varit mycket konservativa och straffat allt som är annorlunda eller avviker från idealbåt/konfiguration (Norlin-båt från 80-talet med 2 genuor, 1 fock och 2 spinnakers). Jag tror att det är detta historska arv som gör att folk blir lite nojiga när det sägs att “det är bara att skicka in en ansökan så får vi se…” :-)

  Några tycker att det är ett problem att spinnakeravdraget försvunnit, då man har ett mätbrev/cert som framförallt skall användas för de stora racen med full besättning, men man vill köra kvällsegling med familj & småbarn. Då gäller det att klubbarna fattar att man skall ha med spinavdraget i sina seglingsinstruktioner.

  Jag tycker mycket väl att man skulle kunna ha med ett shorthanded-SRS på alla mätbrev/cert för att testa. Men jag skall ta upp denna fråga separat framöver.

  I slutet av dagen så kommer framgången för SRS ändå att avgöras av den praktiska hanteringen. Hur bedöms nya/udda båtar, hur justeras gamla båtar som är fel, hur snabbt kan jag få mitt mätbrev, hur måna är man i att informera, ge bra service och svara på frågor? Och framförallt att man har en snabbare hantering av mätbrev (NorLYS tar 2 timmar och 18 minuter, IRC tar 10 dagar, SweLYS tar 6-8 månader).

  Är detta en nystart även på dessa plan så kan det här bli en lyft för svensk breddsegling.

  Reply

 78. Ove
  Feb 1, 2009 @ 22:14

  Omräkning av tiden verkar bli krånglig. Nu är det medlivndstyrkan som skall minska eller öka med 5% eller 10%. Det är enklare att ha en idealtid. Hur skall man kunna hålla redan medelvinden?? Eller tänker jag fel

  Reply

 79. MiniMe
  Feb 1, 2009 @ 22:56

  #78 SRS-talreduktionen flr flerskrov är inget nytt. är medelvind under 5m/s så kan flerskrovsbåtar en reducering av SRS-talet med 10%, har du en båt med 1,70 så kan den får andag med 0,17 i lätta vindar dvs. 1,53. I vindar mellan 5-6 m/s blir det då 5% dvs. 0,08 som blir 1,62.

  Tid på distans är inte heller någon skillnad. Vid en given banlängd och en förväntad vindstyrka beräknar man tidskillnaden via båtens hastighet (som naturligtvis är beroende på vindstyrkan).

  Reply

 80. Patrik
  Feb 1, 2009 @ 23:21

  #79 Var kan man läsa om dessa siffror? Är förmodligen blind men skulle gärna vilja veta.

  Reply

 81. Patrik
  Feb 1, 2009 @ 23:38

  Sorry… hittade det :-)

  Reply

 82. Leino
  Feb 2, 2009 @ 03:35

  65 PelleL Angående Minis som mätbrevsbåt. Skulle man inte kunna få mätbrev uträknat enligt boxregeln för att få samma mätetal? Vill någon skaffa sig fördel på andra Minis så kan han ju då välja att mäta sin båt o dra ner på antalet segel eller sy upp mindre segel men det kan vi nog leva med tills vi blir många nog o levererat nog med resultat för att få vara klassbåt.

  Reply

 83. .
  Feb 2, 2009 @ 07:59

  Vissa båtar har tidigare stått som genuabåtar i lystabellen men i princip inte fungerat som sådana med tanke på att vantinfästningens placering, Nova, Omega 30 och säkert flera. Dessa kommer nu då inte kunna anmäla sig som de fockbåtar de faktiskt är om jag fattat det rätt och det innebär att de då får ett 1%påslag nu.
  Tas det någon hänsyn till båtar som dessa?

  Reply

 84. Patrick L
  Feb 2, 2009 @ 09:04

  Oavsett om det har blivit bättre eller inte är jag förvånad att den här förändringen har beslutats utan någon som helst diskussion utanför TK. T.ex. har vi inom havskappseglingen inte hört ett skvatt och vad jag förstår har inga av de stora arrangörerna / klubbarna varit vare sig informerade eller än mindre inbjudna till någon diskussion heller.

  Lite konstigt när allt annat skall vara så förankrat och debatterat?

  Ta bara en sådan sak som att lämna varumärket LYS? Är det smart? Borde vi inte diskutera det i en lite större krets i alla fall?

  Reply

 85. MiniMe
  Feb 2, 2009 @ 09:10

  #82 det är alltid svårt med box-regler. tanken är väl att man optimera inom vissa ramar men även icke optimerade båtar skulle kunna passa in. Men även där kan det förekomma att någon vill hamna utanför boxregel. Båten är visserligen inte längre den som påstås men det är svårt att namnge en båttyp annat än det som finns i ansökan. Mätbreven revideras varje år dvs. det görs en genomgång av mätbreven. Avvakta vad resultatet blir.
  Vill alla minis segla scratch så kan man be arrangören om en egen klass eller föreslå dubbelscorcing om man så vill. Inte allt behöver styras via SRS utan en del kan styras via arrangörerna.

  #83 dessa båtar kan alltid ansöka om mätbrev om de alltid seglar med bara fock och vill ha avdrag för fock. Kommer det fram att det är merparten i fleeten så skulle det kunna leda till ändring i tabellen. Det är i princip seglarna själva som styr hur de vill ha det. Avdragen är inte helt borttagna utan hanteras via mätbrev. Det är bara de generella avdragen som är borttagna. Det är mer rättvist då olika konfigurationer slår olika beroende på båttyp.

  Reply

 86. Ove
  Feb 2, 2009 @ 09:15

  Tack Mini me.

  Jagvar ute efter enannasak och läste fel. Men min grej hittar jag inget alls om.

  När man kör med inviduell start så kan man ju ha en idealtid och diffar målgångstiden mer eller mindre än 10% så räknar man om om man angett så i seglingsföreskrifterna. Är detta borta nu eller är jag blind?

  Reply

 87. Joakim
  Feb 2, 2009 @ 10:06

  Här i Finland är vi också mycket förvånad, att vi har fått ingen information om saken. Vår LYS-system använder SWELYS tabellen, regler har varit nästan samma och vi har föreslagit bättre samarbete.

  Varför vill man inte ha Nordic eller Baltic Respit System? Det finns många svenska båtar som tävlar LYS i Finland och tvärtom. Varför vill man göra det svårt för dom?

  Reply

 88. MiniMe
  Feb 2, 2009 @ 10:08

  #86 Avvikelse från målgångstiden vid jaktstart (omvänd LYS, SYL- finns olika namn) har inte heller funnits med i den senaste versionen av LYS-reglerna. Detta finns dock med i info-materialet. Det nya info materialet är dock inte färdigt ännu. Avvakta. 10-15 % är en rekommendation och det är arrangören som bestämmer hur det ska vara. Arrangören skulle kunna välja att aldrig göra en omräkning.

  Reply

 89. Anders
  Feb 2, 2009 @ 10:48

  Joakim!
  Bristen på vilja att sammarbeta är pinsam för oss svenska seglare.
  Jag upplever som att detta är toppstyrt och inte förankrat bland seglarna på bryggan. Många hade nog viljat att man följt den Norska modellen istället.

  Reply

 90. MiniMe
  Feb 2, 2009 @ 11:31

  Anders, viljan om samarbete måste väl finnas hos alla berörda parter?

  Reply

 91. Harald
  Feb 2, 2009 @ 11:38

  När nu även esterna hör till schengen, och riksgränserna mer och mer försvinner såg jag redan införandet av SWELys som en icke önskvärd utveckling. Vi här i finska viken saknar redan konkret mer samarbete inom LYS. Nu den här blixten från klar himmel (SRS) verkar nog som något från nordkorea.

  IMNSHO borde LYS (eller SRS) införas på nordicsailing.org, möjligen med ett gemensamt mätkontor som kunde leverera samnordiska mätbrev. Det samnordiska arrangemanget borde ha tillräckligt kundunderlag för att klara av att ha någon (eller några) heltidsanställd för detta. Eller är det så att SkandSF är en papperstiger?

  Reply

 92. Anders
  Feb 2, 2009 @ 12:17

  MiniMe!
  Jag tänkte inte på det….. Jag tog det som en självklarhet.
  Ursäkta!

  Reply

 93. Anders
  Feb 2, 2009 @ 12:21

  MiniMe!
  #76. Någon har kanske glömt att informera sportbåts kommiten:-)

  Reply

 94. Baltic Pearl
  Feb 2, 2009 @ 12:29

  När man läser seglingshistorik och hur båtar typ skärgårdskryssare hade massor av seglingsutbyte mellan Finland och Sverige (och gemensamma konstruktionsregler) så kan man anse att dagens samarbete är snudd på skandal. Varför skall en regel som LYS vara olika i alla grannländer, varför skall jag söka skilt LYS mätbrev i Finland och i Sverige om jag vill segla i båda länderna (tex. Gotland runt). Hur kommer detta att påverka Kvarkens segelutbyte (bottenhavsregattan)? Idiotiskt att ingen tycker det är nödvändigt att ha samma respit system och mera utbyte = mera båtar på tävling.

  Reply

 95. PelleL
  Feb 2, 2009 @ 12:54

  Först en disclaimer: det här är mina personliga åsikter och INTE någon officiell ståndpunkt från SSF.

  LYS har byggt på och SRS kommer att bygga på ideella insatser för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Redan idag har vi svårt med kontinuitet och kapacitet i SWELYS/SRS. Vill man ha ett mer internationellt system med gemensam bedömning i flera länder så kräver det större insatser tex. för ensning av den gemensamma synen och jag tror inte vi får fram det ideellt. Ideerna med ett gemensamt mätkontor för en nordisk/baltisk respitregel är lockande men ett sådant kontor måste vara proffesionellt bemannat och finansieras av mätbrevsavgifter. Skall man få detta att gå ihop måste mätbrevsavgifterna (med mätbrev för ALLA) vara i samma storleksordning som för etablerade internationella respitsystem som ORC eller IRC och då är det min mening att man lika gärna kan använda dessa. Empiriska system som SRS och tex. PHRF funkar bäst på ett begänsat geografiskt område och är i grunden inte speciellt lämpliga för internationell kappsegling.

  Reply

 96. Anders
  Feb 2, 2009 @ 13:21

  Jag förstår hur du menar Pelle men det är just den synen du har som är problemet. Att västkustseglare går över gränsen och seglar i Norge känns inte så internationelt eller om vi Stockholmseglare går över till Finland. I Norge måste alla betala en liten slant för mätbrevet och man har ett fungerande system som inte dödat breddseglingen. Det man betalar i Norge är en struntsumma om man jämför med tex ORCI. Antalet mätbrev kommer ju att vida överstiga det som ORCI någonsin kommer att nå upp till, vilket gör att kostnaderna kommer att minska per mätbrev.
  Man kan inte skydda sig bakom att det är ideella insatser bakom och strunta i gemensamma vinster som ett sammarbete kan ge.
  Frågades det någonsin om Norge kunde införliva SWELYS och även hantera våra mätbrev? Då hade det ju inte behövts lika mycket ideellt arbete och kostnaden hade vi vetat:-)

  Reply

 97. Harald
  Feb 2, 2009 @ 13:29

  PelleL: Vi har knappa 300 LYS-mätbrev bara i finland. 20 € * 300 = 6000€/år. Sen kan väl förbunden delta med nåt? Hur många LYS-cert har ni i sverige? Esterna då?

  Problemen med ideell verksamhet är mycket konkreta här i finland också, då alla sköter sina åtaganden på egen fritid. Samtidigt ökar kraven på service, både kvalitativt och leveranstidsmässigt.

  Jag tror man kunde uppnå en bättre konsekvens, kvalitet, leveranshastighet samt kontinuitet med hjälp av sammanslagning, samarbete och gemensamma resurser.

  ORC och IRC med sina royalty-krav samt därmed avsaknad av lista på standardbåtar är inte ett alternativ. Om man har en H-båt skall man kunna hoppa i den och delta i en onsdagstävling, det kan man inte i varken ORC eller IRC. LYS (el. SRS) största styrka ligger uttryckligen i listan på standardbåtar.

  Reply

 98. Harald
  Feb 2, 2009 @ 13:37

  Ungefär 553 mätbrev verkade ni ha förra året. Det blir då med 20€/mätbrev ca 11000€/år.

  Reply

 99. Baltic Pearl
  Feb 2, 2009 @ 13:46

  20€ är ju egentligen en struntsumma för ett mätbrev, en start i vilken helgkappsegling som helst kostar ju samma sak. Är det någon som skulle ha problem med dubbla kostnaden om man hade ett fungerande system.?Varför inte ett NRS (nordiskt respit system) med samma regel och samarbete, men de nordiska länderna har sina egna mätkontor.

  Reply

 100. PelleL
  Feb 2, 2009 @ 14:19

  Vi får väl se vad framtiden för med sig……..=)

  Reply

 101. PelleL
  Feb 2, 2009 @ 14:31

  Jag skulle skrivit lite till……..
  Den gamla SWELYS-regeln var en hopplös snårskog av tillägg och avdrag och undantag och dessutom rätt begränsande för många moderna båtar och vår (SSF-TK) första prio har varit att få till ett mordernt och användbart regelverk som skall vara enkelt att tillämpa för seglare och arrangörer och som dessutom skall gå att jobba med för de som sätter respit-talen och i övrigt administrerar systemet. Jag tycker vi har lyckats rätt bra men alla blir givetvis inte nöjda. Den stora skillnaden är för att se vad som gäller för en enskild båt måste man läsa regeln ihop med en båttyps båtdatablad eller en enskild båts mätbrev/certifikat.

  Vi har medvetet tagit bort så många “typformande” inslag som möjligt…SRS skall inte vara en konstruktionsregel som man anpassar sin båt eller båttyp till utan ambitionen skall vara att värdera saker för vad de är.

  Reply

 102. Hans
  Feb 2, 2009 @ 15:23

  Angående gennaker/spinnaker – har jag fattat det hela rätt att jag kan – på en o samma tävling” köra med både min gennaker (som mätte in som en SWE-LYS gennaker) och spinnakern, förutsatt att jag halsar båda på spinnbommen…?
  Ytterligare en fråga/undran. I min segelklubb har vi kunnat anmäla oss med eller utan spinnaker till våra kvällsseglingar.
  Måste hela tävlingen/serien utlysas som med eller utan spinnaker eller kan klubben fortsätta att få med även de som inte känner sig mogna eller tillräckligt många ombord för att kunna hantera en spinnaker…?
  Dvs blandade startfält med båtar, både med och utan undanvindssegel.

  Reply

 103. MiniMe
  Feb 2, 2009 @ 15:27

  Det finns säkerligen anledning att man betalar betydligt mer för t.ex. IRC-mätbrev. Antalet utställda IRC-mätbrev låg ifjol på 7355. Det är inte så litet jämfört med antal aktiva kappseglare i Norden mao volymen kan det knappast beror på. Kan det vara så att ett professionellt system kostar så mycket att administrera?

  Reply

 104. cesar
  Feb 2, 2009 @ 15:31

  SSF har varit lika sämst på att informera om SRS som om “senior SM” … Man genomför en sak utan att informera/underätta berörda parter. Varför inte prata med seglarna som ju ändå är de som skall delta INNAN man genomför något som påverkar väldigt många väldigt mycket? Ovan frågeställning är en gåta och man undrar vad SSF gör för breddseglingen i Sverige egentligen.. Kanske dags att starta ett kölbåtsförbund som arbetar FÖR alla kölbåtars intressen istället för mot.

  Cesar

  Reply

 105. PelleL
  Feb 2, 2009 @ 15:33

  Hans
  Halsar du din gamla LYS-gennaker på spinnbommen blir det en assymetrisk spinnaker. Du får segla med blandat symmetrisk och assymetrisk spinnaker om antingen din båttyps båtdatablad tillåter det (finns ingen sådan båt idag men heller inget principiellt förbud) eller om du skaffar ett mätbrev för denna konfiguration.

  Vad som gäller i era kvällsseglingar styrs av inbjudan och seglingsföreskrifter. Ni kan skriva dom så att det passar era syften. Dessutom är det väl så att de flesta kvällseglingar ute i vikarna inte är sanktionerade seglingar och då kan man ju göra som man vill…..

  Reply

 106. MiniMe
  Feb 2, 2009 @ 15:38

  #102 nej, i båtdatabladet framgår vilken typ av undanvindssegel är tillåten. Det kommer framgår ur båtdatabladet om asymmetrisk spinnaker är tillåten.

  Det är upp till arrangören hur och i vilken utsträckning spinnakeravdrag får gälla. Troligen kommer klubbarna överens hur de vill ha det om det finns en serie.

  Reply

 107. harald
  Feb 2, 2009 @ 16:15

  Jo PelleL, missförstå nu inte min kritik. Ni gör ett LYSande jobb, och det uppskattas. På skandinavisk nivå är det säkert viktigast att förenhetliga principerna och LYS-talen (dess nivå) samt att reglerna är klara för alla. Hur var och en arrangerar sin byrå får då vara en sak, men en gemensam byrå för detta förenhetligandes skull (och “problemfallen”) kanske inte ändå vore en dålig idé?

  Reply

 108. Stefan
  Feb 2, 2009 @ 16:51

  Hej

  Jag är ingen LYS fantast och kommer säkerligen inte bli någon SRS fantast heller. Om man infört en decimal till och arbetat med sättningen av respit tal kanske jag blivit något mera positiv. LYS har enbart en fördel och det är att den enkelt gör att båtar kan kappsegla mot varandra hur rättvist det är kan diskutteras. SRS mot båtdatablad ger samma effekt om mätbrev måste tas ut så är jag rädd att 80 % försvinner. Men frågan är om avstämning mot datablad skall göras någon gång. Jag är tämligen övertygad om att flertalet av de båtar som seglat en LYS kappsegling under tal angivet i LYS listan inte var utustade enligt datablad. Hur som helst så är jag av uppfattningen att förändringar i sig är bra dock är kommunikation en viktig sak och där har SSF TK inte bara misslyckats utan gjort en supertavla. Nu backades på vissa delar under SSF dagarna i helgen men bättre hade varit att låta 09 bli ett paralellår där eventuella förbättringar ses över. Tekniska kommiten som skall hedras för att de lägger ideell tid på detta verkar leva i en lite skyddad verksad från vilken man ibland sätter ut huvudet och meddelar LYS tal eller som nu att regeln ändras.

  Mvh
  Stefan

  Reply

 109. PelleL
  Feb 2, 2009 @ 17:19

  Frågan om regelefterlevnad i segling (både kappseglingsregler och tekniska regelverk) är faktiskt en fråga för medtävlarna och arrangörerna, inte regelmakarna eller de som sätter respit-talen. Om ingen protesterar eller gör utrustningskontroller hjälper inga regelverk. Det skall villigt erkännas att SWELYS var så luddiga och snåriga att jag förstår att man drog sig för tekniska protester. Jag hoppas och tror att det nya regelverket skall göra det enklare att förstå vad som gäller för en båt så att den kan kontrolleras och så att en jury kan hantera en eventuell teknisk protest.

  Reply

 110. Peter
  Feb 2, 2009 @ 17:44

  Jag har lyckats läsa mig till att spinnakeravdrag endast är tillåtet om det finns med i seglingsföreskrifterna/inbjudan. Kommer det vara samma avdrag (3 hundradelar). Borde det inte vara en procentuel reduktion. 0.03 för en stor båt är väldigt lite ca 2% på ett lys på 1.35 men på båten med 1.00 i lys blir det 3%

  Reply

 111. PelleL
  Feb 2, 2009 @ 17:54

  Allt är inte perfekt här i världen så avdraget är 0.03 för alla om det sätts i kraft av inbjudan och seglingsförskrifter. Tanken med detta är just att man skall kunna göra ett enkelt sätt att hantera kvälls och och klubbseglingar när man kanske inte vet i förväg vilken besättning man har osv. medan på större segligner kanske arrangören inte vill ha avdraget eller kanske bara aktivera det för en “familjeklass”.
  Vill man alltid segla utan spinnaker går det ju bra att skaffa ett mätbrev för det.

  Reply

 112. harald
  Feb 2, 2009 @ 19:00

  #108 Stefan:
  Hela idéen med LYS är väl att det skall vara lätt att delta, med de brister systemet har. Såsom jag ser saken är det inte bara “det enda som är bra” med LYS, utan det är just det vad LYS _är_. En decimal till skulle ge en fel bild av noggranheten och förväntningarna på LYS, tycker jag.

  Reply

 113. harald
  Feb 2, 2009 @ 19:10

  Jag har upplevt röster från arrangörshåll, där det klagas om att seglare inte visste vad SGV betydde. Jag tror inte att många ens här på blur har insett att SGV är en del av LYS-talet. Således borde man alltid ha anmält sig som “1,07 SGV”, hur krångligt det än verkar.

  Nu undrar jag om ni i sverige har upplevt samma problem, och är det här en av orsakerna varför man frångår systemet i förmån för mätbrev för varje variaton/deviation på “standardbåt”? När vi i dagens läge har knappa 300 mätbrev kommer denna summa att två-trefaldigas och det stönas i kulisserna redan.

  Känner någon för övrigt till om det finns någon form av avtal mellan t.ex. finland och sverige rörande användningen av LYS (som namn) och dess tabell (materialet)? Det här avtalet (om det finns) är väl gjort någon gång på -70 eller -80talet i så fall. Det är ju nymodigheter att tala om upphovsrätt, men kanske en sak som vore bra att reda ut? Kanske ni i norge har någon koll på saken?

  Reply

 114. Peter(5)
  Feb 2, 2009 @ 19:13

  Debatten här tycks handla om milimeterrättvisa men
  om jag nu inte missuppfattar så kan familjeseglaren som gärna ställt upp i tex Tjörn Runt med genacker på en båt som har giltiga klassregler inte längre göra det med mindre än att det explicit tillåts av klassreglen? Man får inte ens ställa upp.

  Om det är på det sättet har man ju tagit ett gigantiskt kliv mot att helt utesluta familjeseglarna från kappsegling. Giltiga klassregler har ju ganska många båtar. Men få har väl genacker i klassregeln?

  Enda alternativet blir då att skaffa SRS-certifikat á 400:- för att kanske delta i en eller två kappseglingar på ett år.

  Reply

 115. Hans G
  Feb 2, 2009 @ 19:23

  Tycker faktiskt att många gnäller lite väl mycket och glömmer bort att det sker ideellt. Tack PelleL för allt jobb ni lägger ner! Och visst, kommunikation är viktigt, men är det ett steg i rätt riktning så är det väl bara att bygga vidare på det?

  Sen är det intressant att vissa gnäller på att det är för krångligt och andra på att det är för enkelt. Låter med andra ord som att ni hamnat ganska rätt mitt i.

  Om ni vill ha det mer rättvisande, kör ORC eller IRC då. SRS/LYS är inte till för er.

  Reply

 116. Öresund Regatta, Anders
  Feb 2, 2009 @ 19:56

  Som kommentar till namnbytet från SWELYS till SRS kan jag hålla med om att det vore kanske klokt att ha kallat det för NERS – Northern Europe Respite System så hade det kanske tagit udden ur alla nationella regelverk.
  I Limhamn har har vi nog annars världens minsta open-rule. Gummikantsregeln.
  Än så länge är det bara två överhottade standardbåtar en Ohlsson 22 och en Maxi 77.
  Ända reglerna är att man seglar singlehanded och att båten ska ha gummikant. :-)

  Reply

 117. MiniMe
  Feb 2, 2009 @ 20:25

  #114 man kan alltid delta men om klassregel inte tillåter en viss typ av segel så måste man lämna det i land om man inte vill söka mätbrev. Dessutom är det en del klassförbund som slarvar med klassreglerna och det gäller att en klassregel måste vara antagen av SSF eller ISAF (skandinaviska SF har ej så många klasser).

  Reply

 118. Hans
  Feb 3, 2009 @ 09:30

  När kommer nya lystabellen? Någon som vet?

  Reply

 119. Hans
  Feb 3, 2009 @ 09:34

  #105 och #106 – Pelle L och MiniMe verkar inte helt överrens om vad som kommer att gälla. Min båt (31.7) har ingen klassregel utan det blir väl båtdatabladet som kommer att begränsa/bestämma om jag kan fortsätta att använda min gennaker på kappseglingsbanan eller om den måste pensioneras till att bli ett rent cruisingsegel.
  Frågan är då – VEM specar vad som skall stå i Båtdatabladet….?
  SSF eller tillverkaren av båten?
  Det är väl meningen att SRS skall förenkla även bredd-kappseglingen och få så många som möjligt att kunna/vilja/våga deltaga. Att då begränsa deltagare av typ #114 känns inte helt rätt – argumentet att det bara kostar 400:- faller ju platt när tiden att få sitt mätbrev handlar om månader (här har norrmännen kommit “lite” längre)

  Reply

 120. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 10:39

  Jag och MiniMe är helt överens även om vi inte lyckades bli tydliga nog. Du har alltså en 31.7 med en “gammal” LYS-gennaker och en symmetrisk spinnaker och då har du följande alternativ:

  1. Du kan segla på normal SRS-tal (med certifikat från 2010) med din symmetriska spinnaker eller din befintliga gennaker halsad på CL. Köper du en ny gennaker någon gång kan den bli lite större.
  2. Skaffa ett mätbrev för att segla med din gamla LYS-gennaker halsad på CL men utan spinnaker. Sannolikt får du då 0.01 avdrag.
  3. Skaffa mätbrev för att använda din symmetriska spinnaker och din gamla LYS-gennaker som assymetrisk spinnaker halsad på spinnbommen.

  Den nya tabellen kommer som vanligt i nästa nummer av Segling

  Vad gäller kommentaren i #114 så har många klassförbund för familjebåtar redan en gennker i sina klassregler och det är inget som hindrar andra att införa en gennaker. I praktiken är det inte många båtar det rör sig om.

  Reply

 121. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 10:46

  Vad gäller uppgifter i båtdatabladen så ser SSF helst att någon annan än SSF specar båten och seglen. Detta kan vara tillverkare, importör eller klassförbund. Vill ingen annan speca en båttyp får SSF göra det efter bästa förstånd men det är en nödlösning. TK vill inte konstruera båtar.

  Reply

 122. MiniMe
  Feb 3, 2009 @ 10:47

  #119 din tolkning men jag kan garantera att Pelle och jag är mycket väl överens. läs #105 och #106 en gång till och begrunda. Jag glömde visst att säga än en gång att i mätbrev är det mesta tillåten om man har ansökt om det. Det som gäller för båttypen kommer att visas på mätbrevet.
  Troligen kommer du att kunna använda din gennaker även i framtiden men det är inte helt säkert innan tabellen är utgiven. Hur mätbreven kommer att hanteras är inte heller klar men jag skulle kunna tänka mig att de enklare fallen skulle kunna gå före i kön. Men det är min personlig åsikt.
  Om man avviker från klassregeln så är det en avvikelse från standard. Det är upp till klassförbundet att definera denna standard. SRS-organisationen blandar sig inte in i det. Som Pelle redan tog upp så hanteras all avvikelse via mätbrev.

  Reply

 123. MiniMe
  Feb 3, 2009 @ 10:48

  Obs nu vart det fel ändå visst menar jag att det som gäller för båten kommer att visas på mätbrevet.

  Reply

 124. Peter Gustafsson
  Feb 3, 2009 @ 11:19

  Bara för att hjälpa mina gamla Novakompisar på traven… Om man i klassregeln har genua, men alla seriösa killar och tjejer kappseglar med fock. Då finns det ju två alternativ:

  a) Man ändrar klassregeln så att fock blir standard. Då anpassar man regeln till de 10 båtar som kappseglas lite mer aktivt och de slipper söka mätbrev. Men sällankappseglaren med rullgenua måste söka mätbrev, vilket inte lär hända?

  b) Man låter det vara som det är (för att göra det enkelt för sällankappseglaren med rullgenua) och de aktiva söker mätbrev för fock. Detta gör att man kan blanda fock och genua i entypsklass på t.ex. Lidingö Runt (vilket har funkat bra tidigare). Klassregeln i det här fallet återspeglar ju inte den konfiguration man kappseglar med – är det ett problem i sig?

  Något tips från SSF hur man bäst gör detta?

  Problemet i bägge fallen är hur man man kan få ett mätbrev till Lidingö Runt? De flesta lär väl inte märka något av den nya regeln förrän tabellen kommer i Segling #3 25/3. Då har man en månad på sig att fixa sina mätbrev…

  Reply

 125. Hans
  Feb 3, 2009 @ 11:23

  OK, en sista (förhoppningsvis fråga).
  Har jag uppfattat det hela rätt att de nya SRS-reglerna gäller from 2010. I år är det fortfarande det befintliga LYS-systemet med generella avdrag för endast fock, folding, utan spinn etcetera som gäller….?
  När det gäller båtdatabladet – om importören (tex Blue Ocean Yacht i mitt fall) uppger att det är ok med både asymetrisk och symmetrisk spinnare så kan jag köra båda seglen (på bom) i en o samma tävling?
  I så fall öppnar det för “viss lobbyverksamhet” från kundernas sida för att påverka importören i rätt riktning….

  Reply

 126. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 11:31

  De nya reglerna gäller i år…..såvitt jag begriper kommer det bli dubbelnamn på systemet (SRS/SWELYS)i år eftersom inbjudningar gått ut till LYS-kappseglingar. Enda undantaget är att standardbåtar inte behöver certifikat före 2010 eftersom vi var osäkra på om vi skulle hinna få fram webbsystemet för att generera certifikaten i tid.

  Och visst vill importörer eller tillverkare ändra en spec så går väl det bra men respitalet kan ju också ändras så det är ett tveeggat svärd =).

  Reply

 127. Hans
  Feb 3, 2009 @ 12:53

  #126 Tack för snabbt svar Pelle.
  Om jag tolkar dig rätt så gäller dock det gamla systemet på de LYS-kappseglingar där det redan skickats ut inbjydan….?
  Jag är tex redan anmäld till Bohusracet med 1.16 i LYS (endast fock plus SWE-LYS gennaker). Vad gäller….? Är det istället 1.18 (båtens standard mätetal) enligt SRS som gäller eller kan SSVÄ köra sin tävling enligt de gamla reglerna?
  Tror att det är viktigt att SSF är snabba och TYDLIGA i sin kommunikation av de nya reglerna.
  Det duger inte att det drar ut på tiden – det här kan medföra att folk behöver komplettera sin segelgarderob för att kunna vara konkurrenskraftiga – min gamla G1’a är tex i behov av att bytas ut om jag nu inte kan kappsegla med endast fock – jag vet att det går att söka cert, och det är inte kostnaden jag är “rädd” för utan handläggningstiden.

  Reply

 128. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 13:10

  Det är de nya reglerna som gäller……och enkla förändringar i mätbrev kommer att gå fortare i år.

  Reply

 129. Hans
  Feb 3, 2009 @ 13:48

  Men här är det ingen enkel förändring i ett befintligt mätbrev utan ett helt nytt – jag har ju tidigare kunnat använda “standard-avdragen” för att tex segla med endast fock eller SWELYS gennaker
  Och hur tolkar man SSFs info om mätbreven – “Båtar med SweLYS/SRS-mätbrev ges SweLYS/SRS-tal med säkerhetsmarginal”.
  Det kan ju medföra att istället för sänkt mätetal så kan jag få ett högre tal om jag vill segla med endast fock.

  Reply

 130. Peter(5)
  Feb 3, 2009 @ 14:06

  120: Om det är så få båtar då kanske du kan räkna upp dem? Jag tror nog att det är fler än några få. Dessutom är det inte alltid så lätt att få ett ofta stockkonservativt klassförbund att föra in genacker i klassregeln.

  Reply

 131. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 15:20

  Jag hade hade samma betänkligheter som Peter(5) innan jag undersökte hur många klassbåtar (i klasser som inte tillåter gennaker) det deltagit med gennaker på större breddkappseglingar förra året och kom fram till summa 1 (en). Jag kan givetvis ha missat någon eller några men principen att klassförbundet “äger” sin båt var viktigare än detta icke-problem.

  Och till Hans ….som jag redan kommenterat i den här tråden är texten om säkerhetsmarginal ett misstag och skall tas bort

  Reply

 132. Steffo
  Feb 3, 2009 @ 15:24

  Mina reflektioner:
  Misstaget SSF har gjort är att man inte tog detta beslut redan förra året alternativ vänta tills efter säsongen. Har för mig dock att Seglardagen 2007 beslutade lite annorlunda än detta beslut att bara införa. Nåväl, vi behöver förenkla men frågan är om det blir bättre nu. 2010 då alla behöver ett cert som kostar (visserligen en låg summa) kommer nog inte öka antalet seglare inom LYS/SRS segmentet. Fördelen med LYS har ju hela tiden varit att man har kunnat vara med och segla med vilken gammal “holk” som helst.
  Att dessa nu skall betala något misstänker jag blir att “svartseglingen” ökar och…. varför inte köra efter LYS2008 kommer nog resonemanget gå runt om bland småklubbarna runt om i landet.

  Nu finns många arrangörer som redan publicerat sina inbjudningar. KSSS tex har lagt ner ganska mycket tid på att få sin webbanmälan att funka med alla 16 olika kombinationer som tydligen fanns i LYS.
  Vilket jag kan förstå skapar en irritation över SSF´s beslut.

  De som inte har publicerat sina inbjudningar spelar det ju ingen roll.

  Hur som helst… jag hoppas att vi kommer att segla lika mycket som innan oavsett det heter entyp, SRS, LYS, IRC etc

  Ha skoj

  Reply

 133. Joakim
  Feb 3, 2009 @ 15:42

  Jag har många frågor, eftersom vi måste bestämma här i Finland vad vi ska göra med LYS.

  Hur många SRS-mätbrev tror ni att det blir 2009? 2008 var det troligen över 500 och 2009 är alla avdrag och tillägg borta. Blir det då över 1000? 2010 måste även alla standardbåtarna ha ett SRS-certifikat. Blir det då över 2000 eller även mera? Eller blir det många som orkar inte skaffa ett SRS-certificat?

  Hur många personer behöver ni att skriva alla de här mätbreven och certifikaten och även om publicera dom? Hur många personer har ni nu (anställda och frivilliga)? Hur många dagar tar det att få ett mätbrev eller certificat?

  Vad egentligen var problemet med avdragen och tilläggen? Är det bara det att inte alla förstår bokstäver S, G, K, A, F och V? Eller glömmer dom läsa tabellen?

  Varför har ni så många mått för spinnaker och gennaker? Varför skulle SRS behöva mera än ORC, IRC och de mesta OD klassreglerna?

  Reply

 134. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 15:52

  Joakim

  Du bör kontakta SSF direkt.

  Reply

 135. Peter(5)
  Feb 3, 2009 @ 16:24

  131: Hur kan du veta det? Även om man är anmäld med spinacker så kan man ju segla gennacker utan att det framgår någon annanstans än genom att titta på båten. Har du stått på land och prickat av?

  Bevisa dina påståenden innan du tar till uttryck som “icke problem”.

  Reply

 136. PelleL
  Feb 3, 2009 @ 16:39

  Om man har seglat med gennaker hade man förra året 1 pinne lägre LYS vilket är lätt att kolla mot anmälnings och resultatlistor….

  Reply

 137. Tom
  Feb 3, 2009 @ 17:21

  Jag tycker det är tråkigt att segla mot sportbåtar med en familjebåt, speciellt i hård vind. Det blir inte riktigt någon kappsegling! Dom surfar iväg på slör och läns med en jäkla fart, men ofta går dom sedan eländigt på kryss. Är banan sedan mera undanvindsbetonad eller är kryssdominerad, som ofta är fallet, så blir det ju ingen rättvisa alls! Någon som tycker lika?

  Reply

 138. Erik B
  Feb 3, 2009 @ 17:22

  … eller fock istället för genua…

  Reply

 139. MiniMe
  Feb 3, 2009 @ 17:45

  #137 Tom, du säger själv att sportbåtar sticker på undanvind med går eländigt på kryss. Räknar med att du seglar längre tid på kryss än på undanvind på en ideal runtbana. Det kommer inte vara helt rättvist. Det ligger i naturen när man tävlar med olika typer båtar. Alla båtar har sina vindar och förhållanden.
  Arrangören kan med en bra klassidelning göra mer än SRS. Det kan vara lämpligt att titta mer på båtarnas egenskaper än på SRS-tal. Det skulle kunna tänkas att ha utpräglade kryssbåtar som t.ex. skärgårskryssare och annat långt-smalt i en klass. lättplannade båtar i en annan, cruisingbåtar för sig och lite mer sportiga allroundbåtar för sig. Under DH försöker man det redan idag. Även på TR och LR finns det vissa tendenser till det. Det har dock ej med sportbåt och icke sportbåt att göra. På mindre tävlingar kommer troligen underlaget inte räcka till så att alla får sammlas i en eller ett fåtal klasser. Troligen kommer man då gå efter SRS-tal för att båtarna ska kunna möta varandra. Jaktstart är en utmärkt tävlingsform för att båtar med spridd SRS-tal ska kunna tävla mot varandra. Det är dock inte heller rättvist.

  Reply

 140. Tom
  Feb 3, 2009 @ 18:12

  #139. Det stämmer att arrangören kunde med en bra klassidelning göra mycket, men något sådant har jag inte ännu upplevt här i Finland, dels givetvis pga att vi ofta har för lite startande, men inte heller i de större tävlingarna har sådant gjorts. På sin höjd har sportbåtarna satts i egen klass i någon enstaka tävling. Inte tror jag heller att GR har haft en sådan indelning? En varierande bana är ju lika viktig, men det är svårt att få arrangörerna (och endel seglare) att begripa det också.

  Reply

 141. Jan
  Feb 3, 2009 @ 18:59

  I både Suursaari Race i Finland och Helsinki-Tallinn har man faktiskt delat in LYS-seglarna i 4 klasser vilket väl är rätt så bra jämfört med GR´s två klasser(enligt principen att man inte vill ha för många vinnare).

  Varken med antalet klasser i GR eller denna nya reform verkar det dock som om man lyssnat det minsta till seglare, arrangörer eller grannar. Jag håller med tidigare talare om Sovjetfasoner.

  Sist och slutligen så hoppas vi väl alla att det blir bra, men man undrar ju om det är möjligt om man inte lyssnar på publiken.

  Reply

 142. andreas i Missmatch
  Feb 3, 2009 @ 22:28

  Hejsan
  Ta årets tjörn runt.
  Spelar det verkligen någon roll på denna långa tävling om du har 0,01 lägre lys eller ej?
  De flesta låg o drev baklänges ut tills vinden kom, 5h efter start började seglingen och därmed har inte denna pinna någon som helst betydelse.
  De som seglade bäst var de som var mest rutinerade,läste strömmen bäst bedömde var vinden kom först,hittade fri vind.

  2min spelar roll?
  Årets förändringar går klockrent åt ett bättre håll…
  Kanske lite finetuning efter 1 säsongs utvärdering och vi når ett enkelt 90% respitsystem?
  Härligt!

  Reply

 143. Peter Gustafsson
  Feb 3, 2009 @ 22:39

  Tjena Andreas, lustigt att just du säger att 0.01 inte spelar någon roll när du förra året var mycket nöjd med att ha tjatat ner LYS på Bavaria 35 Match:

  gott att Matchen får sänkt. 3 års lobbande med SSF Kjell.

  Jag är riktigt nöjd med sänkt en pinne. Och det är vad jag lobbat för mot SSF. Detta baserat på tävlingsresultat under 3 år i sverige..

  Man glömmer fort :-)

  http://www.blur.se/2008/02/19/swelys-2008/

  Reply

 144. MiniMe
  Feb 4, 2009 @ 08:37

  Reply

 145. Pär B
  Feb 4, 2009 @ 08:58

  Ett sånt jävla skämt

  a) En klassbåt ska ha ett giltigt SRS-certifkat. Denna regel gäller från och med 1 januari 2010.
  b) En klassbåt behöver inte ha sådant mätbrev som kan vara föreskrivet i båttypens klassregler.

  Hur motiverar man att en entypsbåt skall behöva ett SRS-certifikat, tja vi vet ju alla svaret … pengar, pengar bara pengar.
  Undrar bara hur många entypseglare det finns som är intresserade av att betala 400:- för absolut ingenting, bara för att eventuellt vara med på ngn enstaka lys-segling, inte så många skulle jag tro. Det är svårt att få med Folkbåtar till Tjörnrunt redan nu, från 2010 lär det bli helt omöjligt, synd men sant, det var kul så länge det varade.
  För några år sedan försökte man med licenser, nu prövar man nya trix som visserligen skadar segelsporten, men vad gör väl det när det finns några kronor att tjäna.

  Reply

 146. PelleL
  Feb 4, 2009 @ 09:17

  Lugn och fin nu…..var har vi sagt att ett certifikat kommer att kosta 400:-?

  Reply

 147. Pär B
  Feb 4, 2009 @ 09:24

  Jag läste det i ngn kommentar högre upp, men oavsett priset tror jag intresset för ett sådant certifikat är i det närmaste obefintligt, mätbrevet borde väl räcka mer än väl för en entypsbåt.

  Reply

 148. MA
  Feb 4, 2009 @ 10:19

  Segla entyp….:-) Har ni inte råd med ett nytt SWELys brev för 150 spänn, så ger jag er ett spartips. Köp falukorv till helgen, och drick vatten till, så har ni t.om pengar över till en biobiljett!

  Reply

 149. PelleL
  Feb 4, 2009 @ 10:40

  Jojo, jag tycker alla borde segla 606 =P men sån är ju inte världen.

  Reply

 150. MiniMe
  Feb 4, 2009 @ 12:25

  #145 Om man ta ut mätbrev för första gången kostar det 400 kr:-. En förlängning kostar hälften. ägarbyte blir 300 :- om jag minns rätt och allt det per år. Jämfört men det vi lägger ner varje år på färg, vax, nya tampar, segel block mm. är det mycket lite. Hur det blir i framtiden med certifikat vet jag ej. Det blir inte heller aktiellt förän 2010.

  Reply

 151. Tom
  Feb 4, 2009 @ 14:42

  Jag tycker att en av de stora fördelarna med LYS är att det är så enkelt att komma med när man inte behöver något mätbrev! Inte är det väl kostnaden i sej som är det största problemet utan besväret. Så måste man bestämma sej långt i förväg om man vill ställa upp. Många seglar väl bare nån enstaka tävling per säsong…
  Men ok det har fungerat i Norge? Hur många mätbrev har dom där?

  Reply

 152. Nisse
  Feb 4, 2009 @ 16:15

  Man måste väl ställa sig frågan för vem regelverket finns ? Är det för dom som tar kappsegling på allvar och faktiskt “tävlar”, d v s dom tränar, köper segel, åker runt mellan tävlingar, optimerar etc…. Eller är det för dom som anser sig “tävla” genom att “segla nån enstaka tävling per år” ?

  Är det för dom förstnämnda är det rimligtvis inget problem, vare sig med kostnaden eller “besväret”. Då är det bara bra att regelverket skärps upp, eftersom det ju faktiskt är tävling det handlar om och man kan förvänta sig lite ordning och reda. Givetvis under förutsättning att hantering av cert/mätbrev fungerar, med rimliga handläggningstider etc. ( men det får man väl anta !…. )

  Är det för dom sistnämnda, så kan det såklart få någon att fatta beslutet om att inte “tävla”. Men, i så fall finns det väl andra lösningar. Låt dom starta i en “motionsklass”, sätt dom i lämplig startgrupp och redovisa seglad tid. Sen kan dom räkna lite själva och ta vilket SRS-tal som helst och för sin egen skull försöka komma fram till om dom är nöjda med sin insats. Eller om dom haft roligt, och tänker “tävla” igen…. Jmfr dom ca 40.000 som “tävlar” genom att springa Göteborgsvarv, eller dom ca 15.000 som “tävlar” genom att åka Vasalopp. Ja, ni fattar….

  Mvh

  /N

  Reply

 153. Pär B
  Feb 4, 2009 @ 18:56

  LYS är väl ändå till för breddseglingen, en slags seglingens korpklass där alla kan tävla mot alla på ett enkelt sätt.
  Den som tar kappseglingen på allvar seglar företrädesvis entyp, havskappsegling, matchracing o dyl.
  I dessa kategorier kan det finnas en och annan som kan tänka sig att segla ngn enstaka lyssegling för skojs skull, en entypsbåt är en entypsbåt och det finns ingen anledning till att den skulle behöva ett lys-certifikat utöver mätbrevet den redan har,
  effekten blir att många hellre struntar i den den där “löjliga lysseglingen” som redan idag har så svårt att locka.
  En vanlig Tisdagssegling i Långedrag har större och betydligt vassare Folkbåtsfält än Tjörnrunt, krävs det dessutom ett certifikat för att segla TR lär det inte komma en enda.

  Reply

 154. MiniMe
  Feb 4, 2009 @ 19:00

  den officella informationen från SSF….

  […] http://www.svensksegling.se/t3.asp?p=82075&x=1&a=1159851 […]

  Reply

 155. Öresund Regatta, Anders
  Feb 4, 2009 @ 22:44

  Det finns nog inget som gör mig så förbannad som resonemang att det ska vara gratis att deltaga i kappsegling.
  Svensk kappsegling omöjligaste ekvation är nog svenska seglarförbundet som tar typ 15 spänn per medlem i en ansluten klubb.
  Jag hade en leverantör en gång som menade att vi fått en programmodul gratis och kunde därför inte klaga på att den inte fungerade.
  Betala för er och kräv sedan något för pengarna!!
  That´s the way!!

  Reply

 156. Pär B
  Feb 5, 2009 @ 08:12

  Öresund Regatta, Anders:

  Det finns nog inget som gör mig så förbannad som resonemang att det ska vara gratis att deltaga i kappsegling

  Jaha, det var väl bra då, men varför skriver du det här?
  Läs på lite bättre, så förstår du nog … nuff said.

  Reply

 157. Hans
  Feb 5, 2009 @ 08:32

  Jag köper helt o hållet argumentet att mätbrevsbåtarna behöver ett certifikat och skall betala för det. Är bara lite undrande för varför standardbåtarna behöver ett cert – är båten standard, så är den.
  Självklart skall reglerna var för dem som kappseglar aktivt. Men om vi inte kan locka nya deltagare – genom att göra det enkelt att prova på att kappsegla så är kappseglarna snart ett utdöende släkte.
  Den som vill prova på köper inte en entyps/klassbåt för att testa – han/hon är nog mer benägen att köra under lite enklare former i ett klubbrace – heller helt med Pär i inlägg #153
  Grundtanken med LYS var breddsegling – de som satsar seriöst har andra forum: Entyp, matchracing eller havskappsegling under nån mätregel (IMS, ORC…).
  Och SSF skall väl vara ett FÖRBUND och inte en sluten herrklubb (sorry, jag vet att det finns kvinnor även där). Innan ett förbund ändrar på sina reglar så brukar det föregås av att man kommunicerar, rådgör och debatterar med sina medlemmar.
  De försök som tidigare gjorts att kommunicera med SSF har oftast mötts med tystnad.
  Ett förbund skall agera för alla medlemmar – inte bara eliten.
  Jag reagerar inte mot ändringen av LYS till SRS (förenklingar är ofta av godo) utan bristen på kommunikation innan beslutet meddelades.

  Reply

 158. Erik B
  Feb 5, 2009 @ 12:03

  Ett enklare alternativ till certifikat för standardbåtar kan vara att man skriver på en försäkran vid ankomstanmälan att båten inte är ändrad.

  Oavsett om man nöjer sig med en försäkran eller begär ett certifikat så kan det finnas folk som medvetet eller omedvetet fuskar. Det är nog svårare att se klubbkompisen i ögonen vid anmälan och skriva på papperet än att skriva på något felaktigt till “dom där uppe i Stockholm…”

  Är också lite frågande till varför det inte krävs mätbrev från klassen för klassbåtar. SSF borde väl vara intresserade att de sanktionerade klasserna och förbunden stärks???

  Reply

 159. PelleL
  Feb 5, 2009 @ 12:47

  Cerifikaten kommer man att kunna generera själv på nätet och anledningen till att det införs först 2010 är att vi vara säkra på att tekniska lösningan funkar. Det blir ett papper som innhåller informationen från båtdatabladan (ungefär samma som dagens mätbrev) och som båtägaren skall skriva på för att intyga att han följer reglerna. Man kan se det här som en service till båtägarna som får en enkel presentation på vad som gäller för just deras båt Vi hoppas att vi kan få ner omedvetna fusket eller “det hade jag ingen aning om”-felen som är väldigt vanliga när man genomför stickprovskontroller på kappseglingar.

  Frågan om klassmätbrev är inte så lätt heller men orsaken till att vi valt att inte kräva klassmätbrev för klassbåtar är att det finns ett antal båttyper som kappseglas rätt flitigt i LYS som har klassregler men där långt ifrån alla LYS-seglare är med i klassförbundet (IF Maxi77 Express H-båt mfl.) och det är helt enkelt inte rimligt att kräva klassmätbrev eftersom alternativet annars skulle bli individuella LYS-mätbrev för dessa båtar. Däremot har vi föreslagit att de som har klassmätbrev i SSF’s system får certifikatet gratis så incitamentat att gå med klassförbundet kommer att finnas i alla fall men ta detta med en nypa salt för priserna är en fråga för SSF’s styrelse och inte TK.

  Reply

 160. Calle P
  Feb 5, 2009 @ 15:43

  Blir skoj på Tjörn Runt 2010 när slumpvalda båtar skall kontrolleras.
  Dom kommer att hitta många båtar utan certifikat och ännu fler som inte ens är medlemar i SSF via en klubb…

  Hur skall det hanteras?

  Reply

 161. MiniMe
  Feb 5, 2009 @ 16:47

  #160 det finns väl datorer i närheten, det är väl bara att printa ut ett cert… ;-)
  I Nogre har man kört det rätt länge nu. Enligt bloggen här fungerar det väl där bättre än här i Sverige???

  Reply

 162. Öresund Regatta, Anders
  Feb 5, 2009 @ 22:36

  Pär B
  Hur ska ett gratis system kunna utvecklas?
  Jag tror det blir bra för sporten att det blir allvar med att båtarna ska stämma med de mättal de har. Om båtarna har fel utrustning faller ju hela idén med statistik.
  Klart att man ska ha ett certifikat eller mätbrev på sin utrustning.

  Reply

 163. Tom
  Feb 5, 2009 @ 22:56

  #162. Det kan väl göras så att det finns en blanket på nätet som man printar ut och fyller i och förser med underskrift? Klart att båtar skall stämma med de mättal de har! Sköt om att det görs stickprov!
  Men om du kräver att en mätman skall gå genom alla båtar så rekommenderar jag t.ex. ORC Club, eller ORCi om man tar det riktigt på allvar!

  Reply

 164. MiniMe
  Feb 5, 2009 @ 23:32

  Inte allt kan styras via regler… Jag pratade idag med en kille som berättade att han såg i LYS-klassen under GR att båtar först seglade med spinnakker och efter ett tag bytte mot gennker. Om seglare inte protestera mot folk som tydligen fuskar så hjälper det inte med de bästa reglerna heller.

  # 163 Jag vet ej hur den tekniska lösningen med certifikat kommer att se ut men att skriva ut på nätet finns med i tankarna. Men även om det skickas ut via post och det kanske tar nån dag borde det inte vara hela världen.

  #160 Jag glömde förresten att redan idag erbjuder Stenungsund SS TR-deltagare utan klubbmedlemskap ansluten till SSF ett tempoärt klubbmedlemskap. Segelsporten är inte gratis utan någon måste betala kalaset.

  Reply

 165. Pär B
  Feb 6, 2009 @ 09:48

  PelleL:

  Däremot har vi föreslagit att de som har klassmätbrev i SSF’s system får certifikatet gratis så incitamentat att gå med klassförbundet kommer att finnas i alla fall men ta detta med en nypa salt för priserna är en fråga för SSF’s styrelse och inte TK.

  Nu börjar det likna nå’t, men varför inte ta det ett steg längre och låta klassmätbrevet gälla även som SRS-certifikat?
  Det är inte helt enkelt att få oss entypstallibaner att segla lys överhuvudtaget och när vi väl gör det så seglar vi ändå entyp inom lys-seglingen, lys-resultatet har för oss endast sekundär betydelse och uppmärksammas bara då det går tillräckligt bra.
  Vad jag försöker säga är att om man vill ha med entypsklasserna på lys-seglingar så bör man nog försöka undanröja alla hinder så långt det bara är möjligt.

  Reply

 166. Peter Gustafsson
  Feb 6, 2009 @ 10:09

  Jag hoppas att man tänker progressivt när det gäller administrationen av mätbrev/cert och annat. A la “Norska modellen” vill jag bara registrera min båt och alla segel på ett ställe, och därifrån generera/beställa SRS/IRC/ORCi-brev.

  På samma sätt finns det ingen anledning att “printa ut och skriva under”. Eller hålla på att maila saker fram och tillbaka. Låt folk göra allt online. Det är 2009!!!

  Det måste bli mycket enklare för den enskilde båtägaren, så här kan man lyfta systemet genom att skapa ett påtagligt mervärde. Också för arrangörerna. Och kanske klassförbunden? Och administrationen är det som kostar pengar och tar tid för alla inblandade!

  Nu har ni renoverat motorn. Dags för ett rejält “pimp my handicap rule” :-)

  Reply

 167. Ornö Runt | anmälan + info | blur
  Feb 8, 2009 @ 09:16

  […] På Bloggen blur finns det frågor och svar på det mesta kring de nya reglerna. […]

  Reply

 168. Patrik
  Feb 8, 2009 @ 14:26

  Vad är det som får er tro att bara för att båten finns med i LYS/SRS tabellen så stämmer alla mått… ?
  Finner det precis lika naturligt att “standard”båtägarna skriver på och därmed intygar att de har koll på måtten på sina båtar.
  Om ni bara anar vad mycket konstiga mått som förekommer på standardbåtar när man börjar kontrollmäta.
  För stora spinnakrar och för långa spinnbommar är mycket vanligt, ett bra sätt att få ordning på självkollen är att någon segling ibland kontrollmäta ett specifikt mått på alla deltagande båtar.
  Ingen känner sig utpekad som fuskare och kontrollen blir effektivare.

  Reply

 169. PelleL
  Feb 8, 2009 @ 16:15

  Patrik
  Från 2010 kommer alla att få sriva på sitt certifikat. Orsaken att vi inte kör detta i år är att vi vall säkra på att den tekniska lösningen för att administrera detta på webben blir färdig och välfungerande

  Reply

 170. Patrik
  Feb 8, 2009 @ 17:09

  Det var faktiskt inte menat mot er som jobbar med det Pelle L. utan mot alla de med standardbåtar som tror att de är änglar med full koll på alla mått.

  Reply

 171. PelleL
  Feb 8, 2009 @ 17:24

  No worries…=).

  Reply

 172. Öresund regatta, Anders
  Feb 8, 2009 @ 17:51

  #162 Tom
  Jag tror personligen att det räcker med att man själv går igenom måtten man skriver på. I alla fall för klubbseglingsnivå.
  I DH2009 har alla å andra sidan mätt in sina båtar med mätman. Utom klassbåtar då. Ganska naturligt i Danmark men vi är väl speciella i Sverige så det fungerar nog inte här. :-)
  Kollar man deltagalistorna i DH-kappseglingar så får inte samma båttyp samma mättal heller. Det skiljer mellan standardbåtarnas vikt, segelmått etc. Är vikten olika men skrovens form lika så blir ju de flesta mått olika också. Prestandan mellan standardbåtarna är olika. Jag tycker det är bra om det fångas upp av en respitregel.

  Reply

 173. Joakim
  Feb 9, 2009 @ 10:59

  #172, men skillnaden med LYS/SRS vs. ORC/DH/IRC är att det finns inga formler hur vikten, P, E, LP osv påverkar prestandan. Förstås större P kan ge bättre prestanda osv, men hur mycket bättre? Någon måste bara bestämma detta. Det är ju klart att man måste hindra fusket, men vad egentligen hjälper det i LYS/SRS att veta alla mått noggrannare än nu.

  Reply

 174. Patrik
  Feb 9, 2009 @ 17:20

  #173 du behöver inte veta noggrannare än nu men du bör veta att det som står på pappret överensstämmer med verkligheten.
  Det blir nämligen ett djäva liv om du vunnit en kappsegling och dina mått inte stämmer.

  Reply

 175. Shorthanded SRS | blur
  Feb 11, 2009 @ 07:00

  […] Nya versionen av SweLYS, SRS, har ju diskuterats flitigt de senaste veckorna. […]

  Reply

 176. Tom
  Feb 12, 2009 @ 20:49

  Då har alltså LYS-tabellen för 2009 fastställts i Sverige. Möte har hållits mellan Sverige och Norge om regeln? Finland och Estland har tydligen helt uteslutits ur sammarbetet!

  Reply

 177. Allan
  Feb 18, 2009 @ 23:39

  Passa på att segla Tjörn Runt i år för om alla standardbåtar skall ha certifikat nästa år är det sista chansen att få vara med på en stor breddkappsegling, där även många engångskappseglare är med. Och grattis till er “riktiga” kappseglare som fått lägga beslag på en regel och krångla till det som ni önskar. Så nu är det bara för oss hobbykappseglare att hitta på en ny regel igen som vi kan ha på klubbkappseglarna där vi tycker att det är rättvisare att en båt får segla med fock och avdrag när de har liten besättning eller så kör vi vidare med LYS. Den är ju ledig nu. Vad bra! Och sen kan vi hoppa över SSF och skita i sanktionerade seglingar. Och klubben behöver inte betala pengar till SSF. Strålande! Att vi inte kommit på det förut utan hjälp från SSF.

  Reply

 178. Vad tycker ni om nya SweLYS/SRS? | blur
  Feb 20, 2009 @ 09:00

  […] LYS blir SRS (Svenskt Respitsystem) […]

  Reply

 179. Februari 2009 | wrap up | blur
  Mar 1, 2009 @ 20:05

  […] LYS blir SRS (Svenskt Respitsystem) – 178 kommentarer […]

  Reply

 180. Ekerö Båtklubb » Blog Archive
  Mar 10, 2009 @ 09:42

  […] För att fullborda försäsongen planerar vi också en eller två vardag kvällar i april. Ännu har vi inte spikat där datum och agenda till dessa kvällar. Tänkbara punkter på agendan är att diskutera och presentera förslag på årets seglingsprogram i EBK. Räkna med nyheter både angående tävlingar och regler. Sedan finns en hel del nyheter i kappseglingsreglerna att ta upp, samt inte minst att LYS i år ersätts av SRS (http://www.blur.se/2009/01/30/lys-blir-srs-svenskt-respitsystem/) […]

  Reply

 181. harald
  Mar 26, 2009 @ 19:43

  Reglerna är borttagna, eller så har de funnits på ssf.se? Skulle behöva läsa dem. Har någon en kopia?

  Reply

 182. Micke
  Mar 26, 2009 @ 21:03

  Tjenare Pelle!

  En fråga som kanske redan är besvarad(jag kom förs nu in i disskutionen).. Du vet ju hur Sveriges Expresseglares Entyps klassbevis fungerar, kommer det fungera även 2010 under lyskappsegling?(frågan har ställts inom expressförbundet).

  /Mikael Bogefors Ordförande Sveriges Expresseglare

  Reply

 183. Erik B
  Mar 27, 2009 @ 08:43

  #181
  Stämmer att de inte går att komma åt reglerna. Kanske en revidering på gång?

  Reply

 184. PelleL
  Mar 27, 2009 @ 08:50

  Att det inte går att komma åt reglerna är nog ett olycksfall i arbetet….jag vet inget om några ändringar..;-)

  Reply

 185. MiniMe
  Mar 27, 2009 @ 16:05

  #181 är det SRS-reglerna som du söker så får du går in på SSF’s hemsida –> SweLYS/SRS länken till klassregler fungera inte men så finns det nu också tre regler och länkarna till dessa finns i info texten.

  Reply

 186. Peter Gustafsson
  Mar 27, 2009 @ 16:10

  Reply

 187. Team Zephyr
  Mar 28, 2009 @ 10:06

  Jeg ser det som en fordel hvis SRS og Norlys kunne bli enige om felles klasseregler. LYS er jo et empirisk system og flere som gir statistikkgrunnlag gir mer rettferdig måltall. Med å bli enige mener jeg nødvendigvis ikke at SRS skal bare kopiere reglene til Norlys, men bli enige om felles!
  Jeg er måler i Norge og har sett nytten av at båter har blitt kontrollert. Eksempel: I området mitt hadde jeg en målekveld der jeg målte seil for en seilforening. 70% av båtene hadde større seil eller “standard” båt tilsa. LYS seilere har spesielt for store spinnakere da de gjerne kjøper brukte fra andre båter. En båt hadde spinnaker som var nesten 1 meter for stor i bredden. Mange eldre båter har også skiftet rigg.
  Jeg med flere er glad for den profesjonaliseringen som Lyssystemet har gjennomført i Norge. Selv om jeg nødvendigvis ikke her enig i alle endringer i klassereglene siden starten i 2004.
  God seilas! Det er snart vår!

  Reply

 188. Erik Barkefors
  Aug 28, 2009 @ 08:49

  Nu har Seglarförbundet publicerat lista över Mätbrevsbåtar och deras ägare. Inga måttuppgifter finns som visar varför båtarna avviker från standard (för de som är modifierade standard…).

  Danskarna har alla mått publicerade även för Mätbrevsbåtar så det är lätt att se ändringar som motiverat ett annat LYS/SRS-tal.

  Läs mer:
  http://www.ssf.se/tk/lys/matbrev-klara.asp

  Reply

 189. Harald
  Aug 28, 2009 @ 12:19

  Ja, här i Finland har vi också kompletta mätbrev på nätet;

  http://www.avomeripurjehtijat.fi/lysmittakirjat/

  Reply

  • Team Dehlerdoris
   Aug 28, 2009 @ 13:33

   Jag begriper inte heller varför man inte kan publicera detta precis som i Finland och i Danmark? Det undanröjer ju en massa onödiga “bryggspekulationer”. Två till synes likadant segelbåtar med samma SGV men med olika SRS/LYS förvirrar för alla. Offentlighetsprincipen borde gälla även myndigheten SSF helt frivilligt, eftersom det också bidrar till trovärdighet & fair play.
   Men SSF kanske inte har hinnit med bara, det här är ju rätt nytt trots allt. Man är ju på rätt väg iallafall.
   StefanK
   http://www.dehlerdoris.blogspot.com

   Reply

 190. Johan
  Nov 28, 2010 @ 23:37

  Enligt rykten så diskuteras det en hel del om en del stora förändringar av SRS till kommande säsongen.

  Är det någon som vet något eller hört något?
  Kan det inte vara idé från SRS-styrelsen att läcka lite för att vi seglare som berörs kan diskutera och ge vår syn på det hela?
  Det känns inte okej att alla ändringar och SRS-tal kommer en månad innan säsongen börjar.

  Ett förslag jag absolut tycker man ska införa är att SRS-talen upp till 1.10 sätts i 0,0025. T ex 1,0025.

  För att sedan upp till 1,25 0,0050. T e x 1,305.

  På en hel säsong eller t ex en lång tävling som bohusracet är 0,01 för stor differensen på ett höjt SRS-tal mellan t ex 1,03 och 1,04. Det är ju en hel procent i fartskillnad. Skillnaden blir ju inte lika stor på snabbare båtar 1,30 1,31 men ändå tillräckligt stor för att vara förstor.

  Reply

  • Kjell Marthinsen
   Nov 30, 2010 @ 11:02

   SRS-gruppen jobbar för närvarande tillsammans med Seglarförbundets Tekniska kommitté med med de ändringar i SRS som ska gälla säsongen 2011.
   En översiktlig information över nyheterna i SRS 2011 kommer att publiceras på Seglarförbundets hemsida i slutet av december.
   Reviderade klassregler för SRS 2011 publiceras när regeldetaljerna är klara.
   Tidigare år har tabellen publicerats i början av februari. Vi jobbar på att få den klar ännu tidigare 2011. Kjell Marthinsen, Svenska Seglarförbundet

   Reply

   • Team Dehlerdoris
    Nov 30, 2010 @ 13:30

    Kjell, låter spännande. Tycker faktiskt att intentionerna med SRS är väldigt bra. Dessutom gör ni i SRS-gruppen o TK ett bra jobb med detta.
    Vi seglare kommer aldrig att bli nöjda och det är ju samtidigt en del av systemet. En ökad flexibilitet att kunna justera uppenbara skevheter i gamla mätetal som tillkommit på “dacrontiden” känns också som om SRS-gruppen har tagit till sig.
    Keep up the good work!
    //StefanK
    http://www.dehlerdoris.blogspot.com

    Reply

    • Johan
     Nov 30, 2010 @ 14:51

     50-70-talsbåtar har ju inte alls samma egenskaper som dagens moderna maskiner som är anpassade för att klara de flesta bogar och vindar på ett helt annat sätt. Att snacka dacron känns lite väl simpelt. Jag har förstått att det finns en grupp från de stora nya båtarna som trycker på för att straffa de äldre båtarna. Ofta tillsammans med segelmakare och båtkonstruktörer vad jag har förstått.
     Jag kan bara upprepa att t ex Emil Sandberg i Smaragden eller Oskarssons i Accenten har massor av år i sammma farvatten och båt sedan 70-talet. Finns den någon som har lyckats samla i hop deras efarenhet och kunskap i en 90-talsbåt ännu? Knappast.

     En sak är teoerin en annan sak är verkligeheten som en duktig seglare tillika segelmakare sa häromveckan. Verkligheten kan man bara segla sig till, den kan man inte finna i teoretiskamodeller.
     Lokala avvikelser av strömmmar, vind och speciella egenskaper i båten med alla dessa oändliga variabler kan bara en duktig rorsman och besättning ta tillvara. Då ska väl inte båten straffas med ett högre SRS-tal för att enstaka båtar har lyckats skaffa sig massor av unika kunskaper och erfarenheter.

     Reply

  • Patrick L
   Nov 30, 2010 @ 13:56

   Johan, du sätter fingret på “problemet” med SRS. Nämligen att noggrannheten i det systemet inte är tillräckligt stor för att köra med så många decimaler. Om jag har förstått bl.a PelleL rätt tidigare i hans analyser så är standardavvikelsen ungefär 2%(?), d.v.s redan inom 1/100-intervallen vi har idag kan det vara fel på 1-2 pinnar. Vill man ha större noggrannhet i systemet måste man i princip ha mer indata än man har i SRS men då försvinner enkelheten. Den sämre noggrannheten är alltså en trade-off för enkelhet och bredd. Så har jag i alla fall förstått det, rätta mig gärna om jag har fel.

   Reply

   • Johan
    Nov 30, 2010 @ 15:31

    Men avvikelsen måste väl ändå bli större på de snabbare båtarna?
    Det är väl inte så stor avvikelse på t ex Späckhuggare eller Maxi 77:a.

    Okej är det därför RJ85 helt plötsligt fick höjt med 0,02 eller var det ännu mer?
    0,02 mellan IF och Accent/Albin78/Dixie är grymt stor skillnad.
    Med halva SRS-tal kanske IF haft 1,025 och Albin 78 1,035.

    Reply

   • Johan
    Dec 2, 2010 @ 22:13

    Blir standardavvikelsen större om man har fler decimaler?
    Om båten t ex har 1,10 i SRS-tal i dag, men skulle enligt SRS beräkningar få 1,105. Skulle standardavvikelsen bli större, mindre eller oförändrad?

    Reply

    • Patrick L
     Dec 2, 2010 @ 22:30

     Den är oförändrad vilket betyder att det är poänglöst att sätta mätetal som bara ser ut att ha större noggrannhet. För att vara litet tydligare: Vem skall avgöra om en båt skall ha 1,100 eller 1,105 när avvikelserna i indatat gör att det t.o.m är svårt att avgöra om det borde vara 1,10 eller 1,12.

     Reply

     • Johan
      Dec 3, 2010 @ 09:52

      Hej – Om det är svårt att avgöra om det ska vara 1,10 eller 1,12 bordet väl 1,11 var valet som görs?
      Är det svårt att avgöra om 1,10 eller 1,11 är rätta så skulle 1,105 vara en tänkbart SRS-tal.

     • Johan
      Dec 3, 2010 @ 09:57

      Hej – Om det är svårt att avgöra om det ska vara 1,10 eller 1,12. Borde väl 1,11 var det som ligger närmast att välja?
      Är det svårt att avgöra om 1,10 eller 1,11 är rätta, så skulle 1,105 vara en tänkbart SRS-tal.

      Under en säsong med runt 100 timmarskappsegling så blir SRS-tal på 1 pinne fel rätt mycket.

     • Joakim
      Dec 3, 2010 @ 11:21

      Jag tror att Patrick L minns fel. Standardavvilkelsen av ~2% var mellan olika systemer (tex LYS vs. IRC, IMS vs. HN osv.)
      PelleL:
      http://www.blur.se/polar/lindell_handikapp.pdf

      Nils Nordenstrøm (Fair Sailing, läs åtminstone 6 och 8):
      http://www.sailing.org/documents/ratings-handicaps.php

      Standardavvilkensen mellan olika systemer betyder inte att just SRS har 2% “standard fel”. Ganske det betyder att det finns osäkerhetsfaktorer av storlek ~2% i de flesta (alla?) systemer.

      Det är helt omöjligt att veta exakt hurr snabb en båt är. 1% är 1% oberoende om man seglar 10 minuter eller 100 timmar. 1% är ~0,05 knop. Hur kan du väta om så små skillnader kommer från skicklighet eller från båttypen?

      Jo det är redan nu jättesvårt att bestämme SRS/LYS-tal med 0,01 noggrannhet och även om 0,05 noggranhet kan vara svårt att nå med några båtar. Varför borde man lägga på en decimal, som skulle vara helt stokastisk.

     • Patrick L
      Dec 3, 2010 @ 15:38

      Nja, jag har för mig att PelleL har sagt vid något tillfälle att det är svårt att överhuvudtaget prediktera en segelbåts prestanda med bättre precision än 1,5-2% skillnad mellan modellförsök och verklig provsegling? Det var det jag refererade till men jag kan ju ha fattat fel. Det är så där med “luftig fakta” ibland :-)

     • Patrick L
      Dec 3, 2010 @ 15:48

      Johan: Under en säsong med runt 100 timmarskappsegling så blir SRS-tal på 1 pinne fel rätt mycket.

      Det är nog en liten tankevurpa att felet ökar med tiden, det är lika mycket fel oavsett hur lång segling man gör. På en normal kryss/länsbana är det ≈30-60 sek vilket är ganska mycket redan det. Lika fullt är det så att om standardavvikelsen mellan bedömningen av en båts prestanda och verkligheten är större så kan felet mycket väl vara 2 pinnar utan att det går att fånga upp. Där hjälper inte en tredje decimal överhuvudtaget.

      Det var det som var min poäng med exemplet 1,10 – 1,12 som är mindre än 2% men mer än 1%.

 191. MiniMe
  Nov 28, 2010 @ 23:41

  det har väl redan sagts en del???

  Reply

  • Johan
   Nov 29, 2010 @ 00:10

   Vad har jag missat?

   Reply

   • Johan
    Nov 30, 2010 @ 00:35

    Det här är väl lite av problemet i svensk segling. Några vet, många vet inget. De som vet, vill inte dela med sig… Vad är du har hört MiniMe?

    Reply

    • Johan
     Nov 30, 2010 @ 00:38

     Vad är det du har hört… menar jag förstås.

     Reply

 192. Bertil
  Nov 30, 2010 @ 16:09

  Om ni efterlyser en noggrann, rättvis och exakt respitregel så är det inte SRS ni skall segla efter. SRS är till för att på ett enkelt sätt jämföra olika båtar. Ett sätt att få fler att ställa upp på klubben kvällsseglingar och lokala regator. När man seglar SRS så får man bjuda på att det idag inte var min båts väder. Innan sommaren är över så har det jämnat ut sig. När jag för cirka trettio år sedan seglade 606 så visste jag på morgonen före en ragatta att jag skulle ligga i topp om det blåste och i mitten om det var lättvind. Ville jag veta hur bra/dåligt jag seglade så jämförde jag mig med övriga 606:or.
  Ta SRS för vad det är – ha kul – krångla inte till det.
  Jag förutsätter att varje klubb rapportera in sina SRS-seglingar till Kjell och Co. som gör ett fantastiskt jobb!
  Bertil

  Reply

  • Team Dehlerdoris
   Nov 30, 2010 @ 17:12

   Bertil det finns nog inget respitsystem som är exakt. ORCi är kanske det mest exakta? Fast man kan ju undra vilket mätetal t.ex. en B31, A22:a eller Smaragd skulle få där? Tycker att SRS funkar bra om man har vettiga klassindelningar där man inte bara ser till mätetalet utan också till typ av båt. En klass med t.ex. äldre IOR båtar tror jag skulle funka utmärkt. Blanda Havsfidra med långa skärgårdskryssare är inte så lämpligt. På enkla kvällsseglingar så kan man ju ta så´nt mera på skoj.
   Lite kuriosa:
   Seglade lite J-24 för länge sedan. 1978 i L-O Norlins tidiga LYStabell hade J-24:an 1,03 i LYS. Vår tidigare Banner 28HR hade nästan samma Scandicap/DH som en RJ85.
   Nog har det hänt en del allt.
   StefanK

   Reply

   • Bertil
    Dec 2, 2010 @ 00:20

    Jo du har rätt – det har hänt en hel del. Kanske tack vare SRS-kommittén och deras arbete. Men 100% rättvist kan aldrig ett så här enkelt respitsystem bli. Därför menar jag att vi inte kan förvänta oss att SRS skall ligga på 1000-delar. Då fordrar vi för mycket. Har arrangören möjlighet att dela in i vettiga klasser så blir det naturligtvis rättvisare.
    Har f.ö. själv slörat ifrån mitt LYS-tal i en Banneer 28 på en hårdvinds Väderöarna Runt på den tiden då tävlingen hade mer än 100 deltagare och ingen separat klass för sportbåtar.

    Reply

    • Team Dehlerdoris
     Dec 2, 2010 @ 12:04

     Jo, SRS är himla enkelt men jag tror inte att det behöver vara så mycket bättre med andra respitsystem bara för att man ha en massa decimaler. T.ex. ORCi fungerar bra när båttyperna är relativt lika om vi nu kallar dom “sportbåtar” eller något annat. SRS är ju tänkt att kunna funka i en miljö av alla möjliga båttyper, långsmala som kort-tjocka, lätta som tunga. Dessutom förutsätter SRS en rimlig fördelning på kryss och undanvind och ett “normalt” spann i vindstyrka c:a 4-8 m/s.
     Det viktiga (och det gäller egentligen alla respitsystem) är nog att arrangören faktiskt försöker dela in i bra klasser och som mer bygger på båttyp än SRS-tal.
     T.ex. klass med Skärgårdskryssare, IOR-båtar, långkölare, sportbåtar(de flesta nya plattbottnade..) osv.
     SRS-kommitten kanske kunde fundera på att också kategorisera båttyper, men att det ändå skulle vara fritt upp till arrangören att välja modell för klassindelning. Typ Gotland Runt skulle nog en vettig klassindelning i båttyper funka riktigt bra, och det skulle nog kunna sporra fler att delta med t.ex. en långkölad Fortssimo. Däremot så ska man givetvis ha totalsegraren på SRS segraren totalt.
     På s.k. kvällssegling med 8 båtar på linjen går det ju inte att klassindela o det är ju lite mer på skoj precis som “totalsegraren” i GR.
     StefanK

     Reply

     • Janne P
      Dec 2, 2010 @ 16:30

      Cut the crap ! Det kommer aldrig att bli rättvist. Träna, slipa botten, segla å ha skoj istället. Ibland går det bra, ibland går det dåligt….

      Janne P
      SWE 22

     • Team Dehlerdoris
      Dec 2, 2010 @ 19:11

      Helt enig Janne P. Handicap-segling blir aldrig rättvist precis som konstruktionsklasser, rallysport, simhopp, konståkning. Och entyp, man måste ju har “rätt båt” också. Det räcker med att titta på Let´s Dance eller Idol så inser man att tävling inte är rättvist. Men kul är det!
      StefanK

 193. Johan
  Dec 2, 2010 @ 22:16

  Det är det absolut “bästa” argumentet jag vet för att att inte förändra. Det blir aldrig rättvist ändå….
  Är det otänkbart att en bra fungerande system (men möjligen inte helt rättvist) kan bli bättre?

  Reply

  • Bertil
   Dec 2, 2010 @ 22:52

   1. Det bästa man kan göra för att göra SRS “rättvisare” är att arrangörerna meddelar samtliga kappseglingsresultat till SSF, så att Tekniska kommittén får ett bra underlag för sin bedömning.
   2. Om båtunderlaget i en segling tillåter så kan klassindelning tillämpas, men var medveten om att recpitregler aldrig kan vara 100% rättvisa.
   Men det kan vara kul att segla ändå och ofta har den erfarne och skicklige seglaren mest tur.
   3. Vill du ha det rättvisare så segla entyp och även i entyp har oftast den skicklige seglaren mest tur. Se t.ex. resultatet i Express på årets Tjörn Runt.
   Bertil

   Reply

  • Janne P
   Dec 3, 2010 @ 08:33

   Självklart skall man sträva efter att förbättra ! Men låt inte “orättvisan” vara ett argument för att inte kappsegla !

   Janne P

   Reply

 194. Wrap Up 2009 | bloggen | BLUR
  Jan 2, 2014 @ 15:00

  […] LYS blir SRS (Svenskt Respitsystem) (192) […]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.