Vilken kappseglingshelg!!!

Det vore kul att ta reda på hur många* som egentligen kappseglade i helgen. Hjälp mig att komplettera listan nedan:

*) som vanligt är det antal båtar som faktiskt kom till start. Exklusive DNC/DNS.