Protesten mot Royal Blue kom in för sent

Uppdatering: Stefan Rahm, sportchef på Svenska Seglarförbundet, kommer att lämna in en anmälan enligt regel 69.2 (grovt regelbrott, mycket dåligt uppförande, grov brist på sportsmannaanda eller uppförande som har bringat sporten i vanrykte) eller RFs stadgar. Mer info här.


Enligt SSFs Regelkommittén skulle konkurrenterna sett på nätet att Royal Blue saknade mätbrev och protesterat via email senast på söndagen. Att vänta till måndagen för att verifiera med Kjell Marthinsen på SSF var alltså fel beslut.

ÖVERKLAGANDE 7/2010

Tävling: Hyundai Cup, Nynäshamn 28 augusti 2010
Klagande: SWE 9138, Carl Johan Marnell
Motpart: SWE 2004, Jonas Martin-Löf

SSF:s BESLUT
den 18 oktober 2010

Protestkommitténs beslut att förklara protesten och ansökan om gottgörelse ogiltiga fastställs.

Motivering
Protesttiden utgick lördagen den 28 augusti kl. 17.30. Protestkommittén ska enligt regel 61.3 utsträcka den tiden om det finns skälig anledning att göra det.

Mätbrevsbåtar ska enligt C.2.e i SRS-reglerna före kappseglingen visa upp sitt mätbrev för kapp-seglingskommittén. Den som anser sig ha anledning misstänka att en båt kappseglar utan giltigt mätbrev, bör i första hand kunna få besked genom att kontakta tävlingsledningen. Ett alternativ är att på SSF:s hemsida kontrollera om det finns ett giltigt mätbrev registrerat där. Det kan inte alltid ske inom protesttiden utan respit bör i så fall ges tills en båt med rimliga ansträngningar har kunnat ansluta till Internet. Klaganden borde ha kunnat skaffa sig underlag för en protest redan under lördagen men även om man skulle godta klagandens uppgift om att det inte var möjligt förrän efter hemkomst under söndagen – vilket är mycket tveksamt – kunde protesten ha skickats med e-post till arrangören senast söndagen den 29 augusti. En förlängning därutöver är inte motiverad.

Protesten kom arrangören tillhanda tisdagen den 31 augusti 2010 och det var för sent.

Ansökan om gottgörelse kom arrangören tillhanda måndagen den 6 september 2010 och det var på samma grunder för sent.

Svenska Seglarförbundet

Regelkommittén
Thord Elfström

I beslutet som inte kan överklagas har deltagit: Thord Elfström, Håkan Larsson, Charlotte Greppe, Pia Wahren och Christina Örtendahl.

Så avvisas ännu en protest av formella skäl.

Och vi får inget avgörande i sakfrågorna: är det ok att kappsegla utan mätbrev? Är det ok att hissa segel som man inte tänkt ta med i sitt mätbrev för (och som med stor sannolikhet skulle till höjt SRS-tal)? Royal Blue visste sedan flera veckor att man saknade mätbrev, men försökte inte ens kontakta SSF för att få fram ett. Nynäshamns segelsällskap visste att Royal Blue saknade mätbrev, men lät dem segla ändå (och hissa vilka segel de ville, för ingen kunde ju kontrollera ett obefintligt mätbrev). Man lät också bli att anslå detta, vilket hade gett andra båtar en möjlighet att reagera innan det var för sent.

Detta var säkert ett enkelt beslut att fatta för regelkommittén.

Men varför tror Lena Engström och Seglarförbundet att man kan profilera segling med värdeord som rent spel och ärlighet, när man uppenbart inte kan (eller vill) tvinga sina klubbar eller medlemmar att följa reglerna?

Segelsporten står med stora dumstruten på!