Skip to content

10 Comments

 1. Lars M
  Jan 14, 2012 @ 22:51

  Hoppas verkligen att det inte blir någon sammanslagning!

  Reply

 2. MA
  Jan 15, 2012 @ 00:20

  Problemet blir nog inte att få SSFs medlemmar med, de har ju allt att vinna då SBUs medlemmars medlemsavgifter blir ett gott tillskott i kassan! Dessutom mer bidrag från RF, men vad SBUs medlemmar skall tjäna på detta är väl tveksamt! Många stora SBU förbund säger tvärnej;

  Hallstahammar
  http://www.hallstabk.se/pdf/sammanslagning_av_sbu_och_ssf.pdf

  saxat “Min totala slutsats av hela projektet är att man försöker slå ihop en toppstyrd idrottsorganisation med en demokratisk organisation”
  https://sites.google.com/a/batunionen.com/samgaaende-sbu-ssf/home/inlaegg

  Gästrikland/Hälsinglands BF
  http://www.gastriklandsbf.se/index.php?do=0&sub=0&ID=472

  Östergötlands Båtförbund;
  Sammanfattning från klubbarna:

  Vi skapar en organisation som inte behövs.

  Ett fungerande SSD där SBU, SSF och SXK ingår.

  Enkelanslutna klubbar vill inte vara med att betala seglingsverksamhet på elitnivå.  Dessa klubbar är negativa till en höjning av medlemsavgiften. 

  Dubbelanslutna klubbar positiva till en sänkning av den dubbla medlemsavgiften till SBU och SSF.

  Öka gärna medlemsavgiften och satsa gärna 20-50 kr. per medlem på de lokala förbunden (ÖBF) för att stärka det lokala arbetet.

  Saknas en riskanalys och klubbarna efterfrågade en morot till medlemmarna.

  Flertal klubbar kunde tänka sig att lämna SSF för att endast vara ansluten till SBU.

  Saknade argument för en sammanslagning som kan redovisas för klubbmedlemmarna.

  Om en höjning av medlemsavgiften genomförs kommer vissa klubbar att överlägga om utträde ur förbund och union. 

  Av 13 närvarade medlemsklubbar var 11 emot en sammanslagning, 1 klubb var för en sammanslagning och 1 klubb kunde inte ta ställning.

  Vänerdistriktet;

  Samgåendet med SSF
  Samgåendet, eller samverkan mellan SBU och Svenska Seglarförbundet har under det sista året varit den största frågan. VBF har deltagit vid två tillfällen i Åmål, där frågan för vår region stötts och blötts. En framgång skedde när vi fick med Värmland Västergötlands Seglarförbund i Vänerns samarbetsdelegation. Där hoppas vi på ett gott samarbete vad gäller Vänerregionen. SBU och Seglarförbundet vill att vi skall vara klara att ta ett beslut till Båtriksdagen i vår. Men informationen från SBU har varit synnerligen knapp och det finns i dag inte underlag för att kunna ta ett beslut. Återstår att se vilken information vi kan få under Unionsrådet nästa månad. Inom vårt förbund ser vi i dag, möjligen, en viss samverkan med seglarna, men absolut inget samgående. Liknande ställningstagande kan spåras hos många förbund inom SBU.
   
  Det finns hur mycket som helst på webben bara att söka….

  Reply

  • Patrick L
   Jan 15, 2012 @ 08:51

   Gentlemannen i Mälarens båtförbunds styrelse som du citerar är ju dock ute och cyklar i sin analys…

   Om nu SBU och SSF skulle slås ihop, hur går detta till?
   För SSF är det enkelt, man beslutar om sammanslagning på riksnivå och distrikten har bara att följa detta beslut vare sig de vill eller ej.

   Så fungerar det ju inte. Tvärtom så är det ju precis samma sak i SSF. Det är tydligt att objektiv information och analys inte har präglat denna process.

   Och oavsett om SSFs medlemmar (klubbarna) skulle tycka att detta är en bra idé så är det ju inte de som röstar. Det gör distrikten och vad jag har förstått så här långt så finns det väl ett mönster i att mindre distrikt är positiva men de stora så här långt är rätt negativa? Blir intressant att höra vad informationsmötet på torsdag ger.

   Reply

   • Klurigt
    Jan 15, 2012 @ 22:18

    Hur det hela fungerar är klurigt, men så här har jag förstått att det är.

    Seglardagen är SSFs högsta beslutande organ. Varje enskild klubb är ansluten till SSF, detta inte via en hierarkisk organisation där varje klubb är medlem i ett distrikt som i sin tur är medlem i SSF.

    På seglardagen deltar distrikt och klassförbund, dessa har rösträtt (och inte resp. klubb). Detta innebär att klubbarna är medlemmar, men klubbarna måste få sin röst hörd och åsikt framförd av sitt distrikt!

    Reply

 3. Team Dehlerdoris
  Jan 15, 2012 @ 13:54

  Grunden för lyckade samgåenden eller sammanslagningar generellt är att man måste ha något sorts tydligt funktionellt/operativt o kulturellt samband. Ofta handlar det tyvärr mest om adminstrativa samband som utsräcker sig till tankar om gemensamt kansli, lägre utgifter/högre intäkter m.m. Sett ur ett medlemsperspektiv så är det ofrånkomligt att medlemmarna kommer allt längre från de som fattar beslut, alltså demokratiunderskottet ökar.
  Man ska nog fundera mer än en gång innan man gör sådana här förändringar.
  Är själv medlem i både SSF och SBU-klubb samt SXK o ser inga problem i det, föreningarna har ju olika inriktningar.
  StefanK

  Reply

 4. Bus
  Jan 15, 2012 @ 18:25

  Tror att dessa sk informationsmöten mer kommer att likna en amerikansk valkampanj där det gäller att få sin vara såld. Dvs att med alla till buds stående argument sälja in en sammanslagning.
  Hoppas att de flesta säger nej med eftertryck.

  Reply

  • Klurigt
   Jan 15, 2012 @ 22:26

   Bus, du har nog rätt i hur det kommer att gå till!

   Jag vet att SSFs inte styrs på ett bra sätt, och är förvånad över att distrikten inte lyckats kraftsamlat för att få till en förändring. Tyvärr behöver nog några i SSFs styrelse bytas ut och en ny strategi för förbundets vilja tas fram.

   Tycker det är dock tråkigt om denna frågan ska få bli en missförtroendeförklaring gentemot ledningen av SSF. Jag är övertygad om att en sammanslagning är rätt, dock måste den genomföras med rätt typ av stöd och av rätt människor!

   Skilj på äpplen o päron!

   Reply

 5. CalleK
  Jan 15, 2012 @ 21:24

  det kan vara svårt att driva igenom sammanslagningen om medlemsavgiften höjs för många medlemsklubbar med ca. 50%.
  Vidare blri det svårare i många distrikt när de geografiskt ökar.

  Redan idag finns en del frågetecken hos många klubbar i landet när andelen kappseglare i klubben är en minoritet.

  Visst är det distrikterna som röstar på seglardagen men de ska väl representera kubbarna i distrikten. Det skulle vara intressant om röstresultat visas offentligt för klubbarna. Då skulle klubbarna kunna se hur de representeras…

  Som redan nämnt ser jag ökning av distrikten och ökade medlemsavgifter som ett problem. Jag förstår egentligen inte att det passas på för de två saker har egentligen ingenting me en sammanslagning att göra men kan vara rent av avgörande att sammanslagning faller.

  Det är kanske så att om man vill ha för mycket får man ingenting i slutet…

  Reply

 6. Erik Barkefors
  Jan 16, 2012 @ 08:12

  Min hemmaklubb OXSS dubbelanslöt sig för ett antal år sedan. Då blev det en höjning på 30-50:- om jag minns rätt. Det är ju “bara” förbundsavgiften i klubbens medlemsavgift som ökar och den står oftast för en mindre del av klubbens årsavgift.
  Själv är jag försiktigt skeptisk till en sammanslagning. Får väl säga som den gamla landsplågan med Amy Diamond; What’s in it for me – I really got to know…
  http://www.youtube.com/watch?v=JZhfGyRlSro

  Reply

 7. Peter Kross
  Jan 18, 2012 @ 23:46

  Kom precis tillbaka från info-möte.
  Det var mycket intressant och givande info samt att man kunde ge input och synpunkter.

  Intressant var att man har lyssnat på kommande distriktsindelning. Istället för de föreslagna 6 distrikt är förslaget nu 12 distrikt. Vårt distrikt omfattar enligt förslaget hela Mälaren och hjälmaren med ca. 25000 medlemmar – 3:de största distrikt. Några deltagre hade synpunkter med avseende på DM. Väl någonstans måste man alltid dra en gräns och det handlar här mer om administrativa enheter. Hur sen kappseglingen organiseras kan finnas andra lösningar…

  En annan sak som diskuterades var Demokratin i det sammanslagna förbundet. Det kom upp synpunkter kring rösträtten för klassförbund. Några deltagare tyckte att medlemmar i klassförbunden redan har rösträtten via sina klubbar och distrikt. SBU’s intresseförbund har i planen inte någon rösträtt.

  Medlemsavgifterna diskuterades häftigt. Det är dock idag fortfarande oklart hur det blir och kan påverkas. De dubbelanslutna klubbar har redan idag en sänkning av sina avgifter medandet för enkelanslutna lite mer oklart. Nu via info-träffarna kan vi diskuterar hur det ska bli. I budget har man dock inte tagit hänsyhn till synenergieffekter, mao. finns utrymme för kostnadssänkningar.

  Det nämndes även att dörren kommer att vara öppen för anslutning av andra båtorganisationer som SXK och racerbåtförbundet (om jag förstått det rätt). Men man vill inte ta steget just nu.

  Jag var inne på det tidiagre, Via sammanslagning kommer båtintresserade ha en bredare pallett och målet är även att ge bättre service till klubbarna. Ligger man på skalan från kappsegling till främjande på utekanten så blir utbudet kanske inte lika intressant.

  Jag tror nog att det kan blir riktigt bra och det finns en del länder där det fungerar bra. För övrigt har tydligen även Ridsportförbundet en sammanslagning bakom sig där också idrott och främjande ingick. RF hade inga invändningar utan såg detta positivt.

  På möte lovades att material skulle läggas ut inom kort.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.