SRS-tabellen 2012

Finns här. Någon som sammanställer ändringarna? :-)

SRS-tabellen 2012 är klar

Nu är 2012 års SRS-tabell för kölbåtar klar. Inom kort lanseras också den nya administrativa SRS-modulen och vi kan då börja ta emot ansökningar för kommande säsong.

I den nya SRS-tabellen har det inte lagts till några nya båttyper, men tabellen kommer i fortsättningen att uppdateras oftare i samband med att nya tabellbåtar adderas. Nästa uppdatering beräknas till början av april då vi räknar med att lägga till mellan tre till fem nya båttyper.

De största nyheterna för året är i övrigt de här:
– att alla båtar har respital med tre decimaler.
– att alla båtar med ”undanvindssegel” har ett alternativt och båtindividuellt respittal för kappsegling utan sådana segel.
– att ett stort arbete har lagts ner på att rätta fel i båtdatabasen och generellt anpassa båtdata till verkligheten.

De här åtgärderna har i en del fall lett till ändrade respittal. Att ha korrekta båtdata är viktigt eftersom de har en mer direkt påverkan på båtens respittal i SRS, än i det gamla LYS-systemet. Om du tycker att en båttyp har felaktiga data är du alltid välkommen att uppmärksamma oss på det (srs@ssf.se).

Läs SRS-tabellen här

Det är viktigt att komma ihåg att SRS inte är ett statistiskt respitsystem, som skulle medföra att en båttyp som har framgång på kappseglingsbanan automatiskt får höjt respittal och tvärt om. Kappseglingsstatistik är en del av bedömningsunderlaget men förhållandevis få båttyper förekommer numera i tillräckligt många exemplar för att statistiken inte ska färgas av enskilda besättningars skicklighet.

De nya båtdatabladen innehåller samma båtdata som mätbreven och finns länkade från tabellen.