Sweet… J/111 Fleetwing

j111fleetwing-18.jpg
Vad kan gå fel. Man väljer en bra dag i Newport, blandar lika delar J/111, familjen Johnstone och en helikopter med legenden Onne van der Wal. Yummy!

Bara en månad tills Blur³ sjösätts i Frankrike…

j111fleetwing-13.jpg

j111fleetwing-7.jpg


j111fleetwing-1.jpg

j111fleetwing-2.jpg

j111fleetwing-3.jpg

j111fleetwing-4.jpg

j111fleetwing-5.jpg

j111fleetwing-6.jpg

j111fleetwing-8.jpg

j111fleetwing-9.jpg

j111fleetwing-10.jpg

j111fleetwing-11.jpg

j111fleetwing-12.jpg

j111fleetwing-14.jpg

j111fleetwing-15.jpg

j111fleetwing-16.jpg

j111fleetwing-17.jpg