Kort guide till OS

För att få koll på vad som händer i OS kommer här några bra tips: