Lång pressläggning

Några av er läsare har uppmärksammat bristen på OS-reportage i våra seglingstidningar. Det var en månad sedan som Sverige kammade hem ett guld och ett brons i Weymouth, så det känns ju lite skum när inga “färska” tidningar har fått med någonting…

  • Segling nr 6 kom 23 augusti = 0 sidor om OS-framgångarna
  • Search magasine nr 4 kom för en vecka sedan = 4 sidor
  • Båtnyt Danmark kom för 1 vecka sedan = 11 sidor
  • Båtnytt Sverige nr 10 kom idag = 0 sidor