Dragonfly speeding


Lite flerskrovsaction. Dragonfly 35 i 23-30-knops vind. Roligast är besättningens miner och kroppsspråk. Obetalbart.

Hur fort kan man få en sån där att gå egentligen?

Tipstack till Thomas Larsson.