Skip to content

2 Comments

 1. Carl Peter Carlsson
  Feb 21, 2017 @ 10:38

  Enligt KSR Definitioner är inbjudan en del av reglerna. Även arrangören är bunden av reglerna vilket betyder att de måste följa det de själva skrivit i inbjudan. I praktiken kan de ändra inbjudan så länge ingen seglare blir förfördelad. De kan t.ex skjuta på starten eller göra en besiktning även om de i inbjudan sagt att de inte inte tänker göra det. Detta kan de göra eftersom det inte får negativa konsekvenser för någon seglare. Om arrangören godtar en registrering efter utsatt tid måste juryn fundera på om de gynnats eller om någon annan seglare missgynnats på grund av detta. Det får nog avgöras från fall till fall. De kan ju finnas goda skäl till varför det är rätt att godta registreringen.

  En inbjudan kan betraktas som ett “kontrakt” mellan arangören och den anmälda seglaren, Kontrakten kan sägas gälla från det att arrangören godtagit seglarens anmälan. Arrangören har lovat i kontraktet att leverera ett visst arrangemang och om de inte gör det uppstår frågan om seglaren kan få gottgörelse och i så fall vilken form av gottgörelse. I det här förenklade fallet kan man tänka sig att gottgörelsen ges genom återbetalaning av anmälningsavgiften eftersom det kan vara så att seglaren kanske inte ens anmält sig om han vetat om att det var distansbana eller kanske förberett sig och båten på ett annat sätt.

  Reply

 2. Claes Lundin
  Feb 21, 2017 @ 10:44

  Både inbjudan och seglingsföreskrifter är formella regler, precis som kappseglingsreglerna. Både tävlande och funktionärer, numer även stödpersoner, måste följa reglerna. En arrangör eller funktionär kan dock inte straffas för regelbrott, utan det kan bara tävlande eller stödpersoner.

  Om det anges i inbjudan en sista anmälningsdag eller en sista tid för registrering, så är det bindande för både tävlande och arrangör. Om en tävlande och en arrangör bryter mot detta, genom att anmäla eller registrera sig efter denna tidpunkt, så kan en annan tävlande protestera. Protestkommittén får då behandla protesten och beslutet kan bli diskvalificering för den tävlande som anmälde eller registrerade sig för sent.

  En arrangör som kommer på att den vill acceptera sena anmälningar eller registreringar, skulle kunna ändra inbjudan och därmed öppna upp för senare tidpunkter. Det är då viktigt att man gör det innan man tar felaktiga beslut och meddelar alla berörda.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.