En vinnare – flera klassegrare i ÅF Offshore

Var det inte denna diskussion vi hade 2013 (SRS för totalen i ÅF Offshore Race?). Då tyckte 87% av er att det var en bra idé som var värd att prova.

Sedan tycker jag att klassegrare är viktiga, och det enda man de facto kan tävla om. Totalen blir en kul bonus som beror mycket på väderförhållanden.

En vinnare – flera klassegrare

ÅF Offshore Race är Sveriges största och mest klassiska havskappsegling. Det är alltså en kappsegling. Ändå finns det flera vinnare – eller snarare klassegrare. Här reder vi ut begreppen.

Båtarna i ÅF Offshore Race kan vara stora eller små. De kan vara tunga eller lätta – och breda eller smala. För att de ska kunna tävla mot varandra på lika villkor och för att en totalsegrare ska kunna koras så används handikappsystemet; Svenskt Respitsystem (SRS).

Olika båtar har olika prestanda beroende på vilka väderförhållanden (vindstyrka och vindriktning) som råder under kappseglingen. Vissa båtar är snabba vid segling med vinden, andra mot vinden. Vissa båtar är snabba i lätt vind och andra i hård vind, osv. Från den största båten på 100-fot (30 meter) till den minsta på 23-fot (7 meter) skiljer det givetvis mycket. Därför är totallistan indelad i flera olika undergrupper för att få fram vinnare i dessa grupper.

Till på köpet finns olika handikappsystem som används för jämförelse mellan båtar. På ÅF Offshore Race används även ORCi som är ett mer komplext handikappsystem än SRS. Många anser att ORCi är ett mer rättvist sätt att ta fram en vinnare då det baseras på mer noggrann mätning och flera olika värden. Det är framför allt de stora kappseglingsbåtarna som har ett ORCi-tal. För att även de ska kunna vara med och tävla om totalsegern har de också ett SRS-tal som skall överensstämma med de segel de har ombord.

Ett handikappsystem för jämförelse mellan olika typer av båtar kommer dock aldrig att vara helt rättvist. Vinden varierar utmed banan vid olika tidpunkter och seglarna kan inte alltid vara säkra på att de befinner sig på absolut bästa plats ur ett vindperspektiv – oavsett hur skickliga de är. Därför finns en slumpfaktor som ligger utanför hela beräkningsformeln. Men allt som oftast gäller den gamla devisen ”turen förföljer den som förbereder sig väl”.

I ÅF Offshore Race finns följande tio klasser:

Svenskt Respitsystem (SRS) delklasser
Flerskrov
Shorthanded
Bigboat
Klass A SRS Stora båtar
Klass B SRS Mellanstora båtar
Klass C SRS Små båtar
Classic båtar (seglar endast t.o.r. Visby och ingår ej i totalen)

Delklasser ORCi
Klass A Stora båtar
Klass B Mellanstora båtar
Klass C Små båtar

Dessa resultatlistor slås även samman till en totallista med alla deltagande båtar beräknad på SRS. Den som toppar den listan blir också totalsegrare i ÅF Offshore Race.