SRS för totalen i ÅF Offshore Race?

ÅF Offshore Race, eller Gotland Runt som många fortfarande säger, är ett race som engagerar. Det är ju vår enda riktiga havskappsegling förutom shorthandedracen, och båda KSSS och seglarna har väl ganska bestämda uppfattningar om olika saker.

Nu har vi dessutom en ordentlig sponsor i ÅF, där Jonas Wiström säger vad han tycker. Jonas är förutom VD även engagerad havskappseglare i sin Grand Soleil 37 Amarone, vilket så klart ger ett unikt perspektiv. I november tog han upp frågan om att ÅF Offshore Race skulle kunna avgöras i en enda klass, då han sa något i stil med:

Jag vet att det är många ORCi seglare här och jag gillar också att segla ORCi. Men på ett race som sträcker sig över flera dygn, och när båtarna är av så olika storlek, så spelar det ingen roll vilket handikappsystem man använder. Vädret har mycket större påverkan och av den anledningen tycker jag att det vore bättre om alla kör SRS så att vi får EN totalvinnare.

Det var så klart inte helt okontroversiellt då ORC ligger både SHF och KSSS Havskappseglingskommitté varmt om hjärtat.

Diskussionen om att få till en total med alla båtar har funnits tidigare. Och när endast 20% av deltagarna faktiskt seglar om totalen, så känns det som en mycket relevant fråga.

Väldigt få race är organiserade så. På Fastnet eller Sydney Hobart så kan fältets minsta båt eller en doublehandedbesättning vara med i fighten. Varför inte på ÅF Offshore Race?

Jag har ju för skojs skull räknat om ett par ORCi-EM till SRS och kunnat konstatera att resultatlistan blir väldigt lik ändå, så länge man räknar tillräckligt många race. Det ledde ju också till att vi vågade köra SRS på Marstrand Big Boat Race utan att det blev massa tjafs om det.

Men jag har aldrig orkat räkna om ett ÅF Offshore Race.

Men det finns ju andra som är intresserade och insatta i de här frågorna. Pelle Lindell och Jimmy Hellberg sitter ju i SSFs Tekniska Kommitté och har otroligt bra koll på både SRS och andra system. Många av oss minns Pelles Käpp eller rullator, handikapp för seglare – En jämförelse av olika handikappsystem och bägge två brukar hjälpa till att reda ut frågor här på bloggen.

Efter förfrågan från Magnus Woxén har de räknat om förra årets resultat efter SRS, för att se vad utfallet hade blivit. Detta som input till den formella diskussionen på KSSS.

Frågan är ju inte om det ena systemet är bättre än det andra (den diskussionen behöver vi inte ta en gång till), eller om någon klass skall bort, utan att man faktiskt skulle kunna räkna fram en total med alla båtar.

Visst hade det varit mycket roligare?


Här är vad Jimmy skriver på sin blogg på Hamnen.se (där det finns en längre artikel):

Samma resultat oavsett respitsystem
Jag fick nyligen en förfrågan av Magnus Woxén, en av Sveriges bästa havskappseglare tillika engagerad i KSSS, att göra en analys av hur skillnaden mellan ORCi och SRS slår på resultatet i ÅF Offshore Race (fd Gotland Runt). Två i grunden ganska olika respitsystem både rent tekniskt och resultatberäkningsmässigt. Även metoden för hur resultaten beräknas skiljer sig åt (inte så konstigt att det uppstår diskussioner om respitsegling och rättvisa när det är uppenbarligen finns så många parametrar som kan påverka resultaten, helt olika båtar och helt olika respitsystem!).

Efter omräkning av alla ORCi-båtar i resultatlistan från ÅFOR 2012 till SRS så visade det sig att skillnaderna blev väldigt små. Resultatlistan blev nästan identisk. Det skiljde någon placering upp eller ner för någon enstaka båt men det var alltid samma båtar som vann i de olika klasserna, oavsett respitsystem.

Det är också ganska tydligt att förutom besättningarnas skicklighet så spelar vädret en stor roll för resultatet i respitsegling, framförallt på en så pass lång kappsegling som ÅFOR då olika snabba båtar ofta seglar i olika väder. Långsammare båtar med låga SRS-tal, under ca 1,20 hade på grund av vädret inte en chans att nå toppresultat i ÅFOR 2012 och av båtarna som startade på söndagen så hade snabba båtar en klar fördel av vädersituationen.

Slutsatsen är att arrangörens uppdelning av flottan i startgrupper med mer eller mindre närliggande respittal kan ha mycket stor betydelse för huruvida det blir rättvist eller ej i den enskilda kappseglingen. Över ett antal seglingar, över tid, så jämnar det dock oftast ut sig.

Man skulle kunna säga att respitsegling är den luddigaste formen av rättvis segling där besättningens skicklighet i det långa loppet, trots allt, avgör eventuell placering.

Kappsegling, oavsett form, är en materialsport och utöver den rena konsten att kunna segla en båt snabbt och effektivt så handlar det mycket om att välja en båttyp som passar en själv och/eller ens besättning samt att underhålla och optimera sin båt, inom klassreglerna.

Kappsegling är per definition rättvist.

I Exceldokument har samtliga ORCi-klasser från 2012 års upplaga av ÅFOR även fått resultatet beräknat efter SRS. Det finns även en ”SRS-total” med samtliga ORCi klasser och SRS-klasser i samma lista. I totallistan är ORCi-båtarna markerade med rött. SRS A-klassen som startade samma dag som ORCi-klasserna är markerade med orange och övriga SRS-klasser som startade ett dygn innan med blått och ljusblått.

Ladda ner dokumentet med SRS-resultaten i ÅFOR här.

Nedan finns en mer teknisk beskrivning av tillvägagångssättet.

ÅF Offshore Race, totalresultat beräknat med SRS
I bifogat Exceldokument har samtliga ORCi-klasser från 2012 års upplaga av ÅFOR även fått resultatet beräknat efter SRS. Det finns även en ”SRS-total” med samtliga ORCi klasser och SRS-klasser i samma lista. I totallistan är ORCi-båtarna markerade med rött. SRS A-klassen som startade samma dag som ORCi-klasserna är markerade med orange och övriga SRS-klasser som startade ett dygn innan med blått och ljusblått.

För de ORCi båtar som har saknat SRS-mätbrev har SFF TK skapat SRS-mätbrev baserat på data från ORCi-mätbreven. För vissa båtar har TK fått göra några kvalificerade gissningar för att få fram ett representativt SRS-tal; TP52 ”Pace” ORCi mätbrev gick inte att återfinna i ORCs databas och för samtliga TP52:or har det inte på ett enkelt sätt gått att hitta den aktuella kölvikten. Den enda TP52:an som sedan tidigare hade ett SRS-mätbrev var ”Blixt Pro Sailing” och hon hade i 2012 års SRS-mätbrev en angiven kölvikt om 3ton. TP52 regeln föreskriver en max bulbvikt om 3,8 ton och max vikt på fenbladet om 1ton. TK har därför valt att använda den maximala kölvikten på samtliga TP52:or vilket ger dem ett något höjt SRS-tal. Vidare bedömer SRS ”Code-segel” något annorlunda än ORCi varför detta också kan påverka SRS-talet. För tex TP52:orna är SRS-talet satt baserat på antagandet att ett sådant segel finns ombord.

För att bedöma om en enskild båt gynnas eller missgynnas av olika respitsystem kan man använda omräkningstal. I medeltal är SRS≈808/GPH (för ORCi brev uttagna 2009-2012). Från 2013 blir ORC-flottan ca 1% snabbare (i medeltal) och man bör eventuellt från 2013 och framåt använda SRS≈800/GPH

TP52:an ”Blixt Pro Sailing” är den båt i den svenska ORCi-flottan som är mest ”missgynnad” då den ”mäter” 2,5% sämre i SRS jämfört med ORCi. En intressant iakttagelse är dock de provkörningar som gjorts med ORCs nya VPP inför 2013 där TP52:or och liknande båtar får ca. 2.5% sämre rating jämfört med medelbåten. Detta innebär att dessa båttyper (TP52:or och liknande) inför 2013 kommer att mäta i princip lika i ORCi och SRS. Testkörningen med ORCs VPP för 2013 finns här.

På ÅFOR tillämpas PCS (Performance Curve Scoring). I teorin tar PCS hänsyn till att olika båtar har olika egenskaper i olika vindstyrkor. PCS kan dock inte kompensera att olika stora båtar seglat i olika väder. I kappseglingar som pågår under en längre tid, som ÅFOR gör, så är, vid sidan om besättningens skicklighet, vädret den enskilt största faktorn som påverkar resultatet. Vädrets effekt är betydligt större än eventuella skillnader i respittal mellan olika respitsystem, och oavsett om resultatet beräknas med PCS, TOT eller TOD. Enda sättet att minimera effekten av vädret är att dela in flottan in mindre klasser med snarlika respittal.

Av den 44-båtar stora flottan i ORCi saknade 25st SRS-mätbrev. Av dessa 25 var endast 5st båtar svenska. Liksom tidigare år får även 2013 våra utländska gäster SRS-mätbrev utan kostnad. Inför 2013 kommer SFF att vidareutveckla modulen för mätbrevsansökan på webben för att göra mätbrevsansökan ännu enklare och smidigare för båtägarna. För våra internationella gäster kommer det att finnas en manual och klassregler på engelska.

Pelle Lindell & Jimmy Hellberg
SSF TK

110 Comments

 1. Piraten Jan 5, 2013 Reply

  Jag förespråkar absolut ETT handikappsystem på GR men påpekar bara vikten av att det ska förbli en internationell regatta där vi får besök av andra båtar. Men SHF/KSSS/SSF kan väl bjuda alla med ett ORC mätbrev på ett SRS.

  Nästa fråga blir ju om vi svenskar inte ska segla internationellt och om det då ska gå att segla efter internationella handikappsystem även hemma då det snarare är här man vill optimera sin segel garderob, eller måste man ha ex. flera Code segel?

  Sist men inte minst, se till att ta starttid och måltid så kan alla räkna hur man vill.
  Rolex Sydney Hobart har Linehounours, ORCi, IRC, PHS i olika divisioner dock har de lyckats med att hålla historiska resultat tillgängliga.

 2. Piraten Jan 5, 2013 Reply

  Gillar inte din ovetenskapliga röstning, där finns ju bara ett val.
  Vilken seriös kappseglare väljer: kommer inte att funka, eller bryr mig inte?
  SSF och SHF kanske skulle sätta upp en bäst praxis?

  Måste ju finnas vettiga valalternativ av relevans:

  1. SRS för totalen i GR (Det är en nationell regatta)
  2. Totalvinnare enligt respitsystem med starkast internationella fäste (Vi vill utveckla svenskt internationellt deltagande)
  3. Historiskt har respitsystemen förändrats, lev med dem alla och fokusera på att kunna hantera flera resultatlistor (Ge alla besökare ett SRS tal så att vi vet att de kommer men att de kan förklara att de vann i IRC/ORCi men kom tvåa (förlorade mot en “scampi” från 70-talet) enligt den inhemska totallistan baserat på det lokala respitsystemet LYS/SRS?)

  Internationella regattor har oftast ett mycket bättre medialt fokus.
  1. Först imål, banrekord, storbåts klass är fokus till de första båtarna gått imål
  2. Fokus på medelstora klassen, 35-45 foot
  3. Fokus på 25-35 foot
  4. Fokus på Totalsegrare
  5. Artiklar om väder, racing, crusing, tjejteam, double handed mm

  Förklara/definera hur man kan slå banrekordet på GR när banan byter håll, längd och bojar varje år?

  Medialt handlar det om att mäta samma saker varje är, brata om de klassiska inrapporterings punkterna, hoburgen mfl.

  Sluta prova, det är inte raketforskning vi pysslar med, ta fram ETT bra koncept och stå fast vi det.

  Keep it simple!

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 5, 2013 Reply

   Omröstningen är ju bara på kul, och har man lyssnat av diskussionerna så vet man att det finns två huvudspår;

   – ett nytt, där man vill kunna få hela fleeten att köra om totalen och där man konstaterat att resultaten blir likadana om man räknar om efter SRS. Man kan ju mycket väl behålla klasserna men sammanställa totalen separat.
   – ett klassiskt där man anser att ORCi är regeln för de seriösa båtarna och att SRS är “för familjer” som vill vara med på ett hörn. Det finns lite olika argument till varför SRS inte funkar (undermålig regel, internationellt fokus).

   Jag håller med om att man skall hålla det enkelt, och det är ju precis det ÅF också vill. Men man måste följa med i utvecklingen. SRS/LYS kom med 2007 efter påtryckningar från seglarna http://www.blur.se/2006/11/13/lys-runt-gotland-del-2/ och så här i efterhand kan man ju tycka att det var bra för deltagandet, även om det satt långt inne. Samma sak med shorthanded.

   Jag är säker på att man hade kunnat lösa detta om man ville. Det är enkelt att konvertera ett ORCi-brev till SRS och det är en service som SSF säkert kan erbjuda eller integrera i anmälningssystemet.

   Men KSSS har många saker att ta hänsyn till, så man skall ha all respekt för att man hanterar detta på ett strategiskt riktigt sätt. Det är ingen popularitetstävling. Men önskemål som drivs av både huvudsponsorn och seglarna borde så klart ligga högt på agendan.

   • Piraten Jan 5, 2013 Reply

    Tycker att om man ska göra en röstning kan man vara seriös, tycker bara att den känns kladdig och journalistisk där man på förhand får det svar man vill.

 3. niklas Jan 5, 2013 Reply

  Gotland Runt eller ÅFOR är en viktig tävling också för oss finnar. Hoppas att möjligheten att få ett SRS-tal går enkelt via ORCi-mätebrev.

  • Erik Barkefors Jan 5, 2013 Reply

   SSF har redan idag policy att inte ta ut avgift för SRS-mätbrev av utländska båtar. En förutsättning är då har ett giltigt LYS/IRC/ORC/DH mätbrev från sitt hemland.

   “Utländska båtar som avser att kappsegla i Sverige och som har giltiga mätbrev enligt annat respitsystem erhåller mätbrev avgiftsfritt, ansökan måste dock göras på vanligt sätt.”

   http://www.svensksegling.se/Batteknik/SRS/Matbrev/Prislista2012/

   • Peter Jan 5, 2013 Reply

    jag vet ej om man kalla det policy. Det är mer eller mindre en överenskommelse men man ska vara medveten om vem det är som bestämmer över avgifterna. Det är kansliet som ju också måste kunna täcka sina avgifter. Sen finns beroende vem man frågar inom organisationen lite olika synsätt.
    Vet det då jag har kämpat för det för att underlätta internationell deltagande på svenska kappseglingar. Jag tror nog att jag är inte ensam om att se en hel del fördelar med det.

 4. kim Jan 5, 2013 Reply

  Peter G och ni andra som satsar seriöst och har bra koll på den mätregel ni fokuserar mest på och försöker optimera efter;

  Om ni bestämmer er för att satsa på en större kappsegling i annat land och de bestämt sig för att köra efter en nationell regel som alla seriösa kappseglare i den regionen är väl insatta i och satsar på, hur skulle er inställning vara att då anlända till racet och få ett översatt mättal, där de låt säga tar ert ORCi-brev och översätter till det lokala?

  Kommer det reflekteras på resultat och/eller snacket inför och efter racet?

  Jag antar att om det blir SRS för alla deltagade båtar, att det kommer ske via en översättning, snarare än ommätning/vägning av alla båtar.

  • Hansen Jan 5, 2013 Reply

   Mått från ORCi-mätbrev är att anse som verifierade och bör kunna gennerera ett SRSv. Så nogranheten på SRS-talet hänger inte på ORCi –> SRS utan på SRS i allmänhet. Hur den internationella seglaren skall konfigurera sin båt för SRS är ju upp till respektive seglare att ta reda på. Så har det alltid varit.

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 5, 2013 Reply

   Det är ju precis det som beräkningarna visar, att en sjysst “optimering” för ORCi (kombinerat med bra segling) också leder till vinst i en resultatlista baserad på SRS.

   Men det är klart att frågan kommer att komma upp från de som kommer utifrån. Men många av dem har ju ändå bytt från den regel de är optimerade för (typ IRC) till ORCi för att få köra racet. En variant är ju att man fortsatt har en stark ORCi-klass och att det är rejäl prestige att vinna den klassen.

   Rent generellt skulle man kunna tycka att det vore bättre med väl avvägda klasser och fokus på klassegrarna, snarare än totalen eller ännu värre “line honours”.

   • Peter Jan 5, 2013 Reply

    Gotland runt har varit ett fäste för ORC och jag tror nog att det var snarae brist på ORC-tävlingar än överflöd längst Sveriges kuster.

    när nu nästa tävling försvinner känns det som dödstöten för ORC i Sverige och tröskeln till internationell segling på snarare större än mindre. Det finns en hel del faktorer som påverkade denna utveckling. Tråkigt tycker jag.

    Jag håller med att det skulle kanske varit ett bättre val med väl avvägda klasser och att fokusera på klassegrana. samt att sätta prestige att vinna ORCi-klassen.

  • Pelle Pedersen Jan 6, 2013 Reply

   Kim, om man ska utomlands och tävla så måste man göra sin hemläxa; en del i det är att kolla regeln som gäller. Finns det liknande/samma båttyp som du själv har som är inmätt i regeln? Ofta blir ett sånt här projekt kostsamt och då måste man ha koll på allt INNAN man bestämmer att vara med. Regeln är en del, localknowledge är en annan viktig detalj…

   • Piraten Jan 6, 2013 Reply

    Större internationella regattor väljer därför att tävla enligt vedertagna internationella respitsystem.

    Så slipper man läsa instruktioner på svenska med lokala tolkningar och bli diskad för att den lokala Nova seglaren lämnar in en protest mot??? inredning, barlast, segelsättning mm..

    • Pelle Pedersen Jan 7, 2013 Reply

     Piraten, läste du Kim´s frågeställning?

 5. Andreas Jan 6, 2013 Reply

  197 röster av 221 för att köra SRS talar sitt tydliga språk.
  End of disscussion.
  Hur reptesentativt är detta forum för den allmäna uppfattningen av ÅF seglarna ?

  För egen del skulle jag gärna köra ORC I om det gick att konvertera mitt SRSv brev kostnadsfritt, blir inte helt rättvist men man skulle kunna ha ett tillägg på några tusendelar..
  Varför finns ingen diskussion om detta ämne, eller har jag missat den ?

  • Hansen Jan 6, 2013 Reply

   Går inte att göra en konvertering från SRS till ORCi.
   SRS innehåller en mikroskopisk del av de data som behövs för ORCi.

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 6, 2013 Reply

   Och det är därför ORCi är mycket bättre för att räkna ut resultat (och farter) i ett visst vindregister på en viss bana. Framförallt inom en tajt klass.

   Men tesen här, och det Jimmy visade, var att när man skall jämföra en Scampi och en TP52 under flera dygn, i olika vädersystem i 0-12 m/s så är den noggrannheten “bortkastad”. Då funkar det lika bra med GPH-talet i ORC eller SRS.

   Jag skulle också vilka ja ett ORCi-brev, men man måste först att tiden och kostnaden på 5-9.000 för mätning och mätbrev inte går att motivera om man bara skall segla ett enda race (ÅFOR). Och det är väl anledningen till att de flesta väljer att segla SRS.

   • Hansen Jan 6, 2013 Reply

    Big Boat serien i Danmark bjuder in till ORCi nu för att öka tillgängligheten för internationellt deltagande

    • Peter Jan 6, 2013 Reply

     där ser man, tydligen vill inte heller normän släppa ORCi…

     Jag funderade lite kring resonemanget som drogs.

     Jag fick fram att inom samtliga ORC-klasser skulle 18 båtar av 44 en annan placering med SRS26 skulle få samma. Andelen beror naturligtvis hur tät fältet ligger i hop och med än större fält skulle även den procentuella andelen ökar.

     En annan fundering jag fick är om man verkligen kan dra rakt av slutsatsen att respitsystemet har mindre betydelse då ändrade väderförhållande spelar större roll. Naturligtvis visar statistiken att det finns för och nackdelar beroende i vilken klass man seglade. Jag misstänker att man utgår ifrån samma vindförhållande för hela fältet när man beräknar enligt ORC. Skulle det inte finnas då alternativet att använda vädermodellen per klass? I detta fall borde just de tydliga klaasskillnaderna jämnas ut en hel del.

     Att inte totalsegern skulle blivit annorlunda ser jag snarare som en slump med tanken på den höga andelen(40%) bland ORC-seglare som skulle fått annan placering med SRS.

     • Peter Jan 6, 2013

      jag gjorde om analysen. jag begränade mig även denna gång på ORC-båtarna då SRS-båtarna ju inte ändrar placering i ett gemensamt fält.

      jag tog först sortering enligt omräkning till SRS. Sen sorterade jag enligt corr.time enligt ORC. på så sätt fick jag fram en totallista för alla ORC-båtar över klassgränserna.

      jag jämförde placering enligt SRS med plcering enligt ORC (bortsett från klasser). I min föra anlays begränsade jag mig inom klasserna men nu gick jag also på totallistan och då rörde sig det lite mer.

      Endast 16 båtar behöll sin placering.
      en båt skulle flyytas 6 placeringar upp (Arcona 46).
      en båt skulle flyttas 5 placeringar ner (J/V 52).
      en båt skulle flyttas 4 placeringar upp (Farr 38).
      en båt skulle flyttas 4 placeringar ner (TP52).
      tre båtar skulle flyttas 3 placeringar upp.
      en båt skulle flyttas 3 placeringar ner.
      tre båtar skulle flyttas 2 placeringar upp.
      fyra båtar skulle flyttas 2 placeringar ner.
      fyra båtar skulle flyttas 1 placering upp.
      nio båtar skulle flyttas 1 placering ner.

      i ett större fält skulle den andelen snarare ökar än minskar.

      visst påverkar segling i olika värderförhållande när fältet är utspritt, särskilt när klasserna startar olika dagar. Jag tror dock att detta skulle kunna minimeras med ORC. Jag är övertygad att med rätt klassindelning samt bedömning av vind där klassen seglade snarare än hela fältet kan ge att nogrannheten återfås.

     • Sir Jan 6, 2013

      @Peter Kan inte en båt ha olika utrustning i sitt Srs brev jämfört med Orc talet?

      Jag gillar iden med Srs och en total, men det som vill segla annat kan väl få göra det också? Jag vet inte bara en reflektion.

     • Peter Jan 6, 2013

      olika utrustning är utesluten i detta fall då jag använde Jimmy’s “omräkning” från ORC till SRS.

      SRS eller ORC? visst går det att alla segla efter SRS. Frågan är i botten bara vilken typ av tävling ska det vara? SRS är väl fortfarande en regel lämpad för breddsegling?

    • Anders Nilsson Jan 6, 2013 Reply

     Det behöver inte vara ett race man kör enligt ORCi. Jag kollade vad det innebär för oss i Öresundsregionen vilka race som finns inom rimligt håll och det är ganska många. http://sundetregatta.blogspot.se/2012/12/orci-regattor-2013-i-regionen.html

     Gör du (Peter Gustafsson) samma för Göteborg så får du nog en lika bra lista ORCi race där.

     • Author
      Peter Gustafsson Jan 6, 2013

      Att lista race i januari är en sak. Att segla dem en helt annan ;-)

  • Piraten Jan 6, 2013 Reply

   Med helt värdelösa alternativ, skulle kasta röstningen för totalt meningslöst.
   Ur mitt perspektiv går det inte att rösta, finns helt eneleöt inga alternativ.

   • Author
    Peter Gustafsson Jan 6, 2013 Reply

    Så vilket alternativ vill du rösta på, om du nu får formulera det själv?

 6. Anders F Jan 6, 2013 Reply

  Vänd på tävlingen!

  Start i Sandhamn med allt det goda med förkvällen och bunkring, etc en stor startlinje med i princip gemensam start.

  Mål Stockholm med fest och publik, då blir det förmodligen intetsägande trångt i odjuret och vi slipper de otympliga temp. bryggorna

  Anders

 7. Peter Jan 6, 2013 Reply

  Man borde kanske också fundera över vad Jimmy’s analys verkligen visar. För att ser hur övergången påverkar så är ju endast ORC-resultaten intressanta då SRS-klasserna inte drabbas och omräkning från SRS till ORC inte är fullt möjligt. (jag har i alla fall inte sett hur de skulle ha placerat sig enligt ORC.)
  18 ORC-båtar av 44båtar skulle ha fått annan placering och att total-segern inte drabbades är mer en slump. som mest skilde två placeringar. 26 båtar hade fått samma placering.

  Det är också signifikat att de mindre båtar var missgynnade (ORC_A och ORC-SM i topp medan ORC-B och ORC-C i botten). En annan obekant är hur arrangören utförde resultatsberäkning. Som jag förstått så ska vindförhållerna på banan uppskattas och påverkar resultatet. Görs det klassvis eller totalt för hela fältet?

  Det hade varit mer pålitligt med samma övning för över flera år.

  • Lars K. Jan 6, 2013 Reply

   Enig

 8. Piraten Jan 6, 2013 Reply

  Historiskt har respitsystem förändrats, lev med dem alla och fokusera på att kunna hantera flera resultatlistor. Ge alla besökare flera resultat, uppmuntra till flera mätbrev men kräv SRS så man kan jämföra alla.

  Klubben beslutar om hur man korar totalsegrare, vill vi ha internationellt deltagande och svenska båtar på internationella regattor bör det vara enligt ett internationellt system på våra största regattor. (ORCi / IRC)

  Tycker absolut att man som arrangör ska fokusera på
  1. Banrekordet (kul att se vart snabbaste båten borde vara)
  2. Första båt i mål, (tills de gått i mål)
  3. Klassegrare i den ordning klasserna avgörs (inga klasser för Ballader, X35 tjejer, double handed, besättningar under 20 med egna starter, det kan man göra listor och artiklar på ändå, de får starta i respektive klass, baserat på båt så det blir få klasser och enkelt att förstå)
  4. Totalsegrare, självklart är den en bragd, självklart ska man ha lite tur och ha vädret på sin sida, ena gången vinner en mindre båt, nästa en större.

  Det är dock viktigt att man förmedlar budskapet och får ett nyhetsflöde som kan förstås av publiken/svenska folket. Klingar dock illa när en 30 fotare går först över mållinjen, förklara det för ett barn? – tänk om

  Att alla som sedan seglar i 35-40 fots klassen och vet att de har det tuffaste motståndet och alltid borde vara totalsegrare får vara det i samförstånd för dem som förstår…. (resultatlistan handlar om medial uppmärksamhet, dessutom råkar jag tro att totalsegraren gjort ett ganska bra jobb samt haft en hel del tur)

  Fokusera på ett fåtal priser, måste man dela ut pris till 1,2,3 i varje klass?, totalt mfl? Det urvattnar mer än det gör nytta.

  Tycker du har helt fel när du bortser från line honours och totalsegrare. enkelt att följa och förstå.

 9. Piraten Jan 6, 2013 Reply

  Totalsegrare GR
  1. i SRS
  2. i ORCi (Låt det vara som det är)
  3. i IRC
  4. i Respitsystemet med flest deltagare
  5. Vem bryr sig

  Borde det vara?

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 6, 2013 Reply

   Du missade:
   6. Utse totalsegraren i Antikrundan
   7. Låt KSSS styrelse utse “Boat of the Week”
   8. Strunta i totalsegrare

   :-)

   Med tanke på att man inte bjuder in till IRC-klass (eller HPR) och att SRS har flest deltagare, så känns det som att 1-2-5 täcker in de möjliga alternativ som finns i år?

   • Anders Nilsson Jan 6, 2013 Reply

    Ni missade Line-honors.
    Vem som har snabbast båt är ju viktigt i många kretsar.

    Förövrigt tycker jag att totalsegraren i SRS är lika obegrepligt som line-honors är begripligt.

    • Stefan A Jan 6, 2013 Reply

     Om det är viktigt vem som har snabbast båt så borde väl alla starta samma dag och samma tid? Annars är ju line-honors lika obegripligt som SRS för den oinvigde. Eller har jag missat något här..?

     • srsseglaren Jan 6, 2013

      En TP 52 kanske kan starta ngt efter en Accent och ändå ha en liten chans till att komma före in i mål ?

     • Anders Nilsson Jan 7, 2013

      ha ha – jo det är klart.
      Samtidig start för alla och lika förhållande hela varvet. Är det inte det kan man väl strunta i alla försök till totalsegrare. Man kan väl dela ut priser typ först till Alma, Hoburgen, line-honors dessa spelar ingen roll men som i Vasaloppet så kan man ju vinna delsträckor. Som en kul grej men det handlar inte om Vasaloppet.
      Har man 250 båtar och spela med så är väl rimliga klasser i storleksordningen 30-40 båtar. Anmäler sig 60-80 båtar i ORCi så blir det 2 klasser. I fjol kändes det bara obegripligt med klasser för de som kör SM och övriga.
      Jag föredrar tydlighet i att det är klasssegraren som vunnit.

   • srsseglaren Jan 6, 2013 Reply

    Det finns ofta fler vinklar att se på samma saker ?
    Det är kanske bra att till media kunna förmedla årets resultat ?
    Gärna genom priser både för totalsegrare och snabbaste båt ?

    Men om det skall vara ngn sportslig mening med ett Line Honours pris så bör det kanske gå att nå från alla startande klasser ?

    Har det funnits förutsättningar för det ngn gång ?
    Ngt år var det visst störst chans för klasser som inte seglade runt önGotland ?

    Kanske man kan finna ett annat namn för Line Honours priset ?

   • Peter Jan 6, 2013 Reply

    har jag missat något? IRC bjöds väl in flera år i rad. Vart väl inte precis större framgång?

    Helt klart är att just SRS har flest deltagare. är väl för breddseglingen och breddsegling är förhoppningsvis större än “eliten”.

    hur som med tanken på att man inte lyckades att få till ORCi-segling på västkusten och nu även försöker att dra ner på ostkusten blir det väl inte så mycket kvar. Hur pass mycket kommer det påverka internationellt deltagande hemma och svensk deltagandet utomlands?

    • Anders Nilsson Jan 7, 2013 Reply

     Se det som de som vill segla efter en internationell regel och de som tycker Sverige är bäst i världen på respitregler eller där det duger för dem.
     Det räcker att det är högre kvalitet på ORCi-regeln för de som vill segla efter den – en båt ett mättal. SRS har en båt tre möjliga mättal 1. tabell 2. SRS-brev 3. SRSv. Det är en filisofi. Jag tycker det är knasigt det tycker inte andra.
     Om man tar sig från Skåne, Balticum, Finland, Västkusten, Tyskland och Danmark för att segla så känns det inte så stort att köra ORCi. Det är ju ett jätteprojekt ändå. För egen del så är det roligare om regeln är så kvalitetssäkrad som den kan vara.

     • Peter Jan 7, 2013

      just det Anders men det förutsätter att ORCi-tävlingar finns kvar för de som vill segla ORCi. Under många år har det funnits den möjligheten på ett fåtal tävlingar. de flesta var koncentrerade kring Stockholm. Det är just utbudet som också är en faktor i valet.

      Sen tycker jag att det borde underlättas och göras billigare att segla ORC men det är en annan diskussion. jämförde den svenska prissättning för ORC-mätbrev med den franska. Skillnad som dag och natt. Tydligen ska det seglas i Sverige SRS på alla nivåer…

 10. Hansen Jan 7, 2013 Reply

  Börjar bli lite klyddigt nu…
  Om det är totalsegern som är problemet är det väl enklast att ha en totalseger i SRS och en i ORCi också anmäler man sig till den klass som man vill segla. verkar ju dumt att tvinga ner båtar i SRS som vill segla ORCi.

  • srsseglaren Jan 7, 2013 Reply

   +1

   Hur hantera priset för No Honour ? förlåt, Line Honour skulle det vara ?

   • Hansen Jan 7, 2013 Reply

    Slopa Line Honour, det är väl inte intressant.
    Korrigerade tider avgör vinnarna.

    • Anders Nilsson Jan 7, 2013 Reply

     1. Klasssegrarna är ÅF Offshore vinnaren – Officiella priser
     2. Bästa kvinnliga deltagare, junior etc – sponsorpriser
     3. Delsträckorna i varje klass – sponsorpriser
     4. Total SRS/ORCi – sponsorpriser
     5. Snabbaste båt på respektive bana – sponsorpriser

     Så är det löst.

     Så tar väl prisutdelningen typ 12 timmar. :-)

    • Olle Jan 7, 2013 Reply

     Kan det väl vara klart intressantmed Line Honour om det är samma bana. Blir ju lite spektakulärt.

     Klart bra om alla kör samma handikapp, givetvis SRS!!!

     Om nu Jimmy som allmännt anses kunna detta och vara insatt , har konstaterat att det skulle funka med SRS så får väl övriga lekmän lyssna och ta till sig inte bara gnälla.

     De som anser sig vara lite mer proffsiga och seglar ORCi är nog mest bekymrade över att behöva jämföras med kreti och pleti….

     • Pelle Pedersen Jan 7, 2013

      +1 Olle

     • Peter Jan 7, 2013

      nja, man får väl även tänka på att Jimmy är just djup involverad i just SRS.

      Att inte segraren har bytt vi ett hypotetiskt byte kan väl tillskrivas slumpen när 28 av de 44 ORC-båtar skulle fått en annan placering med SRS.

      det andra fenomen som togs upp är segling i olika väderförhållande. Med ORC kan detta dämpas men med SRS blir det än mer påtagligt.

     • Author
      Peter Gustafsson Jan 7, 2013

      Kan inte du beskriva hur väderberoendet minskades med ORCi under förra årets ÅF Offshore Race?

      Längre upp i tråden förstod du inte ens hur man hade räknat fram resultatet i ORC, men nu kan de med bestämdhet hävda att ORC hanterar skiftande väder bättre än SRS?

      Kampanjen mot SRS fortsätter i oförminskad styrka även 2013?

     • Olle Jan 7, 2013

      Peter, egentligen så skulle man inte kommentera ett så dumt påstående som att Pelle Lindell och Jimmy Hellberg skulle fiffla med siffrorna och ge SRS fördel.

      De är båda engagerad i Svenska seglarförbundets tekniska kommite och jag är övertygad om att de är så proffsiga att de inte blandar ihop sina egna åsikter med vad som är faktasiffror i detta fallet.

      De konstaterade i artikeln som finns ovan och Hamnen.se att citat “Det skiljde någon placering upp eller ner för någon enstaka båt men det var alltid samma båtar som vann i de olika klasserna, oavsett respitsystem”.

      För mig som seglare är inte deras ord lag men jag väljer dock att fullt ut lita på dessa killar som har ett stort och gediget kunnande och stort engagemang.
      Det är också de som just nu jobbar aktivt inom Svenska seglarförbundet för att vi ska få ett så rättvist och bra respitsystem som möjligt.

     • Pelle Pedersen Jan 7, 2013

      +1 igen Olle! Vi får förutsätta att “Peter” är Peter Kross vilket han gladeligen visar på andra bloggar men inte här…

     • JIMMY Jan 7, 2013

      Visst är jag “djupt involverad i SRS” som Peter Kross säger, men det innebär inte att jag förespråkar SRS framför ORCi i alla lägen. ORCi är bättre än SRS i vissa avseenden och sämre i andra.

      Det jag har gjort i detta fall är att, på beställning av KSSS, presentera en totalresultatlista baserad på SRS, samt att konstatera att på en så pass lång segling som ÅFOR är så har vädret större inverkan på resultatet än vad valet av respitsystem har. Jag har varit väldigt försiktig med att yttra mina personliga åsikter i detta.

      Sedan kan man som Peter Kross, göra många andra analyser och vinklingar av det presenterade resultatet. Det finns alltid flera sidor av myntet: Om sista båt i en flotta istället skulle vinna så ändras resultatet för ALLA båtar även fast det ur en annan synvikel bara var EN båt som skiljde. Båda påståendena är sanna.

      Huvudsponsorn ÅF har tydligt redogjort både på ”SHF Offshore Clinic” och i tidningsartikeln ovan att deras vision är ”En bana, en klass, en start för alla”. Av denna anledning kontaktade därför Magnus Woxén, KSSS mig i form av ledamot i SSF TK för att tillgodose honom med fakta.

     • Peter Jan 7, 2013

      det är väl ingen hemlighet att inom ORC kan tas hänsyn till olika vindförhållande medan i ett ett-siffer-system inte gör det.

      Som jag nämde ovan så vet jag inte hur arrangören ta hänsyn till vindförhållande, jag menar med det om man gör en bedömning för hela startfältet eller per klass/startgrupp eller på ett annat sätt. Mycket tyder på att man kör efter en bedömning för alla och då är det ju inte så underligt att det slår i resultatslistorna. Aknsäkerligen göras annorlunda som ligger närmare i vilka vädersystem båtarna seglade.

      jag har för övrigt inte sagt att Per och Jimmy fiflade med siffrorna. det är däremot slutsatserna och resonemanget som jag inte håller med. Det kan inte sägas att byte av system inte påverkar.

      Resten är sen en fråga om vad man vill ÅF-OSR ska vara för tävling. jag kan ha fel men just ORCi är ett internationellt respitsystem av en viss anledning och SRS är Svenska Seglarförbundets respitsystem för breddkappsegling. Och nu har jag igen satt igång kampanjen mot SRS enligt vissa.

     • Olle Jan 7, 2013

      Om jag fattat ORCi rätt så är det en hel del mer parametrar än SRS som ger ett visst mätetal.
      Detta mätetal och rådande vindstyrka ger tillsammans ett slutresultat. Vindstyrka är också en specifik exakt parameter som är lätt att mäta under matchrace.
      Hur mäts vindstyrkan på ett Gotland runt?
      Tas det in rapporter löpande från SMHI som sedan ligger till grund för placering, eller finns det speciell rapportering från Hoburgen ex?
      För vilka båtar gäller vindrapporteringen, första eller sista båt, kan ju skilja mycket?
      SRS baseras på 4-7 och medelvinden en normal svensk sommar de senaste åren har väl legat runt 6 m/s, verkar ju då vara enkelt som ett bra snittvärde, ibland mer ibland mindre. Det jämnar ut sig som han sa som sket ner sig.
      Efter 10 Gotland runt så ligger väl snittet helt ok rent statistiskt?

     • Peter Jan 7, 2013

      @Olle, ORC kan justera för övervigande undanvind eller överpropotionerlig kryss medan SRS är avsett för rundbana. vindstyrka är visserligen en annan parameter. Över tiden jämnar det sig ut men på enstaka seglingar är det inte så ovanligt att vissa typer av båtar har större fördel när det seglas ett-siffer-system. Som sagt det är frågan vilken typ av kappsegling ÅF-OSR ska vara.

     • Peter Jan 7, 2013

      @Jimmy, helt korrekt att om sista båt skulle vinna så skulle alla andra också byta placering. Inbördes skulle de dock behålla placering.

      kolla gärna men så är inte fallet.
      https://docs.google.com/leaf?id=1DDQxbOEDRMf8trXk6zNiWDx9Ny-9VrhsvSe5YY5O-mU

     • Anders Nilsson Jan 7, 2013

      Om SRS bara fungerar på rund bana så var det väl dumt att byta namn från Gotland Rund(t) till ÅF Offshore Race.
      :-)

     • srsseglaren Jan 8, 2013

      Så självklart Anders :-D
      Hur ska det annars kunna fungera ?

     • Anders Nilsson Jan 8, 2013

      Att vilja ha en total med double scoring enligt SRS är lika dumt som att det ska koras en vinnare i bollsport.
      Respektera att reglerna styr hur redskapet utformas och att översättningar mellan regler inte fungerar. Double scoring är en politisk lösning för arrangörer som inte klarar av att hantera olika redskap på samma regatta.
      En kappseglingsbåt är inte en segelbåt vilken som. Den är vårt sportredskap som styrs av reglerna vi seglar efter.
      En liknelse. Att alla ska spela fotboll när det gäller bollsport är lika otänkbart som att alla ska segla efter en regel. Se det som att vi spelar handboll, fotboll, rugby och amerikansk fotboll. Just nu diskuterar vi att försöka ha fotbollsspelare och rugbyspelare i samma match för sponsorn förstår bara att vi har två lag. Det är KSSS uppgift att stå upp för de två varianterna av bollsport. Det får inte handla om att vi tycker att rugbyspelarna ska spela sin match med en fotboll för att bollen ska vara rund.

     • Stefan Johansson Jan 8, 2013

      Anders Nilsson: Den bollsportliknelsen håller jag inte alls med om. Då kan man lika gärna likna det med att du försöker trycka in rugby i en renodlad fotbollsturnering.
      Arrangörens uppgift tycker jag är att skapa ett sportsligt så bra arrangemang som möjligt.

     • Anders Nilsson Jan 8, 2013

      Ett konkret exempel:
      Med de olika reglerna så följer ju mer än ett mättal.
      I DH som vi ofta seglar är det tex tillåtet att köra spinnakern flying men inte i SRS.
      Hur det är i ORCi har jag inte satt mig in i än. Någon som vet?

      Ett annat exempel är disciplinen vad gäller redskapet. ORCiseglarna har en helt annan koll på sitt redskap än vad SRS-seglarna har. Detta påstående baserar jag på resultat från mätmännen inför ÅF offshore. Tycker man att det är viktigt att segla under “rena” förhållanden så är ORCi att föredra. Det är en naturlig följd av att SRS regeln är enklare. Ett klassiskt dilemma.

      Gennaker och Code segel definieras olika och det gör att redskapet inte är lika i de båda reglerna. Bedömns olika.

      Varför låtsas att rugbybollen är rund? (Den är ju på något vis rund men inte sfärisk)

  • Olle Jan 8, 2013 Reply

   Så vad Anders vill säga är att ORCi är för de seriösa och proffs som satsar hårdare och har koll.
   SRS är för söndagsseglare och motionärer som vill glida runt lite och inte bryr sig om bollen är rund eller sfärisk.

   Ja, men då vet vi.

   • srsseglaren Jan 8, 2013 Reply

    Seglar själv SRS, men delar nog Anders N. och Hansen´s uppfattning om Gotland Runt att låta seglarna få avgöra själva vilken mätregel som dom vill använda.

    Om man kan generalisera över mätregler ?
    Så kanske ORCi seglarna lägger ngt mer tid på sin segling ?
    Hur vanligt är det att SRS seglare har upprättat ett VPP för sin båt ?

    Det finns ganska många seglare så det är kanske naturligt att ambitionerna skiljer sig ?

    Har också uppfattningen att det inte finns ngt rätt eller fel i detta utan det kanske kan vara OK att ha olika uppfattningar ?

   • Anders Nilsson Jan 8, 2013 Reply

    Nej Olle, det är absolut inte det jag vill säga. Jag vill säga att det är bra med valfrihet för sporten.

    Om du syftar på att ORCi redskapet(båten) stämmer med mätbreven så är det så att jag lägger hellre min tid på racing som jag tycker är fair och kostar på mig den extra mätproceduren än en enkel mätprocedur(egna uppgifter eller tabellbåtsvärden) och lite grövre tillyxade mättal. Vilket inte andra måste tycka.

 11. Jakob Jan 7, 2013 Reply

  Double scoring för Orci seglarna är vell perfekt?
  En total i SRS är bra för bredden och media.

 12. Petter Jan 7, 2013 Reply

  Vicken rysar-tråd!

  • Karla Jan 7, 2013 Reply

   För bredsegling kommer nog deltagareantalet att öka på GR/ÅFOR.
   Proffs utifrån/som inte har SRS alls ser kanske seglingen som ett helt dött Offshore race.
   Alla ser väl nu att det blir som ett lotteri mera än tävling.
   Det kan aldrig bli rättvist med så olika typer o storlekar på båtar.
   Klassvis funkar det som all annan segling.
   Men helt rätt med SRS.
   Jag är positiv.

 13. Daniel Jan 7, 2013 Reply

  Är det inte lite synd att en sponsor får så stort inflytande på hur resultatet ska beräknas? Visst, det är “bara” en sponsor men klart som fan att den (ÅFs VD) kommer påverka högst väsentligt tävlingen om han ni vill ha en vinnare.

  Jag vill segla väl avvägda klasser av liknande båtar (regel spelar ingen roll) för att det ska bli jämn, kul kamp och att en seger (resultat) ska kännas välförtjänt.

  Men jag fattar också att en bana, en start och en vinnare är lättare att få publicitet kring. Men vill vi verkligen segla (tävla) så?

 14. Pelle Pedersen Jan 7, 2013 Reply

  Nu kanske jag slänger “bensin på elden”, men vad händer om man slopade SRS på GR?
  Eller slopade ORCi?
  Svaren blir förståss lite olika men summan hade blivit den samma; dalande antalet deltagare.
  Om jag förstår uppdraget från Woxén så ska man inte ta bort något, bara lägga till en overall vinnare och försöka att få med så många som möjligt inom “begreppet”.
  Vi som seglar vet (hoppas jag!) att totalen är nästan omöjlig att ta på allvar eftersom båtarna är så olika i prestanda, man kommer ALDRIG att kunna jämföra en Scampi och en TP52:a rättvist på ett race som är så långt som GR.
  Ingen kan väl stå på bryggan och att “jag satsar på totalseger”?!
  Men en sak vill jag kila in; starta alla på samma dag, stora startgrupper och tätt!!

  • Anders Nilsson Jan 7, 2013 Reply

   Håller med dig till 100% om du inte menar att klass och startgrupp är samma sak. Klass bör ha max ett spann så man teoretiskt ser sina motståndare under racet under åtminstonde halva banan.
   Inget kul att segla mot båtar som är under horisonten om du förstår vad jag menar.

   • Pelle Pedersen Jan 7, 2013 Reply

    Stämmer Anders, lite (vad det gäller startgrupperna) tillbaka till IOR-tiden; ett antal stora startgrupper med båtar i ungefär samma storlek/prestanda. 40 båtar i varje start och 20-30 minuter mellan starterna = allt klart på några timmar! Som exempel; en Salona 37:a seglar ORC och en annan SRS men båda startar samtidigt. Det viktiga är att ALLA kommer iväg samma dag och TÄTT!!! Tycker jag…

    • S/Y Jan 7, 2013 Reply

     +1

    • srsseglaren Jan 7, 2013 Reply

     +1

     Tror inte heller på jaktstart i GR.

     Kan man lägga starter så att fler än tio båtar av alla deltagare har chans på Line Honour så gör inte det ngt ?
     Om man fortfarande vill ha kvar detta pris ?

    • Peter Jan 7, 2013 Reply

     +1 (kan bli något trångt i Stockholm om man går enligt rekommendation summa(LOA alla båtar) + 10%)

 15. Johan Lundqvist Jan 7, 2013 Reply

  Vill vi som seglar få fler att bry sig om vår sport måste vi förenkla och göra det enklare och roligare att segla. Så till ÅFOR skulle enklast tänkbara upplägg se ut så här: Alla seglar samma klass, jaktstart, först båt i mål vinner (förutsatt att beräkningarna i handikapp från start stämmer, annars får man räkna om).
  För oss seglare skulle detta innebära en härlig jakt runt Gotland som är lätt att följa för såväl tävlande som publik och förhoppningsvis skulle vi kunna få en riktigt spännande målgång med massor av båtar som går i mål “samtidigt”.

 16. Anders Österborg Jan 7, 2013 Reply

  Jag tror man ska göra allt man kan för att göra det publikt, det är vägen framåt att få sporten att växa. Samt kopiera det sportsliga från Sydney-Hobart: en totalvinnare, alla mot alla. Men också ha en viss klassindelning med likstora båtar, så väderfaktorn inte avgör helt och hållet vilka som får toppplaceringarna. Det är ju jättekul om man kommer topp-3 bland det 30-40 tal båtar som är ungefär likstora i egna klassen!

  • Johan Lundqvist Jan 8, 2013 Reply

   +1

   Klasser i den stora klassen är självklart helt rätt för oss som seglar, så det kan man köra internt bland oss tävlande men inte kommunicera ut då det inte tillför mycket för “publiken”. Framgångsreceptet stavas enkelhet, enkelhet, enkelhet, då kommer garanterat seglarna och publiken, det är min bestämda uppfattning.

 17. Ulf Brändström Jan 9, 2013 Reply

  Nu kan man se vilka som hittills anmält sig.

  http://www.ksss.se/PageFiles/2915/ÅF%20Offshore%20Race%202013.pdf

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 9, 2013 Reply

   Cool!

   Visst är det fascinerande att anmälningssystemen 2013 inte funkar? Alla klubbar, event kör olika och det är ofta omöjligt att se vem som skall segla vad. Dags att ta tag i detta?

   • Patrick L Jan 9, 2013 Reply

    Det kan vara något på gång…

    • Anders Nilsson Jan 9, 2013 Reply

     Ska vi köra skidförbundets modul den här gången också?

     • Kalles Jan 11, 2013

      Är det bättre i Danmark eller?
      – gnällspik

     • Anders Nilsson Jan 11, 2013

      Skidåkning finns knappt i Danmark det är väl därför.

 18. Author
  Peter Gustafsson Jan 11, 2013 Reply

  Något skvaller från veckans möte på KSSS?

 19. Anders Österborg Jan 12, 2013 Reply

  Inte hört nåt än, men jag tror det är viktigt att vi alla gemensamt just nu använder alla kanaler vi kan för att påverka att det blir ett upplägg som både är lätt att kommunicera utåt publikt (läs: en regel utåt, alla mot alla, en totalsegrare), men som även för oss seglare ger schyssta tävlingsförhållanden (som vi kan hålla mera för oss själva utan mediapåslag, läs: några storleksklasser med hyfsat likstora båtar som seglar i samma vädersystem, ev kunna räkna på både SRS och ORCi för de som har har starka önskemål om den ena eller andra regeln). Kan vi nå dit så lär alla bli nöjda!

  • JIMMY Jan 12, 2013 Reply

   KSSS nytillsatta tävlingsansvarige, Magnus Woxén verkade inte helt nöjd, för att uttrycka det milt, så av den reaktionen att dömma fick han inget vidare gehör för sina idéer. Min gissning är att Magnus och sponsorn ÅF får jobba vidare med sina visioner och argument och ta nya tag till 2014. Ett stort skepp som KSSS vänder man inte på en femöring…

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 12, 2013 Reply

   Även introduktionen av en LYS-klass här om året och satsningen på doublehanded har ju tagit tid, och det lär det göra även denna gång.

   • Johan Lundqvist Jan 13, 2013 Reply

    För tre år sedan var vi partner till KSSS och föreslog att man med rabatt skulle kunna börja anmäla sig direkt efter att man gått i mål på Gotland Runt för att på så sätt skapa en tidig hype och få fler deltagande båtar. 2012 genomförde man detta även om man inte kunde anmäla sig förrän till hösten, resultatet så här långt måste väl betraktas som en succé med fler än 114 båtar anmälda redan nu, dock har man inte kommunicerat ut detta vilket förtar lite av poängen. För tre år sedan föreslog vi även kravet på att alla båtar ska ha AIS, man “vågade” dock inte ta det steget förrän Watski2star på vårt initiativ införde AIS-krav. Så det är nog som du säger Peter, även detta tar tid.

 20. Göran Jan 13, 2013 Reply

  Att det verkar bli start för samtliga på söndagen är ju i alla fall ett steg i rätt riktning men det finns ju helt klart mer att jobba på !!!

 21. Peter Jan 13, 2013 Reply

  det var inte så länge sen då det togs ut 250-300 ORC-mätbrev. 2008 var det fortfarande 100 (70st ORCi). 2012 togs trots VM endast 50 st ORC-mätbrev ut. Nu finns inga ORC-club kvar. När grannarna går över att just lägger fokus på ORC som en internationell mätregel, dvs. för havskappsegling på högre nivå.

  Jag kan ha fel men jag tror nog att GR/OSR har en betydelse för just ORC-segling i Sverige. Vidare finns inte heller så många tävlingar så att bortfall blir påtagligt. Total-segern i SRS tar bort intatment att segla ORC. Som jag skrev tidigare så är det enfråga om vilken typ av segling OSR ska vara men utöver det kommer det även påverkar ORC-segling i Sverige. Det finns andra väga att få fler deltagare.

  intressant är exemplen fastnetrace som i princip endast seglas med IRC, dvs. en internationell mätregel.

  Sydney Hobart seglas IRC, ORCi samt PHS. utöver det premieras line honours. en totalseger kunde jag inte hitta. Som på ÅF-OSR så väljer naturligtvis seglarna vilken respitregel de vill seglar efter.

  • Author
   Peter Gustafsson Jan 13, 2013 Reply

   Frågan var väl inte om ORC skulle skrotas, utan att man skulle ha en total som omfattade så många båtar som möjligt. Både för att locka fler seglare och göra det enklare att förstå.

   – Om Woxen nu var först i mål, varför finns han inte med i totallistan?
   – Nej, men han och alla andra Farr 30 (Sveriges hetaste klass) seglade i familjeklassen och räknas inte in i totalen.
   – Nähä…

   Fastnet är väl ett bra exempel, där man inte ens kräver “endorsed” IRC (dvs mått kan anges av ägaren) och alla kan vara med och köra om pokalen.

   Det kan ju tyckas lite lustigt att KSSS behöver skilja på “elit” och “familjer”, samtidigt som RORC inte tycks ha det problemet.

   • Peter Jan 13, 2013 Reply

    ..och det påverkar inte beslut i vilken klass man ställer upp om totalen seglas I den nationella mätsytemet för breddsegling?

    Att man inte kräver endodorced tycker jag är egentligen inte så kosntigt om det förekommer kontrollmätningar/vägningar. Det är väl alltid upp till skeppaen att se till att båten uppfyller kraven/uppgifterna i mätbreven. IRC endorced och icke endroced är ändå en internationell mätregel. Dessutom blandar väl inte RORC IRC med PYS och vill kora segern enligt PYS.

    • JIMMY Jan 14, 2013 Reply

     “Dessutom blandar väl inte RORC IRC med PYS och vill kora segern enligt PYS.”

     I Fastnet seglar inte 80% av deltagarna på PYS och övriga IRC, utan där seglar alla IRC.

     KSSS körde med ORCi & ORC Club för några år sedan men det tog dom bort och införde LYS för att få fler deltagare och nu står man med problemet att det ter sig lite konstigt att 80% av de deltagande båtarna inte är med på totallistan.

     • Peter Jan 14, 2013

      just det, Fastnet seglas endast enligt IRC med totallista.

      Sydney Hobart seglas IRC, ORCi och PHS och där finns ingen totallista (dock line honours).

      Via inbjudan styrs vad som gäller och då är det väl deltagare som väljer vad de tävla om. KSSS var 2012 tydligt att totalvinnaren koras i klass ORCi. Mao. 80% har avstått att tävla om totalen av olika anledningar.

      i botten ligger ändå vilken typ av tävling ÅF-OSR ska vara.

     • ozz Jan 15, 2013

      Peter, there is an overall winner of Sydney to Hobart. It is called the Tattersalls Cup. It is awarded to the first boat on IRC.

      ORCi and PHS are just “extra” divisions

      Cheers
      M

     • Peter Jan 15, 2013

      thanks for the information, I couldn’t find that between the results (was looking under standings). In this case there is no difference to ÅF-OSR. The overall winner in one division and the other divisions are “extra”.

     • Author
      Peter Gustafsson Jan 15, 2013

      Peter (Kross), vad du undviker att förstå (?) är att 80-100% av deltagarna i dessa race är med i totalen = ALLA normala cruiser/racers vilka utgör den stora potentialen för alla race.

      Även om IRC skulle kunna anses som en “sämre” regel än t.ex. ORCi så använder man denna för att få med så många som möjligt.

      Att Sydney Hobart skulle dela ut totalen bland de som seglar Sydney 38 (jätterättvis entyp) och att Wild Oats inte skulle ha chans att vinna Tattersalls Cup skulle vara svårt att motivera.

     • Pelle Pedersen Jan 15, 2013

      Peter G, hur orkar du bemöta snacket?? Jag har lagt av (hoppas jag)…

     • Peter Jan 15, 2013

      Sydney Hobart :

      59 båtar i IRC
      41 båtar i ORCi
      16 båtar i PHS

      man kan spekulera hur fördelningen sklulle vara om racet skulle ha totalsegaren i ORCi-klassen. jag kan tänka mig att en del båtar skulle säkerligen tävla i ORCi istället. Det är långt ifrån 90-100% av båtarna i racet som är med i totalen.

      Varken Fastnet eller Sydney Hobart har dubbelscoring. Och visst går det att besluta att totalsegern på ÅF-OSR koras i SRS som det görs på LR. Tävlingen kommer ändra sin karaktär från en internationell tävling till en nationell tävling. Hur påverkar det deltagandet (nationellt och internationellt)? Hur påverkar det ORC-seglandet i Sverige? Det finns ju inte speciellt överflöde av ORC-seglingar.

     • Author
      Peter Gustafsson Jan 15, 2013

      Du hittar bara på efter hand?

      Läs NoR i stället så slipper du chansa. Där förklaras både hur totalen räknas ut och hur double scoring funkar.

      http://rolexsydneyhobart.com/sysfile/downloads/rshyr12-nor.pdf

      75 båtar startade varav 16 i PHS, resten i IRC. Alla båtar som seglar ORCi double-scorade i IRC. Dvs ~80% hade chans på totalen.

      Rimligtvis är det KSSS ansvar att skapa ett race som är kul för seglarna, sportsligt fair och levererar värde till sponsorerna. Att promota ORC är viktigt, men ingår inte i deras uppdrag. Att personer sitter på flera stolar är en helt annan fråga.

 22. Author
  Peter Gustafsson Jan 21, 2013 Reply

  Nu har man annonserat ett Sprintrace till Sandhamn på lördagen:
  http://www.ksss.se/Documents/ÅF%20Offshore%20Race%202013/Inbjudan%20KSSS%20Sprint%202013.pdf

  • Pelle Pedersen Jan 21, 2013 Reply

   ?????? Vad har detta med ÅFOR att göra?

   • Peter Jan 21, 2013 Reply

    tycker att det är en bra idee för att göra en seglarfest av det hela. Cat.5 innebär lägre säkerhetskrav och bjuder säkerligen en del besättningar. Nackdelen är väl att man missa starten till ÅF-OR men åt andra sidan kan man väl se båtarna passera Sandhamn på väg ut…

   • Raketen Jan 21, 2013 Reply

    Det där låter som ett kul race. Har man inte möjlighet att vara med GR banan. Så är väl det här ett bra alternativ att delta i segelfesten som man hoppas det ska vara?

    Höjer antalet deltagande båtar. Mer aktivitet både inne i sta´n, och ute i sandhamn.
    Mer båtar, ännu mera kul.

    Eller har jag uppfattat det helt fel helt fel?
    Dessutom får man segla på bara 2. (shorthand:)

   • Niklas/Tangosailing Jan 22, 2013 Reply

    Varför dagen innan? Varför inte köra det samtidigt som ÅFOR? Då kan alla deltaga i Sprintracet medan ÅFOR-seglarna seglar vidare ut på havet..

    • Peter Jan 22, 2013 Reply

     jag vet ej om man har förhoppningar att några ÅFOR-deltagare vill även köra “sprinten”.

     Ett tredje alternativ skulle vara dagen efter så att deltagare kan vara med som åskådare vid starten av ÅFOR och sen vid målgången och aktiviteterna kring detta.

     hur som finns för- och nackdelar med alla tre varianter.

  • srsseglaren Jan 22, 2013 Reply

   Alltid kul med mer segling : )
   Kanske bra för verksamheterna i Sandhamn ?

   Varför krav på VHF, kan mobiltel. fungera som alt. på den sträckan ?

   500 kr i administrations kostnad vid avvanmälan innan 9:e Juni ?
   200 kr i efteranmälan vilket väljer man ?

   Vad är anledningen till :
   “Deltagande båtar skall acceptera att ta med en fotograf/journalist eller annan person ombord, utsedd av tävlingsledningen, under del av eller hela tävlingen. Sådan person räknas ej in i besättningen.” ?
   Säljer KSSS seglar biljetter ?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.