Joakim Brantingson kör Mini-Transat 2021

Så kul att ännu en svensk ger sig på detta… med två fulla säsonger, och bra backning, borde man kunna vara redo? Fopto: Oskar Kihlborg.

Joakim blir ensam 25 dygn på Atlanten utan kontakt med omvärlden

I September 2021 går starten för Mini-Transat – en av världens mest krävande ensamkappseglingar. Som ende svensk bland 80 startande seglare från hela världen deltar Joakim Brantingson i en båt bara 6,5 meter lång.

Starten går i La Rochelle, Frankrike och mållinjen finns vid den västindiska ön Martinique. Tävlingen har avgjorts vartannat år sedan 1977 och är minst lika populär som Tour de France
i värdlandet Frankrike.

– Kombinationen sömnbrist, fysisk utmattning och det faktum att man spenderar nästan en månad ensam, isolerad ombord på en båt bara aningen större än en typisk kombibil, är vad som gör den här utmaningen speciell. Eftersom all kontakt med omvärlden är förbjuden under tävlingen, måste jag själv fatta alla de svåra beslut man ställs inför ute på Atlanten, säger KSSS-seglaren Joakim Brantingson.

Förberedelser

Redan idag, knappt två år före starten, ägnar Joakim Brantingson all vaken tid åt förberedelser. Ett tjugotal nyckelpersoner från spridda områden har förenats runt Joakim inför tävlingen för att skapa fundamenten för deltagandet i en av de största utmaningarna seglingssporten erbjuder.

Meteorologen lär honom att följa lågtrycken för att driva båten maximalt, läkaren har gett kurser i traumavård ifall det värsta inträffar, psykologen raderar ”ge upp” ur vokabulären och sjukgymnasten fördröjer kroppen från att gå sönder.

Bakom scenen finns också internationellt erkända seglare – mentorn Gurra Krantz (Americas Cup & 4x Whitbread/Volvo Ocean Race) samt coach Odd Lindqvist (47x Gotland Runt) bidrar båda med sina erfarenheter inom såväl strategi som projekt- och riskhantering.

Men alla nyckelpersonerna står kvar på bryggan när starten går 2021.

Mini-Transat är en unik utmaning som följs internationellt. Joakims satsning har en förväntad räckvidd på över 11 miljoner människor. Parallellt med de sportsliga förberedelserna finns utmaningen att säkra en titelpartner till projektet. En partner som ges rätten att namnge såväl projekt som båt samt även ge dessa sin visuella identitet.

Ca. 25 dygn och ~4400 sjömil efter starten utanför La Rochelle 2021, har Joakim nått fram till målgången på den västindiska ön Martinique.

Följ Joakims förberedelser via sociala medier @joakimbrantingson