Dags för Bohusrace!

25-28 juni är det dags igen för Pantaenius Bohusracet!

Senast vi var med var 2017, då det blåste rejält (tack till Danny på Search för bilden). I år blir det inte heller som vanligt, utan en corona-anpassad upplaga. Och vi skall segla Dominant Race Special!

Anmälan och all annan info här.


Corona-anpassat genomförande av Pantaenius BohusRacet 2020

Anmäl er senast 31 maj på www.bohusracet.se innan avgiften höjs.

Pantaenius Bohus Racet 2020 planeras genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Kappseglingen och arrangemangen kring tävlingen anpassas utifrån de restriktioner som gäller vid tidpunkten för regattan.Vi är glada att racet kan genomföras. Vi ber alla seglare om respekt och förståelse för de hänsyn som måste tas för att förebygga och begränsa smittspridningen. 

Vår plan är i nuläget är att göra följande anpassningar till Corona-situationen:

 • Besättningar uppmanas att bunkra allt de behöver före, under och efter racet innan de lämnar sin hemmahamn. Undvik att handla i Uddevalla och Smögen. Använd så långt som möjligt dusch och toalett i båten.
 • För de deltagarbåtar som förtöjer före tävlingen i Uddevalla och efter tävlingen i Smögen: Besättningen håller sig i sin egen sittbrunn, och man går på fördäck över andra båtar. SSVÄ uppmanar seglarna att så långt möjligt hålla sig på sin båt.
 • Registrering sker från funktionärsbåt vid kajen i Uddevalla, en besättning åt gången. Seglingsföreskrifter, tracker, årets Race-tröja, tävlingsflagga mm hämtas där. Vi använder en håv för att undvika kontakt.
 • Skepparmöte sker digitalt
 • Säkerhetsgenomgång av båtar kan göras utan att funktionärer går ombord. Utvalda besättningar lägger fram säkerhetsutrustningen i sittbrunnen väl synlig från kajen för funktionär med kikare.
 • Middag i Uddevalla blir färdigförpackad och i förväg beställd ”Take Away” att förtäras på båten. Det gör att seglarna inte i onödan rör sig i Uddevalla.
 • Rundningen av Tresteinarna i Norge utgår om gränsen till Norge är stängd.
 • Rorsmansförklaring och tracker ”TracTrac” lämnas vid funktionärsbåt efter målgång i Smögen. Vi använder en håv för att undvika kontakt.
 • Fisksoppa i Smögen blir Take Away, och hämtas vid funktionärsbåt i Smögen. Funktionärer ställer fisksoppan på kajen för seglarna att ta med till sin båt. Det gör att deltagarna inte i onödan rör sig i Smögen.
 • Prisutdelning kommer inte att kunna hållas publikt i Smögen. Vandringspriser delas om möjligt ut vid SSVÄ´s årsmöte. Ära och berömmelse är pris för de som tävlat med framgång, och delges digitalt.
 • Deltagande besättningar ansvarar för att följa Folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. SSVÄ ber alla deltagare att hålla sig informerade och följa de restriktioner som gäller vid tidpunkten för regattan.
 • Deltagarna bedömer och beslutar själva om de ska delta utifrån sin risksituation, förutsättningar och myndigheters restriktioner vid tidpunkten för regattan.

Välkomna till Uddevalla, Segelsällskapet Viken-Ägir och Pantaenius BohusRacet 2020 !

Bästa seglarhälsningar
Arrangörgruppen, SS Viken-Ägir