Skip to content

30 Comments

 1. Carl
  Aug 23, 2022 @ 08:49

  Det blir ju onekligen svårare att viktoptimera med hjälp av besättningen :). 10 gubbar på railen eller 4st för att det är lättvind. Samtidigt har man faktiskt möjlighet enligt srs att laborera med vikten (besättningen) som är obegränsad, hur man gör detta på vår nivå rent praktiskt är svårare (vilka skall inte få segla för att det är lättvind). På MBBR har det ofta var it fler folk ombord vid hårdvind en lättvind, osäker på att det ens är ett problem.

  ps. jag gillar er nya orangea outfit ovan.

  Reply

 2. Federico
  Aug 23, 2022 @ 09:35

  Vänta lite nu… har jag fattat rätt?
  Jag betalar 3k eller 4k sek för att vara med, får ihop 8 gubbar som ställer upp en lång helg, planerar transportsegling innan och efter race.
  En gast vacknar upp lite sjuk på lördag morgonen, så tittar vi alla på de andra båtar som kappseglar eftersom fotot inte stämmer?

  Reply

 3. Peter Gustafsson
  Aug 23, 2022 @ 10:39

  Vi har en besättningsman som måste jobba på fredag och har anmält till tävlingsledningen att vi är 5 på fredag, men 6 personer lördag + söndag.

  Väntar på formellt ok, men kan inte se att detta skulle bryta mot någon regel.

  Reply

 4. Peter Gustafsson
  Aug 23, 2022 @ 11:09

  Nu fick jag svar:

  “Båttypen har inget att göra med besättningens antal, dat är sant.

  Måste dock vara fler än två för att inte klassas som ”Shorthanded”. Antalet besättningsmän styrs av registreringen, och kan inte ändras under regattan. Däremot kan kappseglingkommitte’n vid skada eller sjukdom medge utbyte av besättningsman.

  Ändrade namn under dagarna skal ansökas om till kappseglingskommittén.

  kappeglingskommittén beslut 2022 08 22 kl 14:55”

  Mitt svar:

  “Vilken regler anger att jag inte får ändra antal besättningsmän under regattan?
  Det borde vara regel 48, men denna nämner enbart besättning som lämnar under ensklit race

  “Antalet besättningsmän styrs av registreringen,” borde funnit med i inbjudan om detta skulle tillämpas – och även då har det egentligen inte stöd vare sig i KSR eller klassregel.

  Bra om detta blir tydligt.”

  Reply

 5. Peter Gustafsson
  Aug 23, 2022 @ 13:01

  Jag tycker klassreglerna för SRS ära glasklara:

  A.4.3 INBJUDAN OCH SEGLINGSFÖRESKRIFTER
  b) Inbjudan och seglingsföreskrifter kan ange:
  v) begränsningar för besättningens antal och/eller besättningsvikt.

  C.5 Besättning
  Besättningsmedlemmarnas antal och vikt är fri om inte annat anges i antingen
  i) SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev. En sådan begränsning skall vara uttryckligen angiven i
  SRS-båtdatablad eller SRS-mätbrev. Eventuella begräsningar av besättningen i en klassbåts
  klassregler gäller ej.
  ii) Inbjudan och seglingsförskrifter

  Inget av ovanstående är gjort i inbjudan. Alltså gäller “Besättningsmedlemmarnas antal och vikt är fri” och jag har svårt att se att tävlingledningen i detta skede kan ställa några som helst krav på vare sig antal eller byten.

  Reply

 6. Sebastian Larsson
  Aug 23, 2022 @ 14:33

  C.5 ii) inbudan och seglingsföreskrifter
  2 dagar innan arrangemanget är det för sent att göra tillägg i reglerna och inbjudan gäller, såklart. Vi har tagit ledig och förbetalt boende. Vi fick inte lägga till besättning till helgen, men i det sammanhanget inget skrivet eller sagt om minimibesättning. Helt OK för oss tilläggsbesättning tillåts under helgen. Alla kan göra fel. Vi kör upp 2 pers. Vi seglar oftast 2 pers med Fullcrew SRSv. Så ser reglerna ut för oss. Ser fram att ses på torsdag! /Sebastian

  Reply

 7. Peter Gustafsson
  Aug 23, 2022 @ 22:59

  Fick nu följande svar:

  ”Klargörande i ärdenet.
  Efter kontakt med Svenska Seglaförbundet och Havskappseglinsförbundet,
  Förtydligar vi :-
  Det ska vara fritt antal besättningsmedlemmar för mästerskapet i full crew. Man får ENDST segla på SRS Standard.
  Besättningen ska vara identisk under hela mästerskapet och besättningsmedlemmar får
  inte bytas ut förutom vid särskilda omständigheter där kappseglingskommittén har gett sitt godkännande. ”

  Mitt svar:

  ” Fast dessa skrivningar ändrar ändå NoR. Ni kan inte 2 dagar innan en regatta införa restriktioner som inte finns i inbjudan.

  SRS klassregel är tydlig att antalet besättningsmedlemmar är fritt, så er skrivning nedan ”Besättningen ska vara identisk under hela mästerskapet” är en unik och avsevärd ändring.

  Jag har också talat med Johan Tuvstedt på SHF som bekräftar att ni inte kan lägga till saker löpande, utan det är det som står i inbjudan som gäller.

  Jag tror ni får acceptera att ni inte har formell rätt att begränsa hur många vi är ombord i varje race så länge besättningmedlemmar inte byts ut. Alternativt låter vi en jury reda ut det fredag kväll.”

  Reply

 8. JonasS
  Aug 24, 2022 @ 13:39

  Det var mycket, och liknande, diskussion för ett antal år sedan kring 2Star då man på skepparmötet meddelade att man förbjöd spinnacker. De flesta/alla seglade utan spinnacker första sträckan, sista sträckan fick man segla med men alla tolkade det olika. Efteråt klargjordes det att seglingsledningen inte kan ändra grundförutsättningar som har satts i inbjudan.
  Klassregel + inbjudan gäller.
  Fri besättning i detta fall, kan bli protester som bara kan frikännas.

  Reply

 9. Magnus W
  Aug 24, 2022 @ 14:04

  Peter har helt rätt och vi reagerade också på det men bestämde oss för att inte göra stor sak av det och ta in en person på fredag för att en i ordinare besättning måste jobba då.
  Den här typen av frågor dyker upp med jämna mellanrum beror väl mest på att alla seglare och arrangörer är amatörer och segling är en komplex sport, inte minst med all byråkrati.
  Vi har valt att överse med det mesta som hänt genom åren av den enkla anledningen att vi är tacksamma för att det finns personer som är beredda att offra sin fritid för att göra det möjligt för oss att kappsegla.
  Det är vårt förhållningssätt, jag säger inte att det är rätt eller det enda man kan ha.
  I vissa situationer har vi seglare bestämt gemensamt hur vi skall förhålla oss till bla. att man kan ändra till utan undanvinssegel på rosmansmötet (vi enades om att alla kör spinnacker för att få rättvisa)
  Eller som när alla vägrade segla långa banan på Tjörn Runt.
  På fredag har vi bestämt att köra med full besättning för att det väl blir mest likvärdigt då, även om det ser ut att bli lättvind.
  Blur.Se är ett bra forum för detta

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Aug 25, 2022 @ 08:20

   Som enskilt team så vill vi inte heller göra en stor sak av det.

   Men med den plattform jag har genom blur.se, så tycker jag ändå att det är en del av mitt uppdrag att sätta fingret på saker som inte blir så bra. Oavsett om det är proffs som fuskar i Gotland Runt, eller tävlingledningar som inte riktigt är i fas med seglarna.

   Genom åren har vi ju sett några få exempel på inkompetens (hur kan man misslyckas 5 år i rad med att få fram en korrekt resultatlista, och dela ut en bil till fel besättning), men oftast handlar det om att man har ett lite annat perspektiv och har lite för lite dialog med seglarna.

   Jag ser ju detta väldigt tydligt i de arrangemang där jag själv varit inblandad, som Marstrand Big Boat, M32 Series, Midsummer Solo eller Allsvenskan. Har man denna diskussion tidigt och får med seglarna, så blir det mycket bättre.

   Många tävlingsledningar har en hög ambition (vilket är bra) men alltför ofta så leder det till nya formuleringar och skärpningar i NoR som i slutet av dagen ställer till det.

   Detta är ett sådant exempel.

   Jag vet heller inte varför denna fråga är så viktig för tävlingsledningen? Man har redan gjort avsteg från NoR för att låta en båt med sent inkommet mätbrev segla (alla skeppare sa ja till detta), och detta känns som en mindre fråga där man egentligen bara behöver tydliggöra att inbjudan gäller och att vi skall bortse från andra formuleringar på mail. Det är ju ändå det en jury skulle komma fram till :-)

   Jag hoppas vi får besked under dagen.

   Reply

 10. Claes Lundin
  Aug 25, 2022 @ 13:15

  Det är egentligen inte min sak att lägga mig i, så ursäkta att jag gör det ändå. I inbjudan till SM i distanskappsegling så framgår det av punkterna 4.1 och 4.5 att besättningen ska vara registrerad i Sailarena och den får inte bytas ut annat än vid sjukdom eller skada. Min tolkning som domare är att man därmed inte kan ändra i den besättning man startat med i första kappseglingen, från dag till dag eller mellan kappseglingar (om det inte handlar om sjukdom eller skada). Därmed kan man inte heller ansöka om byte av besättning i förväg, så att säga.

  Den här formuleringen i inbjudan är standard i alla svenska mästerskap och borde vara självklar även för SRS-seglare. Lika orimligt som det skulle vara att välja besättning i en 505 efter olika förhållanden i olika kappseglingar, så är det orimligt att konfigurera besättningen i en kölbåt efter förhållandena.

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Aug 25, 2022 @ 13:43

   Orimligt eller ej så är det så klassregeln är formulerad.

   Tycker seglarna det är fel så tar man upp det med rätt instans så att klassregeln blir bättre. Eller så är det inget problem.

   På samma sätt så lägger sig ju inte en tävlinglednig i om jag har 800 liter vatten i lovart eller kör på foils (bägge skerna med mycket större effekt än om det är 5 eller 6 man ombord) utan man överlåter hur båten får seglas i olika förhållanden till klassregeln.

   På samma sätt så förbjuder man inte pumpning eller trapetser i klasser där det är tillåtet. I alla fall utan att samråda med klassförbundet. Det har man INTE gjort i detta fall.

   Ju mindre tävlingledningen försöker ”förbättra” eller ”förtydliga” regler man anser borde funka på ett annat sätt, desto bättre.

   Reply

   • Claes Lundin
    Aug 25, 2022 @ 14:54

    Nu är ju inbjudan lika mycket regler för tävlande som KSR och klassregler. Så det som står i inbjudan är de tävlande skyldiga att följa precis lika mycket som alla andra regler.

    När det gäller just svenska mästerskap, så har såväl klassförbund som SSF vissa regler som skrivs in i inbjudan. Krav på tävlande är exempel på några sådana. Det är inte arrangörens påhitt. Det här gör vi för att säkerställa viss likvärdig kvalitet på mästerskapstävlingarna. Mästerskapstävlingarna ger RF:s mästerskapsmedaljer, är ofta grund för nationell ranking, utgör kvalificering för internationella mästerskap, ger inbjudan till Seglingens Mästare m.m. Jag kan tycka att det är rimligt att ha en del formella krav på dessa tävlingar. Det finns tävlingar på grön och blå nivå där man kan göra på enklare sätt.

    Det har varit en stor diskussion om huruvida det ska vara ett svenskt distansmästerskap eller inte. Om SRS-regeln egentligen “håller” för tävling på en sådan nivå eller inte. Nu har det blivit ett mästerskap till slut eftersom det har varit efterfrågat av många seglare. Då börjar vi med att ställa samma krav här som på alla andra mästerskap och det kan väl vara rimligt att börja där, d.v.s. köra det fullt ut åtminstone en gång innan det ska göras undantag.

    Reply

    • PärBäck
     Aug 25, 2022 @ 15:19

     Hej,
     Efter att läst vad Claes skriver så kommer jag att tänka på min reflektion efter det att vi kört SM i 2 handed under Bohusracet.
     När jag fick beskedet att det kommer bli SM för SRS så blev jag jätteglad och tänkte äntligen . Men när tävlingen var över så funderade jag verkligen om vi skall ha SM i SRS i Sverge. Tror tyvärr inte SRS seglar håller måtten för detta.
     För vår del så fick vi kämpa in i det sista med SRS mätbrev, Medlemskap i klubbar och förbund samt tävlingslicencen som krävs även om allt beskrivet i Inbjudan.

     Nu kommer denna diskution upp om besättningsantal. Ett SM är ju en tävling som seglas under flera dagar och att ändra på besättning antalet under en regatta är för mig helt obegripligt att det ens kommer på tal. Tänk om man uder J70 SM endag skulle köra på två för det är lättvind. Det är ju som om en eller flera personer skulle hoppa av i Rönnäg under ett Tjörn Runt för att vinde lättar ur.

     Med sådana här diskutioner så förstår jag om SSF inte var så sugna på att vi skulle få SM status för SRS. Vi skll ju alla käpma för ärlig segling. Sådan här mejltrådar får mig som arrangör att inte vilja arrangera fler tävlingar.

     Vilket jag efter SM i Shorthanded bestämde att jag aldrig mer skall göra.

     Reply

     • Peter Gustafsson
      Aug 25, 2022 @ 15:26

      Fast den känslan har inget med SRS att göra. Efter att Marstrand Big Boat var SM i ORCi så tog vi ett principbeslut att aldrig mer vara del av ett mästerskap.

      Alla respitregler är udda. Det skall ju inte gå att kappsegla en Folkbåt mot en TP52 😃

    • Peter Gustafsson
     Aug 25, 2022 @ 20:17

     Claes,

     min erfarenhet är att svenska tävlingsledningar är mycket duktiga på “finare” discipliner som entyp eller matchracing, men haar betydligt sämre rutin när det gäller respit eller havskappsegling (undantaget är väl KSSS).

     Vi har historsikt haft bekymmer i ett antal seglingar på lite högre nivå, framförallt under Göteborg Offshore Race, där det varit debatter kring alla möjliga formuleringar oavsett om det varit under LYS, SRS eller internationella regler som IRC.

     Om SRS “håller” eller inte handler kanske mest om er syn på hur segling borde funka?

     Det finns ingenting i seglingens regelverk som indikerar att besättningens antal och sammanstättning är så viktigt som du vill göra det till? Om det hade varit det, så hade det varit formulerat på ett tydligt sätt i KSR? Vi har genomarbetade regelverk kring utrustning och säkerhet – men inte kring vem som skall segla när och hur byten får ske. Detta indikerar att detta skall hanteras av respektive klass och att det sporstligt är ok att delegera denna frihet.

     Man kan till exempel titta på internationella tävlingar där det finns en mycket större flexibilitet kring detta.

     Vi kan segla Italiens mest prestigefyllda ORC/IRC-seglingar utan att man bekymrar sig om att besättning byts mellan inshore och offshore-race. Vi har anmält oss med en maxvikt (ORC) och ett maximalt antal besättningsmedlemmar (IRC), och så länge vi inte överskrider detta så är det ok. Och det blir inte kalabalik för att någon i besättningen är sjuk en dag eller för att vi kör första racet i en serie på 6 i stället för 8.

     På samma sätt så jag segla UK Nationals i IRC med endast ett maxantal i besättningen. Ingenting i inbjudan eller IRC hindrar mig från att segla på färre besättningsmedlemmar under en dag. Min upplevelse är att detta är självreglerande då fler nästan alltid är snabbare, och jag inte kan behålla en besättning som jag ställer i land när det är lättvind 😀

     Jag tror det vore nyttigt med ett resonemang mellan klassförbund och arrangörer kring VARFÖR klassregler är formulerade som de är och vad man vill UPPNÅ.

     SRS finns inte till för att skapa maximal rättvisa mellen TP52 och Folkbåtar, utan för att vara en inkluderande och enkel klassregel där tröskeln är låg. På samma sätt som DH eller NOR Rating. Detta sker så klart på bekostnad av millimeterrättvisa. Och det vet alla seglare.

     Kan man köra nationella mästerskap i dessa typer av regler. Troligtvis. Uppenbart funkar det i de andra länderna.

     Kan man bara kopiera formuleringarna från SM i ORCi eller Drake. Troligtvis inte.

     Gissar att detta blir en diskussion till vintern, så får vi se om berörda parter ångrar att man skaffade sig SM-status 🤣

     Reply

 11. Emil Nilsson
  Aug 26, 2022 @ 19:18

  Till och med i världens mest prestigefyllda kappseglingar, (åtminstone för besättningar större än 2) Americas Cup och The Ocean Race, är det normalt att byta besättningsmedlemmar mellan race och etapper, så jag håller med Peter om att det inte kan anses vara någon gyllene regel som Claes påstår

  Reply

 12. Magnus W
  Aug 26, 2022 @ 19:40

  Varför göra det så svårt för sig? Vi har en klassregel för SRS. Kalla det SRS SM istället för distans. Ingen fattar ändå vad distans är. Typ kort eller lång? Alla SM går väl över någon distans? Klassregeln är föredömligt enkel, pedagogiskt skriven och respitsystemet är fantastiskt hanterat av tekniska kommitén. Enkelt, billigt och tydligt hur det skall hanteras. Både för vanliga seglare och vanliga arrangörer.

  Klassregeln säger ingenting om besättningens antal eller vikt, för att göra det enkelt och praktisk. Vissa måste jobba en fredag, andra vill hänga på om vädret är fint. Det är så regeln är skriven. Så när representanter för Svenska Seglarförbundet yrar om andra klasser så har man helt enkelt inte förstått regelns syfte.
  Om man skall tolka seglingsinstruktionerna enligt klassregeln så skall vi anmäla ett 10-tal personer, så att vi inte riskerar att byta ut någon. Men om hälften jobbar på fredag och 4 andra inte gillar regn på lördag så är det helt OK.

  Reply

 13. Rikard I
  Aug 27, 2022 @ 10:47

  Till alla tävlande: Lycka till alla på det första SM i SRS! Roligt att vi äntligen får möjlighet att vinna SM i Sveriges största klass. Må bästa båt vinna.

  Men ovanstående kritik mot tävlingsledningen hör inte hemma i vår sport. Mästerskap har alltid en annan nivå på kontroll än vanliga SRS och IRC-tävlingar, oberoende i vilket land det sker i. Tidigare har det räckt med att skepparen ansvarar för att anmäla ändring av besättning och få OK från tävlingsledningen. Men i dagens tider kanske detta är sättet att säkra upp att reglerna följs även om sättet kan upplevas som lite oortodoxt.

  För de besättningar som vill segla och göra det så enkelt som möjligt, så finns det otaliga bra tävlingar att göra det i. SM, EM eller VM är inte en sådan tävlingsform baserat på min egen erfarenhet.

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Aug 27, 2022 @ 11:06

   Så klart skall regler följas till 100% (även om vissa här skiter i det på vattnet).

   Men ingen kan peka på vilken regel som man baserar dessa krav på. Berättar man det så har jag inget problem. Men när en tävlingledning hittar på formuleringar som vare sig har stöd i reglerna eller är förankrade med klassförbundet, så måste man ju fråga sig varför?

   Reply

   • Magnus W
    Aug 27, 2022 @ 19:12

    Att någon skiter i att följa reglerna på vattnet är betydligt allvarligare än det vi hittills diskuterat i den här tråden. Det undergräver det förtroende vi ger varandra i en självreglerande sport. Har man gjort fel, tar man sitt straff enligt reglerna eller utgår. Det är en hederssak för att behålla konkurrenternas aktning. Punkt. Är man oense om situationen får man lösa den i protestförhandling.

    Reply

 14. Mattias Alm
  Aug 29, 2022 @ 11:25

  SRS klassregler:
  A.4.3 b) v): “Inbjudan och seglingsföreskrifter kan ange […] begränsningar för besättningens antal”
  C.5 “Besättningsmedlemmarnas antal och vikt är fri om inte annat anges i […] Inbjudan och seglingsföreskrifter.”

  Inbjudan:
  4.1 Besättningen skall registreras senast den xxx.
  4.5 Besättningen får inte ändras utan godkännande av kappseglingskommittén.

  Reply

 15. Anders Dahlsjö
  Aug 29, 2022 @ 21:49

  Hej,

  Det var ett nöje att segla SM i distanskappsegling i Lerkil i helgen och jag tror att alla var väldigt nöjda med arrangemanget. När SHF som klassförbund för SRS valde LBS som arrangör av detta första mästerskap så var det med hänvisning till de riktlinjer som en arbetsgrupp bestående av representanter från SSF, SSFs tekniska kommitté och SHF. Den inbjudan och NoR innehåller alla dessa riktlinjer och tävlingsledningen har inte lagt till något. Detta är ju första gången och klassförbundet kan se över och justera dessa. De riktlinjer som gavs var följande:

  Riktlinjer

  • Mästerskapet ska genomföras helt eller delvis som Distanskappsegling enligt 2.4.1 i Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente 2021.
  • Seglingarna ska genomföras inomskärs eller kustnära under dagtid.
  • Säkerhetskategorisering ska inte tillämpas för mästerskapet. Däremot ska en säkerhetsplan upprättas enligt Tävlingsreglementet.
  • Mästerskapet ska vara en respitsegling för kölbåt och ska ha minst 10 deltagande båtar i öppen klass, 15 deltagande båtar i shorthand klass.
  • Mästerskapet ska genomföra minst 3 st kappseglingar för att räknas som ett svenskt mästerskap.
  • Tävlingslicens är obligatorisk för den som är ansvarig ombord samt att mästerskapet ska ha funktionärer med röd licens.
  • Tävlingen ska eftersträva att rotera geografiskt mellan Insjö-, Väst-, Syd-, Ost- och Norrlandskust.
  • Besättningsvikt är fritt.
  • Det ska vara två personer i besättningen i mästerskapet för shorthanded.
  • Det ska vara fritt antal besättningsmedlemmar för mästerskapet i full crew.
  • Besättningen ska vara identisk under hela mästerskapet och besättningsmedlemmar får inte bytas ut förutom vid särskilda omständigheter där kappseglingskommittén har gett sitt godkännande.
  • Båtar med flygande försegel får endast använda respittal där flygande försegel är medräknat.
  • Mätkontroller ska utföras inför första start.
  • Stickprovskontroller ska utföras under eller efter varje seglingsdag. Stickprov kan också innefatta kontrollvägning.
  • Samtliga deltagande båtar ska ha ett verifierat mätbrev kontrollerat av en mätperson. Mätbrev ska vara utfärdade senast 10 dagar innan mästerskapet.
  • Klassförbundet ansvarar för format och övriga kriterier av mästerskapet. Klassförbundet ansvarar även för att bistå arrangerande klubb.
  • SSF står fortsatt för underhåll och administration av SRS-regeln och utfärdande av mätbrev.

  Förslag
  Följande är förslag från arbetsgruppen, men lämnas till klassförbundet att avgöra:

  • Mästerskapen i full crew och mästerskap i shorthanded sker vid två separata tillfällen för att möjliggöra enskilt deltagande vid båda mästerskapen.
  • Det är eftersträvansvärt att mästerskapen hålls i geografisk närhet till varandra för att inte kräva onödigt långa transporter mellan mästerskapen.
  • Kappseglingen genomförs under 5 dagar inklusive inmätning och ev. tune up-race.
  • Varje separat dags samtliga resultat, sammanräknas för att ingå som ett enskilt resultat i den totala resultatberäkningen. Efter varje seglad dag ges ett resultat där räkningen för mästerskapets totalresultat slås samman mellan samtliga dagar 1+2+3 o.s.v.
  • Om klassförbundet väljer att genomföra tävlingar med kryss-länsbana är gruppens rekommendation att vikta dessa kappseglingar lägre, till exempel som föregående förslagspunkt. Eftersom SRS-regeln inte är optimalt lämpad för kryss-länsbana, utan passar bättre för distansbanor.
  • Kontrollvägning genomförs på ett urval av deltagande båtar.

  Jag tror inte jag känner någon som skulle plocka på eller skicka av besättning efter väderförhållande men med en flerdagarsregatta och ett SM tecken på spel så är det ju en optimeringsmöjlighet som man försöker undvika. Men klassförbundet kanske är villiga att ta den risken och se hur det faller ut nu när det blev en het potatis?

  Vi hoppas snart på en inbjudan från arrangören av SM 2023.

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Aug 29, 2022 @ 22:28

   Låter som ni hade tänkt till.

   Men det mesta av detta fanns INTE i med i inbjudan. Till exempel “fritt antal besättningsmedlemmar” (där tävlingsledningen länge hävdade att man skulle vara 3 eller fler) eller att “besättningen ska vara identisk under hela mästerskapet”.

   På samma sätt så skiljer sig formuleringarna kring mätkontroller och tillåten segelföring.

   Det är ju detta debatten ovan handlat om: att tävlingsledningen velat införa restriktioner som ej fanns i inbjudan. Hade ovan formuleringar funnits med från start, så hade vi sluppit denna debatt.

   Detta var min point ovan.

   När vi ändå pratar om er vision för eventet, så hade varit intressant att få er syn på banformatet.

   I Tävlingsreglementet definieras disciplinen Distanskappsegling som “kappsegling över ett utsträckt område i skärgård eller nära kusten där rundningsmärkena kan vara öar, fyrar, sjömärken och liknande och som normalt tar mellan två timmar och tolv timmar att segla.” Nu seglades det ett enda race som uppfyllde dessa krav och sedan kryss/länsbana med race som var en timme långa.

   Jag är med på att tiden var knapp och att vi ville få in 3 race på söndagen, men jag hade tyckt det vore kul om man provat andra format än renodlad kryss/läns. Det fanns ju goda förutsättningar för detta.

   Annars blir det ju så att alla mästerskap (även havskappsegling) avgörs i exakt samma format 😀

   Reply

   • Anders Dahlsjö
    Aug 30, 2022 @ 12:39

    Ja det var synd att det inte blev någon segling på lördagen. När jag och ansvariga från LBS började skissa på formatet så tyckte vi att det skulle vara lite enahanda att segla långa distanskappseglingar i dagarna 3 och att det vore roligare att bryta av och få in lite fler korta race en av dagarna. Man kan om det finns möjlighet få in ett längre distansrace med många banben men de svaga vindarna på fredagen gjorde ju att även en 5 timmars segling seglades på enrelativt kort bana. Jag tror ju ändå att de flesta uppskattade att det blev fler race på söndagen så att man faktiskt fick ihop 3 seglingar varav en lång distanserna vilket var kravet.
    Formatet behöver inte vara samma varje år och med olika arrangörer så kommer förutsättningarna vara olika så förhoppningsvis blir det en fin variation på banor och förhållanden. Input från klassförbundsmedlemmar kommer hörsammas, speciellt om de har som avsikt att delta på regattan.

    Reply

 16. Pelle Fälth
  Aug 30, 2022 @ 12:50

  Men var hittar man resultaten?

  Reply

 17. Peter Gustafsson
  Aug 30, 2022 @ 15:56

  @Anders , du kan kanske trycka på så att vi får en riktigt digital resultatlista?

  Reply

 18. Wrap Up 2022 - BLUR
  Dec 31, 2022 @ 09:20

  […] onödigaste var att kräva “mugshots” på besättningen under SM i Lerkil. Är det ens möjligt att krångla till vår sport ännu […]

  Reply

 19. Hur formulera en bra inbjudan? - BLUR
  Mar 6, 2023 @ 08:20

  […] SM i Lerkil där man tolkade klassreglerna för SRS på sitt eget sätt + alla besättningar skulle … […]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.