IRC-debatten drar igång i Norge

Færderseilasen har ju öppnat för IRC och deltagande i Hanseboot IRC Baltic Open precis som Göteborg Offshore Race och ett antal danska race. Detta har också uppmärksammats i Seilas (Færderseilasen integrert i Baltic IRC Cup) och SEILmagasinet (Ny storbåtserie fra 2010) och nu drar debatten igång.

Inte helt oväntat så är det NORC, med Thomas Nilsson, i spetsen som manar folk till att ta det lilla lugna. Man kan ju se den här serien som en direkt konkurrent till Skagerrak Cup som drevs av NORC med ORC Club som respitregel. Thomas sitter ju också i ORC Promotion & Development Committee, vilket kanske bidrar till ett tydligt ställningstagande mot IRC.

Vi känner igen diskussionen? Vi hade den i Sverige, Finland och Tyskland för två år sedan. De tre länderna har hanterat frågeställningen på olika sätt, men det har ändå vuxit upp en IRC-klass parallelt med det lokala respitsystemet och ORCi. Man kan tycka vad man vill om detta, men man kan inte hindra det från att hända. Även i Norge finns ett antal båtägare som vill segla IRC, både lokalt med framförallt regionalt.

Frågan är om man i Norge kan lära sig någonting av de misstag som har gjorts i de andra länderna?

Mitt förslag är att så snart man kan samla båtägarna för en öppen och presigelös dialog kring vad de vill. Och då måste representanter från respektive organisation, de med kommersiella intressen och vi i media ta ett steg tillbaka.

Här är det öppna brev som skickades ut idag:

I kjent vinterstil konstaterer jeg at de ulike ratingdiskusjonene er i ferd med å blusse opp igjen i de ulike media og dette har gjort at både NORLYS og NORC den siste tiden har gjort sine felles refleksjoner rundt dette.

Du kommer oss som alltid litt i forkjøpt ( og det er bra) siden vi allerede har på plass en felles uttalelse rundt dette. Planen var å publisere denne i ulike mediaer i løpet av kort tid, men pga ditt innspill i dag starter jeg like godt her nå. Det jeg skriver under er derfor forankret sentralt hos både NORLYS og NORC. Jeg vil i løpet av kort tid også legge dette ut i ulike forumer , samt videre distribuere dette til en rekke andre sentrale personer/mediaer


NORLYS målsetning er å kunne tilby LYS-regelen til bredden av norske seilere, mens NORC er en interesseorganisasjon for toppnivå innen respittseiling og en tilrettelegger med målsetning om gode og rettferdige arrangementer for de beste og mest aktive seilerne. NORLYS er per dags dato i tillegg IRC national rule authority for Norge, da måledataene i deres database er grunnlaget for norske IRC målebrev når det er behov for slike målebrev. NORLYS har i samråd med NORC en klar oppfatning av at det ikke bør åpnes for flere ratingssytemer i Norge enn det er seilere til. Det er et felles ønske for begge organisasjonene å samle flest mulig “tilsvarende” båter til seilaser i et format som er tilpasset nivået til de som deltar.

Når det gjelder valg av toppnivå respittsystem, vil det uansett kun være snakk om et par titalls båter dette gjelder i Norge , uansett hvilken måleregel man måtte velge og falle ned på, og innføringen av nye måleregler vil derfor ikke øke deltagelsen på dette nivået, men heller splitte med færre deltagende båter i flere klasser som resultat. De ulike ratingdiskusjonene bærer derfor preg av at det her bygges opp veldig store bølger på et bittelite hav.

Uansett mener begge organisasjonen det er uheldig at man setter døren åpen for innføring av nye respittsystemer uten politisk føring. Flere alternative systemer vil nemlig medføre følgende:

– mindre konkurranse, redusert den idrettslig kvalitet og medføre lavere sportslig nivå

– skaper problemer for arrangører og øker kostnadene på arrangementene. For en arrangør er det knapt nok lønnsomhet i dagens deltakelse når det gjelder seiling på toppnivå innen respitt. Deler vi opp i flere klasser vil kostnadene mest sannsynlig øke og det er liten grunn til å tro at deltakelsen vil øke tilsvarende.

Seilsporten er derfor tjent med en sterkere styring for å favorisere det idrettslige, nemlig at flest mulig og mest mulig like båter konkurrerer mot hverandre. Her burde kanskje våre nasjonale myndigheter føle ansvar. Slike direktiver virker nødvendigvis som en rød klut på mange, men her må vi forstå hva det dreier seg om. Det er ikke snakk om å styre seilernes valg av båttype eller klasse, men når vi velger respittsystem er det for å skape mulighet for flest mulig til å konkurrere på mest mulig rettferdig måte tiltross for ulike båter og ikke minst skape trygghet og forutsigbarhet. Det sier seg selv at det blir forvirrende og ødeleggende for sporten om flere systemer benyttes for tilsvarende typer konkurranser.

Det kan kanskje være interessant for en seilforening å hive seg på den gratis markedsføringen de får ved å invitere til seiling under nye ratingregler som er i vinden bokstavlig talt, men dette er som å pisse i buksa i den nasjonale seilsportens interesse. Vi trenger ikke flere respittsystemer samtidig og bør ikke hive ut det vi har før vi har et bedre alternativ. Lite tyder på et slikt alternativ eksisterer i dag.

NORLYS og NORC er enige om at grunnlaget for suksess for en regatta ikke hvilket ratingssystem som benyttes, men at MANGE tilnærmet like båter seiler mot hverandre og at resultatet føles sånn noenlunde rettferdig (i den grad det er mulig innen respittseiling). Man er også enig om at det er viktig at man benytter seg av demokratiske prosesser og at norske seilere har påvirkningskraft igjennom demokratiske valgordninger slik man i dag har i både LYS og ORC.

Både NORLYS og NORC er av den oppfatning at en av de viktigste suksess faktorene er et godt samarbeid mellom landene i Nord Europa (dvs i det område det fleste av oss seiler) og at dette foregår på forbundsnivå og at man igjennom disse organene enes om hvilken regel som skal benyttes på elite nivå i vår region. Uten en slik politisk føring er det de kommersielle interessene som setter agendaen og det er vi ikke tjent med. Det er også ønskelig at en slik dialog også gir samarbeid mellom de ulike breddereglene i de ulike landene

Innføringen av event nye måleregler i Norge KAN og MÅ IKKE basere seg på at man hører på de som roper høyest og som i de fleste tilfeller kun har som agenda å promotere et ratingsysten som favoriserer seg og sin båt.

Thomas Nilsson

T +47 66 76 50 42 . F +47 66 79 74 83
M +47 900 66 128. E thomas@norc.no
www.norc.no

4 Comments

 1. Thomas Nilsson Nov 13, 2009 Reply

  Jeg skal være den første til å innrømme at vi mislykkede i intensjonen til NORC ved å promotere og involvere oss i årets Skagerrak Cup og jeg tror at en av hovedårsakene til at dette ikke ble den suksessen vi håpet på var nemlig innføringen og sammenblandingen av flere måleregler. Dette splittet mer enn det samlet seilerne. NORC’s tanke med Skagerrak Cup var at ORC og LYS seilerne skulle møtes på en felles arena med et målesystem som skulle ta litt fra begge verdener og at dette økte deltagelsen av antall båter i denne cup’en. Dette var dyr lærdom og vi vil så klart ta dette til etterretning når fremtidige arrangementer planlegges. Jeg ser også at det blir reist spørsmål om min personlige agenda. Jeg er i dag representer i ulike komiteer i ORC basert på antall ORC målebrev utstedt i Norge hvert år. Dersom seilerne bestemmer seg for en annen måleregel vil min representasjon naturlig falle bort. Dette er en av fordelene med demokratiske prosesser og som jeg er en stor tilhenger av. Denne måten å jobbe på tror jeg er ikke- eksisterende for noen av de alternative målereglene

  Hvert år samler vår årlig NORC ranking et 20-30 talls båter. Dersom flertallet av disse har lyst til å seile under en annen måleregel enn hva som benyttes i dag, så har jo NORC og ikke minst jeg personlig bommet fullstendig, ikke bare på blinken men også på hele skyteskiven. Dersom dette er tilfelle har vi utspilt vår rolle og tenkte mer på oss selv enn seilerne. Dersom dette er tilfelle burde vi bruke den frivillige tiden vi til nå har brukt på dette på helt andre områder, det være seg jobb, familie eller fritid/hobby og la nye og friske krefter slippe til.

  Jeg mener uansett at innføringen av eller opprettholdelsen av en måleregel ikke må basere seg på de ulike ratingtallene til de ulike båttypene , men hvordan måleregelen fungerer og organiseres og ikke minst hvilket nivå den skal benyttes på.

  IRC’s såkalte suksess verden over kommer vel helt ann på øynene som ser. (Seahorse (RORC klubbmagasin) er vel en av mange som ikke helt objektive i sine vurderinger) Flere og flere kritiske røster verden over hevder nå oftere og oftere følgende om IRC reglen
  • inconsistent ratings
  • typeforming of boats
  • lack of transparency
  • only the guys with IRC boats will win IRC races

  Da det nylige avholdte IRC årsmøte i Paris skulle behandle NSF submission til ISAF som i korte trekk går ut på at man samler alle måleregler i en ISAF Committee for a lage felles retningslinjer, har jeg blitt fortalt at dette ble dette blankt avvist av IRC årsmøte, da man ikke ville ha utlendinger til å bestemme/påvirke IRC reglene. Dette er i mine øyne så langt unna demokratiske former det er mulig å komme og dette er min store bekymring ved å innføre en slik regel til Norge. Vi vil ikke ha noen som helst demokratisk påvirkningskraft på noe som helst, slik vi har det i både ISAF, NSF , LYS og ORC. Jeg kan heller ikke se å ha noen annen dokumentasjon på kvaliteten på denne reglen enn det de oppgir som ”THE BLACK BOX”

  Så langt hører jeg veldig få virkelig gode argumenter får å innføre IRC i Norge. De fleste hevder at vi bør gjøre det siden alle andre gjør det. Glemmer man ikke da at det f.eks utstedes cirka like mange IRC bevis årlig som ORC bevis world wide og at disse samlet KUN er en bitteliten brøkdel av alle beviser utstedt igjennom andre ratingsystemer al la LYS, f.eks PHRF, Rating National, DH, ORR osv osv. Meg bekjent har antall IRC –målebrev på verdensbasis sunket i 2009 i forhold til 2008. Den såkalte IRC suksessen i USA som har medført at det nå utstedes ca 400!!!! målebrev årlig (PHRF har over 20.000 målebrev i USA) tyder vel mer på at IRC’s såkalte fantastiske fremgang skyldes mer aggressiv markedsføring fra RORC enn en god måleregel. Man kan jo sagtens stille seg det spørsmålet om IRC er en måleregel og ikke en empirisk regel. Har noen noen gang sett en kalkulasjon på et IRC tall, annet enn at vi blir fortalt at det har en ”black box”!!!!

  De eneste som så langt virkelig har et godt argument for å innføre IRC i Norge er de som er klar over at dette medfører enn ratingfordel for seg og sin båt og de er de som skriker høyest. Dersom alle er enig om at dette er et godt argument bør vi så klart åpne døren for en slik ”måleregel”. At innføringen av de ulike målereglene baseres på hvem som prater best for sin syke mor, blir for meg uforenelig med rettferdig seiling.
  Det paradoksale i denne diskusjonen er at man i Finland og Sverige de siste årene innført seiling med både IRC og ORCi på høyt nasjonalt nivå med omtrent samme antall båter i Norge. Slik jeg har forstått så synes ingen det var spesielt gøy eller spennende med kun 10-15 båter i hvert mesterskap og man har derfor for 2010 besluttet at man skal nå seile de ”samme” mesterskapene” på samme bane og samme start siden alle synes dette er best. Betyr ikke dette at innføringen av ulike måleregler mer er et resultat at man ønsker best rating for sin egen båt enn hva som er rettferdig. Hvis ikke dette var tilfelle burde man vel innføre enda flere måleregler og klasser slik at enda flere båter fikk et bedre resultat?

 2. Per Weiskvist Nov 13, 2009 Reply

  To put things straight. All we want, is to get the possibility, to compeed against eachother over the borders in the Baltics, on an even level (as good as it is possible in handicap races). That was the whole idea from the beginning of this initiative.
  I can tell you, that for me, it is total unselfish, because my boat is much much weaker on IRC, than it is under Danish Handikap.
  I think it would be nice, if the political organisations, would listen more to the users of their respektive rules, and come up with a new way of thinking, instead of coming afterwards, and try to sweep in front of their own door. IRC is very easy to use, and almost all other handicap system can be converted to an IRC Certificate, so that is the main reason for the choice of rule, for the new exiting Baltic Circuit. Times change, but Baltic IRC Open is ment as an opertunity for Boatowners in the Baltic countries, to meet and have fun, at a competitive level.

 3. Jag seglade i Norge en gång, Sandefjord, på NM i Laser.
  Polisen väckte oss i tältet en morgon och trodde vi var inbrottstjuvar eftersom vi hade tre kompasser i bakrutan på min Volvo 242 DL. Det var inte lätt att hitta en plätt med gräs och få ner tältpinnarna.
  Danmark är bättre. :-)

 4. Ragnar Wisløff Nov 20, 2009 Reply

  Jeg finner NORC og NORLYS (Thomas Nilsson uttaler seg på vegne av disse to norske klasseklubbene) sin argumentasjon tendensiøs, demagogisk og stigmatiserende. Jeg forstår klubbenes syn slik at om jeg skulle forsvare IRC kan den eneste grunnen vœre at min båt vil få en relativt sett bedre rating, at jeg således er en udemokratisk og tvilsom person.

  Jeg tror disse to klasseklubbene skal vœre veldig forsiktige med å uttale seg slik. De polariserer seilerne, skaper et inntrykk av at det finnes en og bare en sannhet som man må bekjenne seg til dersom man skal drive med respittseiling i Norge.

  Om målet virkelig er å skape “mulighet for flest mulig til å konkurrere på mest mulig rettferdig måte tiltross for ulike båter og ikke minst skape trygghet og forutsigbarhet”, er ikke tåkeprat og demagogi veien å gå.

  Gi objektiv og korrekt informasjon om hvilke karakteristika, fordeler og ulemper de ulike målereglene har – for arrangører og seilere. Da kan vi få en debatt og et beslutningsgrunnlag. Kanksje IRC faktisk skal erstatte ORC/IMS? Desverre er slik informasjon fullstendig fravœrende i NORLYS og NORC’s argumentasjon. At det utstedes 400 IRC målebrev i USA er akkurat like interessant i denne sammenhengen som at bilen til naboen er grønn.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.