IRC-debatten drar igång i Norge

Færderseilasen har ju öppnat för IRC och deltagande i Hanseboot IRC Baltic Open precis som Göteborg Offshore Race och ett antal danska race. Detta har också uppmärksammats i Seilas (Færderseilasen integrert i Baltic IRC Cup) och SEILmagasinet (Ny storbåtserie fra 2010) och nu drar debatten igång.

Inte helt oväntat så är det NORC, med Thomas Nilsson, i spetsen som manar folk till att ta det lilla lugna. Man kan ju se den här serien som en direkt konkurrent till Skagerrak Cup som drevs av NORC med ORC Club som respitregel. Thomas sitter ju också i ORC Promotion & Development Committee, vilket kanske bidrar till ett tydligt ställningstagande mot IRC.

Vi känner igen diskussionen? Vi hade den i Sverige, Finland och Tyskland för två år sedan. De tre länderna har hanterat frågeställningen på olika sätt, men det har ändå vuxit upp en IRC-klass parallelt med det lokala respitsystemet och ORCi. Man kan tycka vad man vill om detta, men man kan inte hindra det från att hända. Även i Norge finns ett antal båtägare som vill segla IRC, både lokalt med framförallt regionalt.

Frågan är om man i Norge kan lära sig någonting av de misstag som har gjorts i de andra länderna?

Mitt förslag är att så snart man kan samla båtägarna för en öppen och presigelös dialog kring vad de vill. Och då måste representanter från respektive organisation, de med kommersiella intressen och vi i media ta ett steg tillbaka.

Här är det öppna brev som skickades ut idag:

I kjent vinterstil konstaterer jeg at de ulike ratingdiskusjonene er i ferd med å blusse opp igjen i de ulike media og dette har gjort at både NORLYS og NORC den siste tiden har gjort sine felles refleksjoner rundt dette.

Du kommer oss som alltid litt i forkjøpt ( og det er bra) siden vi allerede har på plass en felles uttalelse rundt dette. Planen var å publisere denne i ulike mediaer i løpet av kort tid, men pga ditt innspill i dag starter jeg like godt her nå. Det jeg skriver under er derfor forankret sentralt hos både NORLYS og NORC. Jeg vil i løpet av kort tid også legge dette ut i ulike forumer , samt videre distribuere dette til en rekke andre sentrale personer/mediaer


NORLYS målsetning er å kunne tilby LYS-regelen til bredden av norske seilere, mens NORC er en interesseorganisasjon for toppnivå innen respittseiling og en tilrettelegger med målsetning om gode og rettferdige arrangementer for de beste og mest aktive seilerne. NORLYS er per dags dato i tillegg IRC national rule authority for Norge, da måledataene i deres database er grunnlaget for norske IRC målebrev når det er behov for slike målebrev. NORLYS har i samråd med NORC en klar oppfatning av at det ikke bør åpnes for flere ratingssytemer i Norge enn det er seilere til. Det er et felles ønske for begge organisasjonene å samle flest mulig “tilsvarende” båter til seilaser i et format som er tilpasset nivået til de som deltar.

Når det gjelder valg av toppnivå respittsystem, vil det uansett kun være snakk om et par titalls båter dette gjelder i Norge , uansett hvilken måleregel man måtte velge og falle ned på, og innføringen av nye måleregler vil derfor ikke øke deltagelsen på dette nivået, men heller splitte med færre deltagende båter i flere klasser som resultat. De ulike ratingdiskusjonene bærer derfor preg av at det her bygges opp veldig store bølger på et bittelite hav.

Uansett mener begge organisasjonen det er uheldig at man setter døren åpen for innføring av nye respittsystemer uten politisk føring. Flere alternative systemer vil nemlig medføre følgende:

– mindre konkurranse, redusert den idrettslig kvalitet og medføre lavere sportslig nivå

– skaper problemer for arrangører og øker kostnadene på arrangementene. For en arrangør er det knapt nok lønnsomhet i dagens deltakelse når det gjelder seiling på toppnivå innen respitt. Deler vi opp i flere klasser vil kostnadene mest sannsynlig øke og det er liten grunn til å tro at deltakelsen vil øke tilsvarende.

Seilsporten er derfor tjent med en sterkere styring for å favorisere det idrettslige, nemlig at flest mulig og mest mulig like båter konkurrerer mot hverandre. Her burde kanskje våre nasjonale myndigheter føle ansvar. Slike direktiver virker nødvendigvis som en rød klut på mange, men her må vi forstå hva det dreier seg om. Det er ikke snakk om å styre seilernes valg av båttype eller klasse, men når vi velger respittsystem er det for å skape mulighet for flest mulig til å konkurrere på mest mulig rettferdig måte tiltross for ulike båter og ikke minst skape trygghet og forutsigbarhet. Det sier seg selv at det blir forvirrende og ødeleggende for sporten om flere systemer benyttes for tilsvarende typer konkurranser.

Det kan kanskje være interessant for en seilforening å hive seg på den gratis markedsføringen de får ved å invitere til seiling under nye ratingregler som er i vinden bokstavlig talt, men dette er som å pisse i buksa i den nasjonale seilsportens interesse. Vi trenger ikke flere respittsystemer samtidig og bør ikke hive ut det vi har før vi har et bedre alternativ. Lite tyder på et slikt alternativ eksisterer i dag.

NORLYS og NORC er enige om at grunnlaget for suksess for en regatta ikke hvilket ratingssystem som benyttes, men at MANGE tilnærmet like båter seiler mot hverandre og at resultatet føles sånn noenlunde rettferdig (i den grad det er mulig innen respittseiling). Man er også enig om at det er viktig at man benytter seg av demokratiske prosesser og at norske seilere har påvirkningskraft igjennom demokratiske valgordninger slik man i dag har i både LYS og ORC.

Både NORLYS og NORC er av den oppfatning at en av de viktigste suksess faktorene er et godt samarbeid mellom landene i Nord Europa (dvs i det område det fleste av oss seiler) og at dette foregår på forbundsnivå og at man igjennom disse organene enes om hvilken regel som skal benyttes på elite nivå i vår region. Uten en slik politisk føring er det de kommersielle interessene som setter agendaen og det er vi ikke tjent med. Det er også ønskelig at en slik dialog også gir samarbeid mellom de ulike breddereglene i de ulike landene

Innføringen av event nye måleregler i Norge KAN og MÅ IKKE basere seg på at man hører på de som roper høyest og som i de fleste tilfeller kun har som agenda å promotere et ratingsysten som favoriserer seg og sin båt.

Thomas Nilsson

T +47 66 76 50 42 . F +47 66 79 74 83
M +47 900 66 128. E thomas@norc.no
www.norc.no