Fakta om båtlivet i Sverige 2012

faktaombatlivet.jpg
Allt man behöver veta om båtlivet i Sverige? Det pratas ju en del om att båtlivet är i förändring? Då hade det varit intressant att försöka belysa det mer är in en passus i slutet?

Om någon drar några briljanta slutsatser så får ni gärna delge oss.

SVERIGE ETT STORT BÅTLAND
Sverige har, med några av världens största skärgårdar och med många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. En levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. Fritt handredskapsfiske längs våra kuster och i de stora sjöarna ger ett ytterligare värde.

Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong.

Sverige har en stark båtindustri som ger exportinkomster och arbets-tillfällen inte minst i glesbygder. Det finns ett starkt växande intresse från båtägare i våra grannländer att förlägga semestrar till svenska vatten och hamnar vilket också är en viktig och ökande intäktskälla.
Med detta som bakgrund är det inte svårt att förstå att båtlivet betyder väldigt mycket för många svenska regioner, företag och utövare och att Sverige med rätta kan kallas ett stort båtland.

BRA GEOGRAFI FÖR BÅTLIV
Sverige har från Haparanda i norr till Svinesund i väster en kust på 2 700 km. Räknar man alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Det motsvarar en femtedels varv runt jorden.

Sverige har några av världens största skärgårdar med sammanlagt över 60 000 öar. Enbart Stockholms skärgård har 30 000 öar. I landet finns 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Över 8,5 procent av landets yta täcks av sjöar och vattendrag.

BÅTSVERIGE I VÄRLDEN
Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka åtta i vårt land. Endast våra nordiska grannar Finland och Norge samt Nya Zeeland uppvisar en liknande båttäthet. Som jämförelse går det 18 personer per fritidsbåt i USA, 40 i Holland, 130 i England, 185 i Tyskland samt 450 i Japan.

1 Comment

  1. Clifford Feb 29, 2012 Reply

    Man får tydligen i 450 pers i en japansk båt och 8 pers i en svensk. Man får väl förutsätta att båtarna är något sånär lika i storlek så slutsatsen måste bli att japanerna är väldigt små…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.