Klassvinnare i ÅF Offshore Race misstänkt…

Det har ju varit lugnt och fint när det gäller regelbrott (förutom Farr 30-klassen som hade en del stökiga överklaganden). Men nedanstående nyhet kanska är början på något? Vilken båt pratar vi om?

Vinnare i segling runt Gotland misstänkt för brott

En av vinnarbåtarna i havskappseglingen runt Gotland i somras, misstänks för brott mot reservatföreskrifterna vid Lilla Karlsö. Båten passerade bara 100 meter från öns västra sida, där det är förbjudet att passera under fåglarnas häckningstider.

Åklagaren har nu inlett en förundersökning om seglatsen i naturreservatet.

Tillträdesförbud
Det var sen eftermiddagen den första juli i somras som segelbåten gick in i det område där det är tillträdesförbud. Båten upptäcktes av skepparen på Stora Karlsöbåten – och hade då kursen mot de grund som ligger vid Lillön.

Personalen på Lilla Karlsö observerade båten och tog bilder. Båten gick så nära ön som 100 meter, trots tillträdesförbudet på 500 meter.

Fågelberg
På den sida som båten passerade mellan Lillön och Stora Karlsö finns ett fågelberg med tordmular och sillgrisslor och är också häckningsplats för pilgrimsfalk. Det finns också en sälkoloni i vatten utanför ön och gott om andfåglar.

Fåglarna stördes och av erfarenhet vet man att ägg och ungar dras med när fåglarna i panik kastar sig ut från klippväggarna och ungarna dödas vid kraschen nedanför väggen.

Även kullarna med ejder riskerar att skingras när båtar går genom området, vilket betyder att ejderungarna blir ett enkelt byte för trutar.

Tydligt utmärkt
Vattenskyddsområdet är tydligt utmärkt på sjökort och det finns också flera prickar som visar var vattenskyddsområdet är. Segelbåten gick precis förbi en av prickarna.

Vädret var klart och det fanns inget som talade för att det var något tekniskt strul som gjorde att båten överträdde bestämmelsen, skriver tillsynsmannen i sin anmälan.

Vid middagstid dagen efter att båten seglat för nära Lilla Karlsö gick båten i mål som vinnare i sin klass.
Polisen ska inom kort förhöra skepparen om hur han ser på det som hände under tävlingen.

Frågan är om besättningen får behålla segerpokalen, om de blir dömda för att ha seglat in i reservatet.

(SR/Gotland)

Tipstack till Anneli Ekholm och Skärgårdsbryggan.