Sweet… Grand Soleil GP42


Patrick på Condevor Sailing Team tipsade om Grand Soleil GP42 ORC (är det försent att avbeställa 43:an, Patrick?). 12,80 x 3,90 m x 4400 kg. Med rorkult :-)