Inte bara snack…

Det har ju snackats en del både online och IRL (In Real Life) om IRC/IMS (“IMS contra IRC – en tidsinställd bomb” & “IRC på Gotland Runt?“). Just nu går debatten het på regatta.nu, och det skall skapas ett “Nätverk för IRC”:

“I en mängd olika forum och diskussionsgrupper utrycks starka viljor att kappsegla enligt IRC. Orsakerna och argumenten är olika. Många moderna och sportigare båtar straffas orimligt mycket av IMS. IRC har fått en stark global spridning med undantag av främst Östersjön. IMS upplevs av en del som krånglig och dyr mättekniskt. IMS leder inte primärt till utveckling av snabba och välseglande båtar. Etc.

För att verka för införandet av IRC vid svenska regattor, fördjupa diskussionen och för att få en bild av hur många som verkligen har ett intresse för detta behöver ett nätverk skapas för oss som har ett intresse för IRC. Ett första steg är att upprätta en maillista över intresserade seglare. Det enda som du som vill vara med på denna lista behöver göra är att sända ett mail till irc.2007@hotmail.com. Skriv gärna några korta rader om dina synpunkter samt vad för någon båt du seglar.

Lars Sörqvist
X-35 One Design, SWE-137″