Sweet… Sun Fast 3200

Sun Fast 3200
Jean-Marie Liot har skjutit lite bra bilder på nya Sun Fast 3200. Den annonserades på Paris-mässan i december, men sedan har man inte sett så mycket.

Video och polardiagram.

Ser ju kaxig ut?

Sun Fast 3200

Sun Fast 3200

Sun Fast 3200

Sun Fast 3200

Sun Fast 3200

Sun Fast 3200