RRS 2009-2012

Nästa år kommer det nya kappseglingsregler. De största förändringarna handlar om rundning av märken (och att två båtlängder nu blir tre). Rule2blog har gjort en bra sammanställning där man jämför med dagens regler.

Någon annan kanske har bra koll?

Tipstack till RRS (Look to Windward), som också diskuterar ändringarna här.