Vilka egenskaper gör en segelbåt attraktiv?

En kille som heter Ola Nyström läser Industridesign är lite nyfiken på hur olika människor ser på olika egenskaper hos en segelbåtar. Så vi kan väl hjälpa honom med att svara på hans undersökning:

Här är undersökningen.

Jag arbetar med ett examensarbete i Industridesign på Göteborgs Universitet.

Syftet är att utforska nya designmöjligheter för en segelbåt som vänder sig till en yngre målgrupp av mer eller mindre vana seglare.

  • Hur skiljer sig unga seglares värderingar och tankar om segling från äldre, erfarna från nybörjare?
  • Hur tilltalar man de som drömmer om att segla och ett liv på sjön men inte ännu har båt?

Förutom priset, vilka egenskaper är det som gör en segelbåt attraktiv?

Tanken till projektet kom till som en motreaktion till att segelbåtar (särskilt från svenska tillverkare) blir allt större, exklusiva och dyra. Finns det då möjligheter att tänka tvärtom, enkelt, lätthanterligt och billigt? Vad är motsvarigheten till en SmartCar för sjön?

Tanken är att denna undersökningen ska ge en grund för fortsatta intervjuer.