Skip to content

17 Comments

 1. Patrick L
  May 19, 2009 @ 13:40

  Intressant att man som båtägare med IRC-mätbrev inte har fått mailet.

  Reply

 2. Peter Gustafsson
  May 19, 2009 @ 13:48

  Kanske en konspirationsteori :-)

  Du har mailet nu!

  Glöm inte att förnya mätbrevet: http://www.ssf.se/tk/irc/Idoc.asp

  Reply

 3. Patrick L
  May 19, 2009 @ 14:16

  Inte konspiration kanske men om jag inte har fått det kan det ju finnas fler IRC-ägare som inte har det heller. Men det löser sig säkert med tiden, kanske är det bara tunna linjer ut från mailservern. Där har du ett business case :-)

  Reply

 4. Stefan Peterson
  May 19, 2009 @ 17:51

  Ett typiskt exempel på oskickligt hanterande från vem vet jag inte men att inte fler än vad det finns aktiva någorlunda intresserade respitseglare så borde det kunna hanteras inom ramen för ett förbund. Att hålla på och bilda nya förbund varefter mätregeler eller annat som hör segling till visar på en omognad som gör att vi får de svaga förbund vi förtjänar. Jag hoppas att SSF avslår ansökan men sätter press på SHF att vidta kraftiga åtgärder för att ena seglarna istället för att hålla på med de här sandlådeaktiviterna. Jag har mycket synpunkt på hur SHF arbetar och hur de fösöker utveckla sin verksamhet men det hindrar inte att jag ser dem som det förbund som representerar mina intressen med de fel och brister det har.

  Stefan Peterson

  Reply

 5. Bosse
  May 19, 2009 @ 18:13

  Stefan, du är säkert välkommen att arbeta aktivt i SHF och hjälpa dem upp ur sandlådan :-)

  Bosse

  Reply

 6. Peter Gustafsson
  May 19, 2009 @ 19:25

  Kunde inte låta bli att lyfta fram en gammal kommentar från dig Stefan, som känns ganska symtomatisk i sammanhanget. Och jag förstår att du känner att de representerar dina intressen ;-)

  Lite över allt dyker debatten om respit system upp och inte helt sällan blir den nästan religiös. Jag önskar så stora fält som möjligt med båtar som har liknande potential. Just nu ser jag IMS 600 och 670 som möjligheten i Norden. Om IRC lobbyisterna vinner och tvingar fram ett byte lär vi tappa några år med möjlighet till större fält. Jag slutade prenumerera på SeaHorse för jag kroknade på allt IRC tjat. Och dessutom tycker jag First 34,7 ser ut som en under riggad uppblåst båt knappast någon fomidabel havets vinthund. Men om alla byter till IRC då kommer jag också men under protest.

  Nu får du väl Seahorse ändå som “mervärde” till ditt ORCi-brev?

  Debatten handlade om att KSSS hade öppnat för IRC på Gotland Runt 2007, men SHF satte resolut stopp för det. Precis som man nu vill sätta stopp för ett IRC-förbund? http://www.blur.se/2007/01/12/irc-pa-gotland-runt/

  Reply

 7. Morran
  May 19, 2009 @ 20:21

  Men nu har väl Stefan (på SSF) trillat av stolen. Tror han verkligen att vi inte visste vad vi gjorde när vi gick med som medlemmar i IRC-klassförbundet, …. att vi inte hade läst stadgarna som ligger till grund för förbundet, …att vi inte förstått vad vi har läst?? Nej det är nog Stefan som INTE har förstått – att vi vill ha ett eget klassförbund och INTE vara medlemmar i en tänkt “paraplyorganisation” som sååå intensivt och sååå länge motarbetat oss, och nu tydligen med hjälp av potentaterna på SSF. Och du Patrick L – jag tror mailet från SSF-Stefan bara skickades till IRC-medlemmarna.

  Reply

 8. Lars Sörqvist
  May 19, 2009 @ 23:35

  Jag tror att många i denna debatt underskattar komplexiteten i att starta och driva ett klassförbund. Att jämföra en respitregel med en vanlig entypsklass är nog dessutom en ganska dålig jämförelse. Själv har jag lett Expressförbundet, brädseglarförbundet och nu X-35. Min erfarenhet från dessa ganska “enkla” förbund är att det alltid blir några få som får dra en stor del av lasset. En internationell respitregel kräver dessutom ett stort internationellt engagemang om man vill vara med och påverka saker och ting. Här krävs massor med tid och andra resurser (det kostar t ex att flyga på möten i England…) samt ett starkt kontaktnätverk. Mycket av detta finns inom SHF.

  Jag var själv med och debatterade denna fråga för några år sedan då jag upplevde att det då fanns ganska stora brister. Då ignorerades IRC. Min upplevelse är dock att det hänt massor inom SHF sedan dess. Jag har följt utvecklingen med stort intresse genom att gå på årsmöten, studera aktiviteter, etc. Utifrån detta hävdar jag att en mycket positiv förändring skett! Idag har SHF en mycket mer objektiv inställning till olika respitregler. SHF största satsning just nu är t ex Commodores Cup, vilket faktiskt är IRC…

  Istället för att skapa olika respitregelförbund, som motarbetar varandra och i värsta fall bara gör det rörigt för merparten seglare som är mindre insatta, anser jag att det är bättre att skapa ett stark sektion INOM SHF som verkar för IRC. Då kan de som önskar både nyttja kraften i SHF och verka för IRC.

  Jag ställer mig dessutom tveksam till huruvida ett förbund ska marknadsföra en regel. Regler ska väl tillhandahållas verefter det är seglarnas egna val som ska avgöra vilka regler vi seglar efter. Regler är något som ständigt utvecklas och förbättras. Det är sunt att föråldrade regler ersätts med nya bättre. Att organisera sig kring en regel innebär att man indirekt motverkar utveckling och förändring. Tänk om man gjort så för 100 år sedan. Då hade vi kanske alla seglat runt i R- eller J-båtar (och nu tänker jag inte på sådana J-båtar som Peter avgudar)… Ett förbund som verkar för havskappsegling totalt måste ju då vara rätt väg!

  En observation är att många får det att låta som att SHF har en negativ inställning till IRC. Viktigt är nog att inse att ett förbund inte i sig kan ha en inställning till något utan att denna inställning i så fall finns hos de personer som driver detta förbund. Följaktligen kanske bristen snarare är att de som tycker en massa saker inte personligen engagerar sig, går på möten, etc. Påminner mycket om debatten här för ett tag sedan gällande LYS. Alla hade väldigt mycket synpunkter, men när LYS-kommittén gick ut och frågade efter folk som ville engagera sig i LYS-arbetet så blev det plödsligt väldigt tyst…
  Lars S

  Reply

 9. Peter Gustafsson
  May 20, 2009 @ 08:41

  Lars, SSF är faktiskt förvånade över hur många intresseanmälningar man har fått från folk som vill arbeta med LYS. Kanske seglare (som du och andra) faktiskt vill engagera sig om förutsättningarna är rätt!?

  Med sex-åtta X-35 så hade det väl varit bättre om ni också var en avdelning inom SHF? Ni seglar ju samma race som ORCi och IRC och kan säkert få dual-scoring som egen klass…

  Reply

 10. Stefan Peterson
  May 20, 2009 @ 08:53

  Patrik som är aktiv i SHF och för övrigt även Kjell på SSF som båda gör ett bra jobb tycker det nog är lite fnissigt om jag betraktas som en SHF kramare. Men man måste inte alltid torgföra sina åsikter utan ibland kan debatten föras på annat sätt. Jag håller med Lars att bedriva en föreningsverksamhet som dessutom förväntas ha internationella kontakter är inte i nuvarande generation som att starta en grupp på Facebook. Så jag upprepar att det är bättre och påverka inom SHF än att splittra upp ännu mer.

  Trevlig helg som förhoppningsvis blir på havet.
  Stefan

  Reply

 11. Lars Sörqvist
  May 20, 2009 @ 09:36

  Peter:
  Jag skulle gärna vara med i ett “megaförbund” som var starkt och sköter administration, kontakter etc. Personligen tycker jag att det är seglingen i sig som är kul. Att jag engagerar mig i förbund etc beror dels på att någon måste och dels på att jag, som du vet, har en hel del synpunkter och då anser att jag inte bara ska vara en tyckare…

  Gällande X-35 och SHF stämmer det nog dessvärre inte så bra då vi primärt sysslar med bankappsegling. Alla våra mästerskap seglas på kryss-länsbana, vilket är den segling jag uppskattar… Sedan är vi med på GR, men det är nog bara för att det är en klassisk regatta här i Stockholm…

  Som en internationell ISAF entypsklass förväntas vi dessutom ha ett eget nationellt förbund.

  Förövrigt är vi 11 båtar i Sverige (och 250 i värden) just nu… 3 nya båtägare i år!
  …och ryktet går om att fler ska vara på G!

  Hälsningar
  Lars

  Reply

 12. KalleK
  May 20, 2009 @ 10:30

  För det första så är det aldrig någonting som hindrar någon att starta en intresseförening av vilket slag det än är i Sverige, vi har föreningsfrihet och om vissa IRC seglare önskar ha en förening så är det väl bara bra.

  Men sedan skall både seglarna och SSF fundera noga på hur man organiserar sig och det är inte helt lätt eller ens glasklart inom vår något yviga sport. Det är helt klart att den splittring inom sporten som fanns tidigare och det revirtänkande som t.ex. IMS världen visat inte varit enbart tillgodo för att uttrycka sig milt. SHF har nog likaså varit skyldiga till faktionstänkande och kanske fortfarande är det, men är bästa lösningen att skapa en annan faktion? Och SSF är lite förvirrade och inte helt bestämda hur man ser på organisationen vad det gäller uppdelningen geografisk, klassvis, kategorier eller vad det nu kan vara. Det finns många svar på frågan och inget är nog absolut rätt men SSF måste vara aktiva, tydliga, flexibla och lyhörda här och samtidigt så skall det som är aktiva och entusiastiska uppmuntras. Jag är ganska säker på att de som är alltför dogmatiska inte heller hjälper seglingsporten framåt.

  Kalle

  Reply

 13. Peter Gustafsson
  May 20, 2009 @ 10:53

  Helt rätt Kalle. Detta är ett utmärkt tillfälle för SSF, SHF och andra grupperingar att sätta en plattform som skulle kunna bli ett lyft för Svensk storbåtssegling de kommande 3-5 åren.

  Det som är positivt med denna “sandlådedebatt” är att det nu faktiskt kommuniceras i viktiga frågor.

  Reply

 14. Lars Sörqvist
  May 20, 2009 @ 11:17

  Det är flera olika delar i denna fråga som nog bör särskiljas:
  1) Att starta en intresseförening för IRC är fritt fram för vem som helst som KalleK påpekar. Detta är t o m något RORC (IRC) uppmuntrar då de vill att vi ska ha en “båtägarförening”.
  2) Att bli ett av SSF registrerat förbund är en annan sak. Här krävs en hel del formalia och arbete enligt RF:s och SSF:s regelverk.
  3) Teknisk hantering av respitregler sköts direkt av SSF, men om Sverige vill vara med att påverka och positionera våra intressen så krävs att ett svenskt förbund engagerar sig i det internationella regelarbetet (mycket krävande).

  Diskussionen som just nu pågår handlar om punkt 1 och 2 ovan. Själv tror jag att det är jätteviktigt att en stark “båtägarförening” enligt punkt 1 bildas som kan marknadsföra och propagera för IRC-seglande! Detta kan ske innom SHF eller utanför – spelar ingen roll även om samverkan hur som hellst krävs. Att däremot upphöja denna organisation till förbund (enligt 2 ovan) tycker jag dock är olämpligt. Detta innebär ett stort ansvar, massor av administration, internationellt komittéearbete, etc. Tror helt enkelt att SHF med sina kontakter är mer lämpade och utgör en garant för kontinuitet! En “båtägarförening” skulle ju kunna dra nytta av SHF:s arbete och därigenom fokusera på den för dem vässentliga frågan hur man får fler båtar att aktivt kappsegla…

  Numera, vilket ej var fallet för några år sedan, bedömer jag att SHF har en relativt objektiv inställning till olika respitregler och därigenom utgör en bra grundplattform! Dessutom är SHF ju redan djupt engagerade i RORC som förvaltar/utvecklar IRC. Att över en natt utveckla sådana personkontakter via ett nystartat förbund bedömer jag som orimligt! Att bara bekosta resor till RORC:s möten för ett litet nystartat förbund kommer att kosta medlemarna höga mycket medlemsavgifter…
  Lars

  PS Förövrigt tycker jag att IRC är jättekul då Tim Harrington fortsätter att vinna i England med sin X-35:a….
  http://www.rorc.org/raceresults/2009/redfunneleasterchallenge/es01os.html
  När jag frågat honom verkar det dessutom inte som han gjort några större optimeringar. En entypsbåt klarar sig tydligen bra på regeln…

  Reply

 15. Patrick L
  May 20, 2009 @ 11:52

  Helt rätt, Lars. Detta är exakt vad SHF som förbund argumenterar för. Att bilda en IRC OA är något vi välkomnar och vi har sökt representanter för en sådan så sent som i vintras. Vi anser däremot att SHF är en lämplig organisation för att administrera klassen nationellt och internationellt – vilket vi i praktiken redan har gjort i två år. Det var syftet när beslut togs 2007 om att ändra SHFs inställning till att vara neutral i förhållande till respitklasserna och låta båtägarna själva styra vilken regel de vill segla efter och det är så vi har jobbat.

  Vi uppdaterade dock inte stadgarna korrekt då och därför sitter vi nu i denna situation. Som ni kanske minns så arrangerades dock IRC RM förra året av Nynäshamns Segelsällskap och SHF så åtminstone ansågs vi då företräda klassen trots att inte våra stadgar var korrekta. Så denna situation har faktiskt skapats utifrån en formalitet och vi har hoppat tillbaka tre år i tiden i diskussionen.

  Det finns mycket att säga om den här processen också när det gäller SSF:s hantering. Jag skall återkomma till det i sinom tid men nu måste jag hasta vidare.

  Reply

 16. Richard
  May 21, 2009 @ 00:37

  Jag är en av initiativtagarna till det nya IRC förbundet och har varit bortrest och missat de senaste diskussionerna i ämnet. Jag la upp texten från vår ansökan till SSF om någon är intresserad av att läsa på sweirc.se. Sidan är väldigt beta än så länge men där går att hitta kontaktuppgifter och lite annat så länge.

  Vi startade förbundet för att det inte fanns något och vi ansåg att IRC frågan stått och stampat i några år. Vi tycker det är olämpligt att ett förbund ska representera två konkurrerande regler, i synnerhet SHF som på ett tydligt sätt visat att man föredrar ORC.
  Vi vill ju marknadsföra IRC och hjälpa klassen att växa.

  Debatten om vilken regel som är rättvisast vill vi inte lägga oss i utan konstaterar endast att IRC verkar vara den regel som är populärast just nu i världen och för oss som tittar på att skaffa en ny båt inom de närmaste åren är IRC båtar de som står för hela utbudet.

  Vi kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss den reaktion detta skulle väcka hos SHF. Vi trodde i vårt enfald att vi skulle bli tackade för att vi engagera oss. Vi kända att vi fick låta SHF och SSF reda ut sina meningsskiljaktigheter men nu har tiden gått och inga nya båtar har skaffat mätbrev för varken IRC eller ORC vad jag vet.

  Ni som har frågor kring IRC kan kontakta oss via sweirc.se det är dock Kjell Marthinsen på SSF som kan ge de klaraste beskeden vad gäller mätning än så länge.

  Reply

 17. richard
  May 21, 2009 @ 11:25

  Jag var nog lite trött i bollen igår när jag skrev detta men nu har jag i alla fall lagt upp texten från vår ansökan på http://www.sweirc.se

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.