Ägarmöten

Jag kommer informellt att samla aktiva båtägare på västkusten (typ LYS 1.25 och uppåt) för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Till exempel vad och hur vi vill segla nästa säsong, hur kan vi samordna och göra saker och ting enklare. GKSS kommer också att vara med en kort stund för att få input inför Göteborg Offshore Race 2010.

Observera att jag inte tar på mig något som helst ansvar här, utan jag fungerar bara som facilitator.

Måndag 2/11 18:00 på GKSS. Anmälan med namn, båt & telefonnummer på peter@blur.se. Har ni specifika saker ni vill ta upp, skriv en kort notis om det också.

Motsvarande ägarmöte kommer att ske i Stockholm i slutet av oktober eller början av november. Exakt datum är ej bestämt men Ralf Aspholm återkommer inom kort med riktad inbjudan med tidpunkt och plats för detta. Intresserade ägare mailar ralf.aspholm@datacom.se och meddela att man är intresserad av att delta, vilken båt man äger och om det är några specifika frågor man skulle vilja ventilera.