Sjäräddningssällskapet har koll

ssrs_01.jpg
Sjöräddningssällskapet är en fantastisk organisation på många sätt. Först och främst räddar man liv. Utan statliga bidrag står man för nästan all sjöräddning i Sverige (70%) och man engagerar nästan 2000 frivilliga livräddare och massor av medlemmar.

Ja, ni fattar.

Och eftersom man är så beroende av människors engagemang, så har man lagt lite extra krut på kommunikation. Nu senast på Internet, där man har blivit helt outstanding efter att man lanserade sin nya “sociala hemsida” tidigare i år. Man utnyttjar Facebook på ett bra sätt (just nu 24,849 fans) och finns också på Twitter.

Det här ville man ju veta mer om, så jag kontaktade Camilla Vargman som varit vår projektledare för den nya webben och som är SSRS ansikte på Facebook.

Kanske kan det finnas paralleller till segelsporten, där behovet av att kommunicera med, och engagera, medlemmar, sponsorer och andra intressenter också är stort?

ssrs_03.jpg
Ni var ju tidigt ute på Facebook och hade många som följde er där?
Vi formulerade tidigt en strategi för hur vi skulle närvara i sociala medier. På Facebook hade några frivilliga eldsjälar startat en grupp med c:a 1000 medlemmar som vi tog avstamp i från och omformade till en supportersida enligt vår strategi.


I våras kom er “sociala hemsida”. Hur resonerade ni kring denna?
Vi utgick från vår vision – noll döda till sjöss – och ställde oss frågan hur kan vi nyttja nätet till detta. Målet är att öka sjösäkerheten genom kunskap och medvetenhet, något som visat sig effektivt genom åren. Förra året omkom 43 person i svenska farvatten. Det är 43 för många. Vi räddar liv, men vi vill rädda alla liv. Och då räcker det tyvärr inte med att vi är ute ur hamnen på 15 minuter. Eller att våra frivilliga sjöräddare når en nödställd inom en timme. Det måste till förebyggande åtgärder. Därför kan man på hemsidan bland annat följa larm, se räddningsbåtarnas positioner, ta del av sjösäkerhetsskolan, nyheter och få en tvådygnsprognos – som för första gången är illustrerat med effekterna av olika vindstyrkor och vädertyper.När hemsidan sjösattes hade vi nära 13 000 aktiva fans på Facebook och ville länka samman och låta de olika kanalerna korsbefruka varandra. Sociala medier som Facebook är ett sätt för oss att nå ut till en bredare och yngre målgrupp som kanske inte besöker sjöräddning.se. Vi vet att när fler engagerar sig och tar del av till exempel larm, så har det en förebyggande effekt. Det ökar också intresset för kunskap, rätt utrustning och förberedelser. Och det är ett viktigt steg på väg mot noll omkomna till sjöss.
 
Kan man redan nu se/mäta resultaten?  
Vi har satt mål för bla antalet besökare, gåvor och medlemskap. Vi sitter just nu och analyserar sommarens siffror så jag har inga exakta resultat. Men både antalet besökare, medlemmar och gåvor har ökat i jämförelse med samma period tidigare år. I samband med lanseringen märkte vi en markant ökning av antalet besökare.

ssrs_iphone.jpg
Vad gillar du själv bäst? Något som har överraskat?
Personligen gillar jag vädret, att man verkligen kan se effekterna av olika vinstyrkor och vädertyper. En överraskning var det succéartade mottagandet av kustväder-appen för Ipone som nådde en 1:a plats på iTunes lista över nerladdade gratisappar redan efter 2 dygn och toppade på strax över 4000 nedladdningar per dygn. Ett lyckat sätt att öka sjösäkerheten genom kunskap!
 
Engagemanget på nätet är ju stort även internt i organisationen?
Vi har fantastiskt många eldsjälar i organisationen som lägger ner ett behjärtansvärt engagemang som vi försöker lyfta fram och tacka i så stor utsträckning som möjligt bla genom ett belöningssystem för föredömligt engagemang.
 
ssrs_04.jpg
Vad har du för råd till andra som vill göra något liknande?
Det är alltid svårt att ge generella råd. Att göra en noggran förstudie och kartlägga vilka effekter man vill uppnå innan man funderar på tekniska lösningar är en framgångsfaktor. Precis som att utgå ifrån besökaren och inte den egna strukturen/organisationen. Vad man gör själv och beror tillstor del på vad man har för kompetens. Har man inte själv kunskapen om att strukturera information logiskt ur besökarens synvinkel kan det vara väl investerat att ta hjälp av en interaktionsdesigner.

Har ni fler saker på gång inom det här området?
Vi blickar ständigt framåt och kommer ta avstamp i analysen av sommarens siffror innan vi bestämmer oss för åt vilket håll vi ska ta nästa steg.