Kurs i segelbåtskonstruktion

segelbatskontruktion85.jpg
Kanske något för den dom är intresserad av design. Det var en bra kurs 1985, och förhoppningsvis har man uppdaterat den lite sedan dess…

Segelbåtskonstruktion
Lars Larsson och Rolf Eliasson, författare till boken ‘Principles of Yacht Design’ ger en kurs som Segling och Chalmers Professional Education arrangerar under 2011.

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av segelbåtar. Man behöver inte vara amatörkonstruktör för att ha nytta av kursen!

Föreläsare Lars Larsson – Professor i Hydrodynamik vid Chalmers. Konsult för 5 America´s Cup-projekt, i USA, Italien och Sverige. Erfaren seglare. Rolf Eliasson – Professionell båtkonstruktör. Specialist på långfärdsbåtar. Har vunnit flera internationella konstruktionstävlingar. Mycket erfaren långfärdsseglare.

Kursplan

  1. Lars Larsson Metodik vid konstruktion, val av båttyp och storlek (specifikation), skrovgeometri, stabilitet, bedömning av sjövärdighet.
  2. Lars Larsson Skrovutformning. Olika typer av skrovmotstånd i lungt i vatten och vågor, minimering av skrovmotståndet, inverkan av skrovlighet.
  3. Lars Larsson Strömning kring vingar. Applikation på köl och roder: planform, sektionsform, statistik betr. köl- och roderdata. Applikation på segel: planform, bukfördelning, maststörning.
  4. Lars Larsson Segelbåtens balans motor och propeller. uppskattning av båtens totala mostrånd i hårt väder, effektbehov, optimal propeller, propellermotstånd vid segling.
  5. Rolf Eliasson Riggkonstruktion. Krafter i mast och rigg, maststyvhet, fraktionsrigg, bom, spridare. Skrovkonstruktion. Belastningar och deformationer, krafter från köl och roder.
  6. Rolf Eliasson Materialval. Glasfiber, exotiska material, utmattning, sandwich, ISO-standards och deras tillämpning. Inredning. Däckslayout.

Tidplan
Stockholm torsdagar; 17/2, 24/2, 10/3, 17/3, 21/3 och 31/3
Göteborg måndagar; 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 21/3 och 28/3

Upplysningar och anmälan
Antalet platser är begränsat.
Tid 18.00 – 22.00
Plats: Göteborg: Sal HA1, Hörsalsvägen 4, Chalmers tekniska högskola
Plats: Stockholm: Q1 Entreplan Osquldaväg 4, KTH

Anmälan görs genom inbetalning av kursavgiftoch ev. bokkostnad till bank-giro 5506-0172, Chalmers Professional Education.

* Segelbåtskonstruktion / behöver ej anges om din bank inte har tillräckligt antal tecken
* Deltagarens namn
* E-post och telefonnummer
* Deltagande i Stockholm ange S eller Göteborg ange G
* Ev bokbetalning

Betalnings /anmälan bekräftas via e-post gäller som inträdesbiljett. Studerande måste uppvisa studentlegimitation. Boken delas ut vid entrén.

Kursmaterial
Kursboken´Principles of Yacht Design’ av Lars Larsson och Rolf Eliasson (Adlard Coles Förlag, London) men kursen ges på svenska. Boken säljs till specialpris till kursdeltagare för 400 SEK inkl moms. Obs tredje upplagan

Kursavgift
är 1500 SEK inkl moms. För studerande 1000 SEK inkl moms. Alla avgifter återbetalas om du inte kan beredas plats på kursen.

Sista anmälningsdag
är den 10 februari, 2011

Mer info här.