Chalmers Formula Sailing – linväv & cashewnöt

Vad tror vi om den här designen från Chalmers – känns som ett projekt som kan sluka mycket studietid :-)

Bakgrund
2005 startade Paolo Procesi, från Roma3 University, och yacht designern Massimo Paperini tävlingen 1001 Vela Cup. Båtarna i tävlingen skulle vara små jollar, som var designade, byggda och tävlade av studenter från de deltagande universiteten. Flera italienska universitet antog utmaningen direkt, och sedan dess har tävlingarna hållits årligen, arrangerat av Roma3 University. Omkring 10 universitet har deltagit varje år, där universitet utanför Italien bara deltagit två gånger tidigare. I december 2016 blev Chalmers inbjudna, och förberedelserna för deltagande i tävlingarna 2018 gjordes under vårterminen 2017.

Projektet drog igång i augusti 2017, där åtta studenter på masterprogrammet Naval Architecture and Ocean Engineering ska designa och bygga båten under en kurs på 15 HP. Projektet är dock mycket tidskrävande och studenterna lägger ner mycket tid under sin fritid för att kunna nå sitt mål; att vinna tävlingen.

Tävlingen
Tävlingen är uppdelad i två delar. I början på året har alla universitet möjligheten att utmana föregående års vinnare i ett släptest. Vid en utmaning så körs tester med och utan centerbord och roder, och resultatet baseras på skrovens vattenmotstånd.

Andra delen av tävlingen kommer att hållas i september i Palermo, där alla båtar deltar i en regatta uppdelad över tre dagar. Två handledare till projektet, Lars Larsson och Adam Persson, blev inbjudna och var nere och kollade på 2017 års tävling i Palermo.

Båten
Båten är designad utefter en “box rule”, med få restriktioner på dimensionerna:
Loa = 4.6m
B = 2.1m
Sail Area = 33m2

Båten måste vara ett monohull, och vikten utav båten måste minst bestå utav 70% organiskt material. Chalmers Formula Sailing har valt att bygga båten i en sandwichkonstruktion där kärnan består utav balsaträ, som sedan lamineras med linväv och cashewnötbaserad epoxy. Med detta uppskattas det att den organiska mängden kommer att vara upp emot 80% utav den totala vikten.

Centerbord och roder får byggas med kolfiber, och detta kommer mest troligtvis att användas i Chalmers projekt.

Vad gäller mast och segel, så kan detta beställas från en utomstående leverantör, där North Sails och Seldén Mast har hälpt och gjort detta projekt möjligt.
Vingsegel och foils är tillåtna enligt reglerna, detta är inget Chalmers Formula Sailing kommer att ha på sin första design, dock kommer ett kandidatarbete att hållas på Chalmers under våren, där foils ska designas för Chalmers Formula Sailing-skrovet.

Båten kommer troligtvis att ställas ut på båtmässan i Göteborg och Stockholm under 2018, där handledare och studenter kommer att finnas på plats.