Kappsegla utan mätbrev?

Ni som har följt med i turerna kring Hermanö Runt vet att det är svårt för en tävlingsledning att hantera de båtar som saknar mätbrev. Man vill att de skall vara med för att det är ju roligare ju fler man är, men man gör formellt fel och riskerar tråkiga efterspel.

Så frågan är hur man gör detta på bästa sätt?

Jag tror också arrangörerna hade uppskattat att det fanns en “best practice” som seglarna stod bakom, så att det fungerade nästan likadant överallt.

Vad finns det för bra exempel runt om i Sverige som både rättvisa åt de som har ordning på sina båtar och mätbrev och låter andra vara med på banan? Skall man köra en speciell “öppen klass” men lägsta möjliga krav på formalia? Förhoppningsvis upptäcker folk hur kul det är och vill ordna mätbrev till nästa år.