Vad lägger man tiden på?

När man kör ett lite större projekt som Fastnet, Middle Sea Race eller en lite viktigare banseglingsregatta så blir ju tiden det som sätter begränsningar. Och det är så oavsett om det är kompisgänget hemma i klubben eller en America’s Cup-satsning; man måste lägga de timmar man har på rätt saker, och man måste alltid prioritera bort saker.

Och det är svårt. Om vi som besättning fick 5 timmar extra tillsammans, vad skulle vi då lägga dem på? Och hur vet vi att vi de ger de resultat vi vill?

Det är också en avvägning mellan att minimera sina svagheter eller maximera sina styrkor. I vårt fall var vår höga IRC-ratiing ett problem, så det försöker vi åtgärda. Men vi lägger inte massor av tid på “optimering”. Här är det viktigare att har rätt segel ombord, bli ännu bättre på att segla båten fort på havet och ha bra koll på målfarter och cross-overs mellan segel.

Det här är min uppskattning just nu. Antal skarpa timmar fram till september då vi skeppar båten. Det som inte är med är transporter och personlig träning (som fys). Och den tid som man funderar på projektet utanför ”arbetstid” :-)

Planering + admin 20
Segeldiskussioner 10
Optimering/mätning IRC/ORCi 10
Väder/analys 10
Båtmeck (utöver speciella projekt) 20

Instrument/kalibrering 10
Segeltester/Prestanda 20
Manöverträning 10
Offshorerace + träning i racetempo 120

Totalt 230 timmar varav 65% på vattnet för att finslipa prestanda, manövrar, vakschema med mera.

Även denna tid måste utnyttjas optimalt.

Som jag ser det, är det vanligaste problemet att man har obalans i sin planering. Det är kul att köpa nya segel, men tråkigt att analysera väder och göra segel- och prestandatester på försäsongen. Det är kul att köra runt en vårkväll utanför hamnen, men jobbigt att få till träningstillfällen som ger mycket (i vårt fall racetempo över natt).