Inga allvarliga incidenter på ÅF Offshore Race?

Att Martin Angsell och Christian Martin kunde bli trea totalt med Figaro 3 Tutalör är racets stora prestation. Varkar ha varity en kul, och våt, resa om man läser reportaget på hamnen.se. Foto: Henrik Trygg.

Säkerhet har ju varit ett hett diskussionsämne de se senaste åren.

Dels för att KSSS i något läge hade det som sport att sätta dit seglare i säkerhetskontrollerna. Men det var så klart inbgen hållbar väg, och de senaste åren har man jobbat mycket mer med information och en ordentrlig dialog kring hur man som seglare kan jobba med dessa frågopr. Innan vi seglade 2016 så satt jag ner med Thomas Frimanson, som är säkerhetsansvarig, och skrev den här artikeln.

Det har också funnits tveksamhgeter kring hur nya seglare skulle klara sig viod ett stökigt race. Efter många år av ganska fint väder, så fanns en farhåga att det skulle bli riktigt dåligt om det började blåsa på rtiktigt.

Så efter årets upplaga så kontaktade jag Tomas och Håkan Andersson, som ansvarar för racet, för att höra huir det hade gått.

Här är deras sammanställning:

Sammanställning av ÅF Offshore Race 2019

225 båtar startade i Stockholm 2019-06-30 Kl:11:00
Efter 1 dygn har 52 båtar brutit seglingen.
Efter 2 dygn har ytterligare 47 båtar brutit tävlingen.
Totalt så bröt 99 båtar ÅF Offshore Race 2019.

Många båtar har haft flera problem som sammanlagt har gjort att de bryter seglingen.

En sammanfattning av de delar som seglarna angivet vid kontakt med Race Control i Sandhamn är:

Grundstötning 1
Personskada 2 (ett benbrott, ett armbrott)
Roder/köl 6
Riggproblem 21 (av dessa är 4 mastbrott)
Segel 15
Läckage 2
Sjösjuka 6
Teknik 1
Sjösjuka, trötthet, väder, trasig materiel 45

Man kan sammantaget se att väder och trötthet samt hårt slitage på materiel som inte håller när vädret är tufft kan ge personskador och riggproblem.

I år såg vi däremot färre tekniska problem med kommunikation vilket är glädjande.

Det har varit hög sjö och vind som tvingat båtar att kontinuerligt länspumpa och båtar med roderproblem har fått läckage.

Många av de som bröt tävlingen är båtar och seglare som har varit med och seglat denna tävling många år. Kan ses som gott sjömanskap.

Efter omständighheterna måste man väl säga att detta var ett mycket bra utfall?

Seglarna håller sig kvar ombord, man inser sina begränsningar och bryter i tid.

Många väljer också att fullfölja med bara försegel (verkar som att många storsegel gett sig i revpunkterna) eller med nödroder. Känns kul att många uppskattar strapatserna i offshopresegling, och att det ibland är segern att ta sig runt, oavsett resultat.

Jag tycker att detta visar att säkerhet inte handlar om högre krav på teknisk utrustning, utan om en holistisk syn på säkerhet där besättningens erfarenhetr, träning och omdöme är det som gör skillnaden.

Vad tycker ni som var med?