Inbjudan Visbypokalen

 Inbjudan Visbypokalen regatta 21-22 augusti, 2020 

Hej och välkomna till Visbypokalen 2020, tävlingen går in på sitt tredje år och har blivit en etablerad regatta i Stockholms seglarkretsar. Första året, 2018, var det 9 anmälda båtar och 7 som startade och gick i mål, Jonas Grandér vann tävlinen med sin Elliott 44 ”Matador” med Martin Dubois på Sunfast 3600 ”Groovie” som bästa DH båt. Förra året anmälde sig 19 båtar, 13 startade och dessutom var det fullt på vår middag med 70 entusiastiska seglare och hangarounds i Sandhamn. Vann gjorde Klas Ionzon med sin Figaro 3 ”Tutalör” och bästa fullcrew besättning blev J/121 ”Jolene” med Fredrik Rydin och Peter ”Blur” Gustafsson ombord. 

Visbypokalen arrangeras av Jonas Grandér, Fredrik Wallenberg och Johan Rockström där Jonas är tävlingens initiativtagare och huvudsponsor. Fredrik och Johan bidrar bland annat med planering, tävlingsadmin och resultatberäkning samt att de genom sina förtroendeposter i KSSS också hjälper till att skapa förutsättningar för målgång och arrangemang i Sandhamn. 

Initiativet till Visbypokalen togs för att skapa en lättsam och enkel ”no fuss” tävling av seglare för seglare med en enkel ban-dragning och där den sociala biten och gemenskapen mellan båtarna är en viktig del i upplägget. Tävlingen har därigenom ett format av en inbjudningstävling där båtar och besättningar välkomnas utifrån erfarenhet från liknande race och förhållanden som kan förekomma under sena augusti med mer vind, högre sjö och mörka nätter. Då vi i vart fall tillsvidare har valt att hålla det enkelt och i hanterbar skala, finns det inte resurser till tex en säkerhetsorganisation kring race:t vilket gör det extra viktigt att de som deltar har vana av kappseglingar under liknande förhållanden sen tidigare. 

Tävlingen sker i SRS där alla båtar tävlar om totalvinsten och att få sitt namn ingraverat i Visbypokalen, utöver totalvinnaren kommer bästa båt i repektive Fullcrew, DH och DH mix att få pris och hedersomnämnade. Bansträckningen är enkel med start i Nynäshamn, rundning utanför Visby, rundning av Almagrundet och målgång vid Skanskobb i Sandhamn (ca 180 nm), detaljerad banbeskrivning skickas i Seglingsinstruktionerna och publiceras på regattans FB sida. 

Regattan har ingen anmälningsavgift, däremot hoppas vi att så många besättningar som möjligt deltar på den gemensamma middagen efter racet på lördagen. Kostnad för middag, 250 kr/person betalas i förskott. 

Precis som tidigare år kommer det finnas ett tak för antal deltagare, vi har satt 20 båtar som ett riktmärke men det kan bli både färre och fler beroende på mixen mellan fullcrew och doublehanded eftersom lokalen för middagen bara kan ta ca 70 personer. En inbjudan är inte en garanti för deltagande. Regattan är helt utan egen säkerhetsorganisation och är därför beroende av deltagarnas egna erfarenheter och förmågor. Vi kommer välja bort besättningar / båtar som vi bedömer inte har rätt säkerhetsmässiga förutsättningar. Om det blir fler anmälda än det finns plats för kommer anmälningsordning att gälla, dock har tidigare års deltagare förtur före sista anmälningsdatum. 

Anmälan görs per e-post till visbypokalen@gmail.com med nedan info 

• Båtnamn, båttyp och segelnr 
• Namn på skeppare med kontaktuppgifter för telnr och e-post 
• Fullcrew eller DH samt SRS tal, ange 2019 om ni inte nytt SRS tal för 2020 än 
• Antal besättningsmedlemmar ombord och deltagare på middagen 

Sista anmälningsdatum är 31 mars, en deltagarlista med väntelista kommer publiceras på Visbypokalens FB sida som också är officiell kommunikationskanal där alla information om racet kommer publiceras. 

Välkomna / Jonas, Fredrik och Johan. 

Bilaga till Inbjudan Visbypokalen 2020 – Program 

Onsdag 12 februari 
Inbjudan skickas per mail till inbjudna 

Tisdag 31 mars 
Sista anmälningsdag 

Måndag 6 april 
Deltagarlista med väntelista publiceras på Visbypokalens FB sida, instruktioner för betalning av middag publiceras samt skickas till ordinarie deltagare 

Måndag 20 april 
Sista betalningsdatum för middag för ordinarie deltagare 

Tisdag 21 april 
Båtar på väntelistan meddelas plats om ordinarie deltagare inte betalt samt instruktioner för betalning av middag 

Måndag 4 maj 
Sista datum att betala middag för båtar på väntelistan 

Tisdag 5 maj 
Slutlig deltagarlista fastställs och publiceras 

Måndag 3 aug 
Seglingsinstruktioner samt deltagarformulär skickas till deltagarna 

Torsdag 20 aug 
Sista dag för deltagarna att skicka in undertecknat deltagarformulär till arrangören 

Fredag 21 aug (preliminära startider) 
Kl. 12.30, start första startgrupp 
Kl. 16.30, start sista startgrupp 

Lördag 22 aug 
Kl. 15 – 18, beräknad målgång 
Kl. 19.30, fördrink och prisutdelning 
Kl. 20.00, middag på Seglarhotellet