Mot Commodores’ Cup 2010

OK, nu är det allvar!

Sten Edholm och Patrick Lindblom tar tag i uttagningarna inför Commodores’ Cup, så nu gäller det att ha ordning på prylarna. SHF verkar i alla fall ha koll och driver frågan proffsigt. Sex båtar på listan nedan, och jag vet att det finns fler som är intresserade.

Ett upplägg som har diskuterats av något team är att köra hårt här hemma i befintlig båt, för att byta till konkurrenskraftig IRC-racer efter säsongen.

Förresten, Bengt blir ju en “dark horse” i en Benetau 43. Den kanske är bättre än First 45 i lätt väder :-)

Mot Commodores Cup

Svenska Havskappseglingsförbundet har för avsikt att gå vidare med ett svenskt lag till Commodores Cup 2010, under förutsättningar att erforderligt antal båtar kan ställa upp. Möjligheter finns även att ställa upp med ett nordiskt/skandinaviskt lag. Intresse för detta har anmälts från såväl Danmark som Finland.

Ett första underlag för ett eventuellt deltagande har 2008-11-22 lagts ut på SHF hemsida, flera potentiella team har hört av sig. Därutöver har SHF initiativ fått en hel del positiva kommentarer på bl.a Blur.se.

Följdriktigt har ett antal frågor ställts om uttagningsprocessen, tidsförhållanden mm. SHF lägger med denna PM ut en mera formell intresseförfrågan med båttyp, prel IRC-tal och en första projektplan enligt nedan senast 2009-02-15. Det kommer vara öppet för båtar att anmäla sig senare, men då kan de inte räkna med att vara med i en preliminär uttagning under våren 2009.

1. Intresseanmälan

Följande båtar har hittills anmält intresse;
– Teknova Benetau 43 Bengt Falkenberg
– Air IV Mills 43 Robert Carenfeldt
– Du Soleil II IMX-40 Fredrik Hertzman
– W8n Sea A35 (Enligt Per Engdahl)
– Shakira Dehler 36 Lars Bergkvist
– Wiklunds X-332 Sport Mats Victorin

Vidare har danska KDY genom VD Morten Lorenzen meddelat att man är intresserade att deltaga i en ev nordisk satsning. Finland har genom Patrick Lindqvist också anmält intresse.

2. Preliminär uttagningsprocedur och tidplan

SHF känner våra viktigaste svenska team och deras resultat ganska väl, det är dock inte bara seglade resultat som detta handlar om. Förhållandena på the Solent är speciellt krävande.

Det är viktigt att seriöst satsande projekt kan få besked hyfsat tidigt, och det får inte hända att en i och för sig bra båt blir prel uttagen, men hoppar av i sent skede och därmed hindrat ett annat team att deltaga. Inriktningen är att SHF i en första uttagning utgår från;

– Seglade resultat 2007/2008 i t ex Sandhamn Open, Gotland Runt, SM, EM/VM och Göteborg Offshore Race. Går inte att göra matematiskt, kräver subjektiv bedömning från SHF.

– En skriftlig intresseanmälan med projektplan enligt nedan

Sedan kan man för en andra uttagning i okt 2009 lägga till motsvarande resultat för 2009.

SHF bedömning är att det finns goda möjligheter att få ihop ett bra förstalag SWE 01, kanske även ett andralag. Vi behöver dock ett bättre underlag vad gäller mätetal för att placera in båtarna i de olika klasserna. Det torde dock vara tveksamt att vi skulle få ihop ett tredjelag av klass, sannolikt skulle vi knappast få plats för tre lag av RORC? Kanske dock ett nordiskt/skandinaviskt lag om RORC vill bredda antalet deltagande länder? SHF kommer att kontakta RORC Racing Director kring deras policy i detta. Vidare har ställts fråga om det går att sänka gränsen för de mindre båtarna, SHF kommer att ta upp detta med RORC.

Strävan är att redan under våren 2009 utse ett preliminärt SWE 01 om ett antal båtar kvalificerar sig, och att hålla frågan öppen för ett eventuellt SWE 02 och Scandinavian 01 till t ex okt/nov 2009.

3. Projektplan för att kandidera

SHF vill av resp team som anmäler intresse senast 2009-02-15 få underlag beträffande;

– Båt, typ och prel skeppare

– Egen bedömning av båtens mätetal i IRC Endorsed

– Seglade resultat i tävlingarna Gotland Runt, SM etc under 2007/2008 (nya båtar som t ex AIR IV kan ju inte ha deltagit då, måste redovisa andra prestationer.)

– Preliminärt antal besättningsmän som tidigare tävlat i Commodores Cup eller andra tävlingar på the Solent.

– Hur man avser säkerställa kunskap om meteorologi och tidvatten mm

– Hur många besättningsmän som avses utgöras av Cat 2/3 Sailors resp av svensk nationalitet.

– Hur man avser att lägga upp förberedelser vad gäller såväl träning som eventuella optimeringar/modifieringar för IRC-mätetalet

– Utgångspunkter för finansiering och sponsring

– Vilka tävlingar som under 2009 avses seglas

– Intresse för att deltaga i av SHF anordnad “Coached training weekend” i Cowes?

– Eventuella övriga meriter.

– Vårt teams intresse är starkt/preliminärt/avvaktande/beror på…?

– Eventuella särskilda krav på tidpunkt för beslut/uttagning

4. SHF roll

SHF kan bidraga till denna satsning genom att;

– Anordna temakvällar med föreläsning om segling på the Solent (T ex Matthew Humpries, Gurra Krantz m fl.

– Bjuda in föreläsare från RORC, t ex RORC Racing Manager Ian Loffhagen.

– Lägga upp träningsexempel med verkligt meteorologiunderlag, elektroniska sjökort, tidvattendata, seglingsföreskrifter från Commodores Cup 2008 mm

– Stödja med kontakter vad gäller ISAF Sailor Classification

– Med stöd av RORC eller motsv ordna en förlängd träningsweekend med inhyrd båt och segling på de fasta märkena på the Solent, t ex hösten 2009 eller våren 2010 (t ex Red Funnel Easter Regatta). Kan göras teamvis eller med 1-2 representanter från resp team. Coach från RORC t ex Peter Scholfield eller motsv deltar ombord?

– Utse en sammanhållande projektledare/Team Captain

Inom SHF avses bildas en mindre grupp för att bereda uttagningen. Skeppare som är kandidater eller potentiella besättningsmedlemmar kan ej deltaga i denna. Ordförande SHF Eva Holmsten har gett Sten Edholm och Patrick Lindblom i uppdrag att bereda detta vidare.

Frågor och eventuell anmälan till sten.edholm@collarpoint.se senast 2009-02-15.

Sten Edholm
Vice ordförande SHF
070-592 75 57

23 Comments

 1. Mattias Jan 13, 2009 Reply

  Kul att danskarna äntligen vaknat.

 2. Arthur Jan 13, 2009 Reply

  Peter–> Du menar att Bengt har en Oceanis 43 nu? Inte en First?

 3. Author
  Peter Gustafsson Jan 13, 2009 Reply

  Nej, det var nog Sten som skrivit fel… pratade just med Bengt, och han förnekade bestämt att han skulle pimpa en gammal fransk cruiser :-)

  Fast när han demade First 45:an så var det ju mycket snack om inredningen…

 4. Anders Averdal Jan 13, 2009 Reply

  Bengt!

  Jag ställer mig ALDRIG på fördäck på en Oceanis om jag inte har en grogg i handen!!

 5. PelleL Jan 13, 2009 Reply

  Jag har alltid misstänkt att Bengt har en hemlig böjelse för rullsegel i mjuk dacron..;-)

 6. Undrande Jan 13, 2009 Reply

  Nya First 40:an då? Kan det vara den han menar?

 7. andreas Jan 13, 2009 Reply

  jag som trodde hans böjelse var töjbar flex duk…

 8. f424 Jan 13, 2009 Reply

  Någon som vet hur mätetalet i IRC påverkas av en biminitop….;-) ?

 9. Sten Edholm Jan 13, 2009 Reply

  Gents,
  Patrick och jag är tacksamma om Ni kan höja nivån en bit, vi är seriöst intresserade av en bra debatt i sakfrågor kring racing på the Solent under IRC med goda råd och erfarenheter. Vi lyssnar……./Sten E

 10. f424 Jan 13, 2009 Reply

  #9
  Det är vi också. Men om man inte gör skillnad mellan en Oceanis 43 och en till tänderna kittad First 45 så få man nog tåla lite humor bland de insända kommentarerna;)

 11. Sten E Jan 13, 2009 Reply

  Bengt, beklagar feltyrket 43 resp 45. Jag är helt överens med skillnaden på First och Oceanis, seglat med bägge, en 47,7 hem från Biscaya.
  Jag vill stillsamt säga till Peter och andra att jag helst diskuterar med individer som står för sina åsikter med namn, inom SHF har vi inte huvor på oss när vi har möten, inte när vi leder tävlingar heller. Detta är också anledningen att vi från SHF avstått från att gå in i en del debatter på Blur. Kan ju vara kul att fortsätta diskussionen när vi träffas live /Sten E

 12. Lars Sjöman Jan 13, 2009 Reply

  Hej Sten,
  detta måste väl rimligtvis betyda att vi kommer att se flera tävlingar med double scoring ORCi/IRC och flera IRC tävlingar i Sverige. Står i valet och kvalet vilka undanvindssegel jag skall sy upp till nya FF36club, ORCi eller IRC. Vore intressant att veta lite mera åt vilket håll vinden blåser.

 13. Per Jan 14, 2009 Reply

  Borde betyda att det blir fler båtar som seglar i IRC på GR?

 14. Author
  Peter Gustafsson Jan 14, 2009 Reply

  I samband med detta borde vi också ha några mätmän, designers eller någon i tekniska kommittén som skaffar sig ordentlig koll på IRC, och som kan vara bollplank till seglarna i deras optimeringsarbete? Detta skall naturligtvis synkas med aktiviteterna ovan (framförallt väderdata/bantyper/tidigare race).

  Vilka team saknar ni på listan ovan? Oxygen, Capio (när de får uppgraderat Salonan till nåt fräckt), ManiXen i FinnFlyer 36 Club, några nya First 40 i händerna på kapabla besättningar, det borde finnas många?

 15. Larsa Jan 15, 2009 Reply

  Ang inlägg 12:
  Finland är en föregångare när det gäller dual scoring!

  Finnish and Estonian ORCi Championship
  The combined Open Finnish and Estonian ORCi Championship (Baltic Offshore Week) will be arranged in Hanko , Finland, on 27.-30.7.2009. Participants from other neighbouring countries are also welcome.

  In combination with the regatta an IRC-Class championship race is also arranged, so that all boats sail in the same starts and the results are calculated using “dual scoring”. A requirement for participation is an ORCi certificate for all boats.

  The regatta schedule is following (preliminary):

  – 26.7. Registering
  – 27.7. Registering, skipper’s meeting, start for long Offshore Race (evening)
  – 28.7. Finishing day for long Offshore Race
  – 29.7. W/L-races and short Offshore Race, Crew party
  – 30.7. W/L-races, prize giving ceremony
  – 31.7. Reserve day, returning home

  Boats should arrive in Hanko no later than Monday 27.7. a.m.

  The schedule has been selected so, that boats will have time to participate also in the ORCi European Championship, on 5.-8.8.2009 in Ystad, Sweden. For X-boats there is also X-yachts Finland Cup in Hanko 6.-9.8.2009, in which boats may want to participate. — Patrick Lindqvist

  More info on the event is coming soon on http://www.avomeripurjehtijat.fi

 16. Patrick L Jan 15, 2009 Reply

  En snabb kommentar gällande klasser så arrangerar ju inte SHF tävlingar själva (förutom SM/EM där vi som klassförbund har stort inflytande) men jag antar att de klubbar som körde IRC-klasser 2008 fortsätter med det i år. Om det blir så väldigt många nya tävlingar som kör IRC vet jag inte. På ostkusten har jag inte hört något om detta i alla fall. Den kanske mest intressanta frågan för oss på ostkusten är ju om det blir banseglingar för respitbåtar under Sandhamn Race Week (veckan före Gotland Runt) och om man i så fall kör IRC & ORCi double scoring där.

  Jag skall ta med mig frågan om hur de gör i Finland till SHFs nästa styrelsemöte som är i nästa vecka. Återkommer efter det.

  Till sist vill jag poängtera att fokus inom SHF uttagningsprocess PRIMÄRT givetvis ligger på teamets prestationer och SEKUNDÄRT på hur optimerad båten är. Det finns naturligtvis ett element av att det är bättre att åka med båtar som är optimerade för regeln men ännu viktigare är förstås att de som seglar är bra seglare och kan få ihop en kampanj totalt sett med allt vad det innebär.

  En fortsatt diskussion med mätmän, designers o.s.v. som kan vara bollplank i detta är en mycket bra idé som vi tar med oss vidare!

 17. Per Engdahl Jan 15, 2009 Reply

  Hej, Angående frågan om ORCi och IRC på Sandhamnsveckan före GR så är svaret ja. Det har legat ute på KSSS hemsida. Det är just nu borta av misstag, men jag dubbelkollade och inbjudan är på gång liksom justering på http://www.ksss.se,
  Klasser blir ORCi, ORC, IRCe , Swelys, Multihull om jag minns allt rätt.

  /Per

 18. Patrick L Jan 15, 2009 Reply

  Kanon Per, det var väl det jag hade för mig. Då är den kvarstående frågan om vi får köra “multi scoring” eller ej.

 19. Isa på KSSS Jan 15, 2009 Reply

  Nu ligger infon om Sandhamn Race Week uppe på ksss.se igen. I vår kalender på hemsidan finns dessutom alla KSSS tävlingar med, det är bara att klicka sig fram i kalendern! Inbjudningarna kommer i samband med båtmässan i mars.
  Segla så det skvätter tills dess!

 20. Author
  Peter Gustafsson Jan 15, 2009 Reply

  Isa – vill passa på att berömma dig och KSSS för er info kring kappseglingarna!!!

  Och ert kappseglingsarkiv är ovärderligt för oss kalenderbitare :-)

  Keep it up!

 21. Berndt F Jan 15, 2009 Reply

  Bra initiativ med double scoring i Baltic Offshore Week, men olyckligt med timingen, dvs lägga den samma datum som Baltic sprint Cup som kommer att köras som ren IRC regatta och dessutom med bra internationell konkurrens vilket borde vara högintressant för Commodores cup aspiranter…. 37 båtar anmälda redan, förra året stoppade man vid 60.

  Appropå double scoring IRC/ORCi så prövades detta på Nynäs höstregatta, vi var för få båtar med dubbla certifikat för att det skulle bli riktigt intressant men ett visst underlag finns för att göra en mindre analys av utfallet, alla scratch sheet o tider finns på Nynäs segelsällskaps hemsida, eller har nån redan gjort detta ??

 22. Patrick L Jan 15, 2009 Reply

  Rätta mig gärna om jag har fel, men jag tror inte det viktigaste för CC-aspiranter är att köra långdistansrace som Sprint Cup utan det är nog betydligt viktigare att köra blandat korta och långa banor, oavsett vilken regel man tävlar under. I den meningen borde Baltic Offshore Week vara betydligt mer intressant som förberedelse för Commodores’ Cup.

  Jag jämförde resultaten på Nynäs och konstaterade att våra typer av båtar inte direkt gynnas i IRC jämfört med ORCi. Men jämförelsen är svår när inte alla är med, det blir ändå så att man måste gissa mätetal på de som inte är med i double scoring. Man kan ju inte göra som jag och konstatera att vi hade vunnit Lidingö Runt om vi hade seglat IRC istället för ORCi när sanningen är att om resten av ORCi-gänget också hade kört IRC så hade vår placering blivit ungefär densamma som den blev i ORCi…hängde du med :-)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.