Stor möteshelg

Till helgen blir det Seilting i Norge och Seglardag i Sverige.

Det är nu alla viktiga beslut skall fattas… eller?

SEILmagasinet redogör på ett bra sätt för vad som skall tas upp på SEILtinget. Stora frågor blir krav på licens, hur verksamheten egentligen skall finansieras och en fet handlingsplan. Det har debatterats en del på SEILmagasinet och det lär gå hett till även i helgen.

Svenska Seglardagen i Stenungsund lär bli en stillsammare historia? Jag har bara läst den dokumentation som finns på SSFs hemsida, men kunde inte hitta något revolutionerande? Någon med insikt kanske kan belysa detta?

Såg också att frågan om shorthanded-LYS kommer upp som en motion, där Södermanland ville att frågan skulle utredas. Det hade väl varit bra?

Nu avfärdar man det med att “besättningsvikten gör för liten skillnad”… men den största frågan är väl att folk vill segla shorthanded med en annan konfiguration (fock + gennaker i stället för genua + spinnaker)?

Motion 8
Seglardagen bör ge SSF:s styrelse i uppdrag att tillsätta en utredning med uppdrag att se över LYS-systemet vad gäller justerade LYS-tal vid seglingar med tvåmansbesättningar.

Styrelsens yttrande över motion 8
Bakgrund: SSF tekniska kommitté har gjort en analys av vad effekterna av SweLYS talet för tvåmansbesättningar skulle kunna bli baserat på ORCi för båtar med SweLYS mätbrev som kappseglat i IMS förra året. Resultatet av denna blev:
2 % av båtarna skulle få sänkt SweLYS tal med 0.02
12 % av båtarna skulle få sänkt SweLYS tal med 0.01
86 % av båtarna skulle få oförändrat SweLYS tal

Vid en sådan jämförelse skulle alltså endast 2% av båtarna få en förändring med högst 0.01 av SweLYS talet. Eftersom en förändring på 0.01 ligger inom SweLYS systemets felmarginal framstår nyttan av ett “tvåmansavdrag” tämligen tveksam.

Förslag: SSF:s styrelse föreslår seglardagen avslag på motionen utifrån den analys som tekniska kommittén gjort.

Man kanske borde fråga seglarna i stället för att göra en körning på några IMS-mätbrev? När jag kollade så tyckte 76% av seglarna att det var en bra idé. Så jag tycker definitivt SSF måste titta på frågan ur ett större perspektiv!?