Yacht Design Project | Q380

q380_Sailing.jpg
Här har vi ett kul designprojekt från ett gäng på Chalmers.

Q380 är en performance cruiser med betoning på performance, en segelbåt designad för familjen som priorieterar segling. Designfilosofin var från början att fokusera på att designa en båt med mycket känsla i rodret som presterar mycket bra på kryssen. Designen har alltså inte styrts av handicap system utan av optimering av skrov, roder, köl, segelyta för maximal seglingsupplevelse under semestersegling.

I slutändan visade det sig att Q380 enligt VPP diagram presterar väldigt bra på både kryss och undanvind. I jämförelse med exempelvis Xp 38an så är den snabbare vid alla vindvinklar och alla vindhastigheter. 

The full report on Q380 – A true sailor’s yacht

Design: Christian Arby, Filip Bergbom, Erik Hammargren, Johan Hjörne, Erik Dölerud, John Törnblom och Rosa Mühlhölzer

LOA – 11.58 
LWL – 10.86  
B – 3.6
Weight    5544 kg
BWL – 2.7
D – 2.1
H – 19.7
SA – 83

– Mainsail – 41
– Jib – 42
– Genoa – 46
– Spinnacker – 137
– Genacker – 123
E – 5, P – 16.5, I – 16, J – 5.24

q380_deck1.png

q380_deck2.jpg


q380_deck3.bmp

q380_int1.jpg

q380_int2.jpg

q380_interior.jpg

q380_VPP-12_knots_logo.jpg

q380_windex.jpg