Mest segling för pengarna?

Under några veckor har vi diskuterat vilka båtar som folk tycker ger mest segling för olika pengar. Inga stora överraskningar kanske, men intressant att se hur mycket kul båtar det finns. Och som alla vet, det blir inte dubbelt så roligt för att man lägger dubbelt så mycket pengar…

Mest segling för 20.000:-

mestbat_20k.jpg


Mest segling för 100.000:-

mestbat_100k.jpg

Mest segling för 500.000:-

mestbat_500k.jpg

Mest segling för 2.000.000:-

mestbat_2000k.jpg