Segling sätter ner foten. Eller inte.

Hej Joakim,

jag läste din ledare i senaste numret av Segling och blev lite förvånad.

Du har ju tidigare sagt till mig att du inte läser bloggar för att det inte diskuteras något viktigt? Därför blev jag lite häpen när du förfasades så över debatten kring Hyundai Cup och Royal Blue.

Du använder ju sällan kraftuttryck, så man förstår att du var upprörd när du i ett och samma stycke använder uttryck som: fegisar, indoktrinering, spekulativa inlägg, onyanserade och uppenbart okunniga, total avsaknad av logik och analys, skvallersoppa, lynchmobb och intetsägande.

Inte illa :-)

Och det är väl jag som skall ta åt mig?

Och framförallt mina läsare. Den så kallade lynchmobben.

Jag blir dock lite osäker på om du verkligen har följt diskussionen:

Du inleder med att nogsamt förklara att Segling är en tidning som inte skall ta ställning vid påstådda felaktigheter eller missförhållanden. Sådant hanteras bäst av andra, som domstolar eller regelkommittén på SSF:

Min åsikt är att den här typen av ställningstaganden från vår sida bara undantagsvis kan motiveras. Varför det? Jo, jag bedömer att vi varken har kompetens eller tid nog att sätta oss in tillräckligt i de komplexa frågeställningarna, för att kunna komma med väl avvägda och någorlunda rättvisa avgöranden. Men framför allt är det knappast heller vår uppgift. Den uppgiften ligger ju i stället hos just de instanser – av vilka jag tidigare nämnt ett urval – som är utsedda att sköta detta. De har tid, de har kompetens, de har erfarenhet, de har metodik och de har mandat att göra det. Så fungerar det i ett rättssamhälle.

Nej, så fungerar det inte i ett rättssamhälle.

Utom eventuellt i Kina.

En journalists uppgift är väl att granska de som sitter på makten och att fungera som en advokat för de röstsvaga. Han skall ställa läsarnas frågor och kommer då kanske att behöva utmana etablissemanget. En tidning blir en maktfaktor då den uppfattas som viktig av läsarna, och det är av dem du får ditt mandat.

Men tidningen Segling kanske helt saknar sådana ambitioner?

Och det är väl inga problem om man vill vara en annonstidning och Seglarförbundets officiella organ. Men då tycker jag inte att du skall hålla lektioner i journalistik på ledarplats!

Vissa skulle kalla mig feg. Själv anser jag att det handlar om integritet, trovärdighet och att bibehålla den förtroendefulla relationen med dig som läser Segling.

Du ska kunna lita på att vi följer rättssamhällets spelregler och inte föregriper olika instansers avgöranden. Du ska kunna lita på att vi inte förmedlar partsinlagor eller springer andras ärenden, utan förhåller oss objektiva. Men du ska självklart också kunna lita på att vi analyserar, kommenterar, ifrågasätter och höjer rösten när vi tycker att det är befogat. Så jobbar vi.

De riktiga fegisarna håller enligt min mening till i diskussionsforum på nätet. Jag förvånas gång på gång över hur lättvindigt vissa sidor låter sig indoktrineras av spekulativa inlägg som inte bara är onyanserade och uppenbart okunniga, utan också i nästan total avsaknad av logik och analys, och mycket nära rena personangrepp. Hela skvallersoppan döljer sedan lynchmobben bakom sina intetsägande och anonyma signaturer. Hur kan de få hålla på? Är det inte dags att sätta ner foten?

Ja vad säger man.

Det är inte många publicister som förespråkar censur?

Och att du kallar dina mest engagerade och kunniga läsare för fegisar och lynchmobb verkar inte heller bekymra dig?

Nu hade du chansen att faktiskt visa att Segling kunde “analyserara, kommentera, ifrågasätta och höja rösten”.

Men då valde du i stället att publicera något som liknade en pressrelease från Royal Blues skeppare där han påstår sig ha “handlat i god tro”. Var hittar du “god tro” i kappseglingsreglerna? Var fanns analysen och ifrågasättandet då? Vad skulle krävas för att du skulle gräva lite djupare?

Nu struntar du i det och höjer i stället rösten mot de som faktiskt grävt fram fakta och presenterat analyser.

Är det bara jag som undrar vart du vill komma?

Är det bara jag som undrar hur den “förtroendefulla relationen” skall ser ut när du levererar så svidande kritik mot dina läsare?

Är det bara jag som funderar på vad Seglings roll egentligen är?

Så klart blev diskussionen här och på andra ställen både yvig och i bland hetsig. Men fakta kom fram och ett antal bra analyser från seglare, domare, funktionärer, regelmakare och tekniska experter gav en bra helhetsbild. Om man läser vad som har skrivits.

Dessutom finns det de som tycker att detta har varit en av de mest intressanta diskussionerna i vår sport på mycket länge. Det finns många vinklingar på teknik, regler, formalia, sportmannaskap, taktik och politik. Och alla tar det på allvar. Även SSF.

Men Segling tycker att själva diskussionen är förfärlig.

Hur kan de få hålla på?

Är det inte dags att sätta ner foten?

Det lät annorlunda när du själv hade fått chansen att gasta på Gotland Runt:

Att hålla sig till regelboken kan tyckas självklart, men några händelser under Gotland Runt fick mig att fundera över attityden till reglerna…

…Båten med den felaktiga segelföringen hade också kunnat ursäktas med en mer amatörbetonad besättning, men nu handlade det om segelmakarproffs, till råga på allt med loftets namn på båten. De bör definitivt veta hur man får ha seglen satta och inte.

Den OS-meriterade grosshandlaren, som tre dygn senare får fram något som kan likna en ursäkt för sitt tilltag, känner jag inte heller någon förståelse för. Han är, i likhet med sin taktiker och navigatör, så rutinerad och erfaren att han aldrig borde ha försatt sig i den omöjliga situationen. Och när han nu gjorde det, borde han genast ha insett sitt fel och rättat det så som man ska; genom att snurra.

Tydligen är regelboken viktigare när du själv är på vattnet?

Eller så är perspektivet annorlunda för de som drabbas av sådana här saker på kappseglingsbanan, jämfört med det man har från ett kontorslandskap på Gävlegatan.

Jag uppskattade att du tog upp regelbrotten på Gotland Runt. Och jag tror vår sport hade mått bra av en fortsatt öppen dialog kring vad man får göra och inte. Och vad vi förväntar oss av varandra på havet.

Därför var det extra synd att du denna gång duckade för sakfrågan.

Vill du leva upp till er slogan “Sveriges mest betydelsefulla seglingspublikation” (eller “bäst på segling”) så gäller det nog att engagera sig på riktigt. Även om det kräver både tid och kompetens.

En bra början vore att be dina läsare om ursäkt.

Peter Gustafsson
Prenumerant och engagerad seglare